AUDIO SÁCH NÓI HIỂU VỀ TRÁI TIM MP3, HIỂU VỀ TRÁI TIM »» GHEN TUÔNG

I. Tóm tắt

Audio gọi Về Trái Tim – Cuốn Sách mở cửa Thề Giới xúc cảm Của mỗi Người

Xuất phiên bản lần trước tiên vào năm 2011, Audio gọi Về Trái Tim tung ra cũng thời gian với kỷ lục: cuốn sách có con số in lần đầu to nhất: 100.000 bản. Trung trọng điểm sách kỷ lục vn công thừa nhận kỳ tích ấy nhưng cho nay, con số phát hành của Audio phát âm Về Trái Tim vẫn chưa tồn tại dấu hiệu chậm chạp lại.

Bạn đang xem: Sách nói hiểu về trái tim mp3

Là item đầu tay của nhà sư Minh Niệm, fan sáng lập mẫu thiền đọc biết (Understanding Meditation), phối hợp giữa bốn tưởng Phật giáo Đại thừa với Thiền nguyên thủy Vipassana, tuy nhiên Audio đọc Về Trái Tim không phải tác phẩm thuyết giáo về Phật pháp. Cuốn sách vô cùng “đời” với phần nhiều ưu tư của một fan tu chú ý về cõi thế. Ở đó, bao gồm hạnh phúc, có đau khổ, gồm tình yêu, có cô đơn, tất cả tuyệt vọng, tất cả lười biếng, có yếu đuối, bao gồm buông xả… Nhưng, tất cả những hỉ nộ ái ố ấy phần lớn được khoác lên tấm áo mới, một tấm áo tinh khiết với xuyên suốt, khiến người đọc khi quan sát vào, những thấy phần nhiều sự như thanh thanh hơn…

*

Lúc sinh thời núm Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Khuê, gồm dịp tiếp cận cùng với Audio phát âm Về Trái Tim. Ông nhấn xét, như 1 cuốn sách thứ nhất thuộc chủ đề Hạt Giống trọng điểm Hồn vì một tác giả nước ta viết, cuốn sách để giúp người hiểu hiểu được xúc cảm của tâm hồn, trái tim của chính mình và của tín đồ khác. Để, tận thuộc là thải trừ nỗi buồn, tổn thương và tìm kiếm được hạnh phúc trong cuộc sống. Có lẽ, vì điều đó mà gần 10 năm qua, Audio đọc Về Trái Tim vẫn là cuốn sách liên tiếp được tái phiên bản và chưa xuất hiện dấu hiệu “hạ nhiệt”. Đáng quý hơn, tòan cỗ lợi nhuận thu được từ các việc phát hành cuốn sách này hồ hết được gửi về quỹ trường đoản cú thiện thuộc tên sẽ giúp đỡ đỡ trẻ nhỏ có thực trạng khó khăn, xấu số tại Việt Nam.


Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 01 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2001.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 02 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2002.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 03 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2003.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 04 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2004.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 05 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2005.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 06 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2006.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 07 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2007.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 08 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2008.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 09 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2009.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 10 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2010.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 11 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2011.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 12 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2012.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 13 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2013.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 14 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2014.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 15 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2015.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 16 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2016.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 17 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2017.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 18 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2018.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 19 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2019.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 20 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2020.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 21 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2021.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 22 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2022.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 23 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2023.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 24 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2024.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 25 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2025.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 26 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2026.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 27 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2027.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 28 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2028.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 29 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2029.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 30 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2030.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 31 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2031.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 32 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2032.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 33 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2033.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 34 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2034.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 35 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2035.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 36 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2036.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 37 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2037.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 38 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2038.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 39 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2039.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 40 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2040.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 41 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2041.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 42 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2042.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 43 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2043.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 44 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2044.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 45 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2045.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 46 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2046.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 47 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2047.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 48 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2048.mp3 Hieu ve sầu Trai Tim - Phan 49 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2049.mp3 Hieu ve Trai Tim - Phan 50 ALL CATEGORIES https://archive.org/download/hieu-ve-trai-tim-phan-42/Hieu%20Ve%20Trai%20Tim%20-%20Phan%2050.mp3

Audio book gọi về trái timsách nói hay về nghệ thuật sống hạnh phúc của thiền sư Minh Niệm. Không tồn tại cái thành công nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi ý niệm niềm hạnh phúc chỉ gồm khi con tín đồ biết cảm thấy khổ đau. Sách Nói gọi Về Trái Tim sẽ góp bạn trở về chào đón và làm mới lại trung tâm hồn mình. Vì hiểu được bao gồm mình, ta sẽ tiện lợi hiểu được fan khác, để ta có thể thương nhau chân thật.

Xem thêm: Bật mí cách ib làm quen gái qua mạng, cách nhắn tin làm quen con gái qua mạng


*
XEM PHIM HD VIETSUB THUYẾT MINH

Giới Thiệu Sách phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm

Hiểu Về Trái Tim là thành phầm đầu tay của nhà sư Minh Niệm. Người sáng lập chiếc thiền gọi biết (Understanding Meditation), phối kết hợp giữa tứ tưởng Phật giáo Đại thừa và Thiền nguyên thủy Vipassana. Mà lại Hiểu Về Trái Tim không hẳn tác phẩm thuyết giáo về Phật pháp. Cuốn sách hết sức “đời” với đa số ưu bốn của một bạn tu nhìn về cõi thế. Ở đó, tất cả hạnh phúc, có đau khổ, gồm tình yêu, có cô đơn, gồm tuyệt vọng, tất cả lười biếng, tất cả yếu đuối, có buông xả… Nhưng, tất cả những hỉ nộ ái ố ấy đầy đủ được mặc lên tấm áo mới, một tấm áo tinh khiết cùng xuyên suốt, khiến người đọc khi chú ý vào, gần như thấy gần như sự như nhẹ nhàng hơn…
*
Hiểu Về Trái Tim – Minh Niệm

Ở đời, tín đồ gây tổn thương mang lại ta những nhất chính là bạn dạng thân mình, không có ai có quyền điều khiển cảm xúc của bạn. Mỗi việc xảy đến trong cuộc đời đều do bạn dạng thân phần lớn suy nghĩ, nhưng trọng tâm niệm từ sâu trong tim hồn mà lại thành. Giữa khổ sở và hạnh phúc và đúng là một khoảng cách rất xa, nhưng lại “ý niệm niềm hạnh phúc chỉ bao gồm khi con tín đồ biết cảm nhận khổ đau”. Thông qua cuốn sách, thầy muốn share những điều mà mình đã chiêm nghiệm được để giúp mọi tín đồ hiểu thấu được bản chất của những cảm xúc tồn tại trong trái tim mình, từ đó đã đạt được sự an ninh và hạnh phúc… Đúng như tựa đề sách, sách để giúp đỡ ta gọi về trái tim, gọi về rất nhiều tâm trạng, tính bí quyết sâu thẳm vào trái tim ta.


“Không có cái thành công nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên mặt đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi vì ý niệm hạnh phúc chỉ gồm khi con người biết cảm thấy khổ đau. – Minh Niệm

Tác Giả phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm

Tác mang Minh Niệm sinh tại Châu Thành, tiền Giang, xuất gia trên Phật học viện Huệ Nghiêm – sài Gòn. Tác giả bước vào tuyến đường xuất gia từ thời điểm năm 17 tuổi, tức thì khi giỏi nghiệp Trung học thêm với một khát khao thăm khám phá bạn dạng thân với tìm kiếm quý giá của con bạn giữa những bề bộn cuộc sống. Thầy Minh Niệm từng thọ giáo thiền sư say mê Nhất Hạnh tại Pháp với thiền sư Tejaniya trên Mỹ. Kết quả sau quy trình tu tập, lĩnh hội kiến thức.

*
Audio book phát âm Về Trái Tim

Thầy Minh Niệm đã quyết lòng đi kiếm hạnh phúc chân thật nơi cửa ngõ Phật ngay sát 25 năm. Sau rộng 10 năm tra cứu kiếm, thầy đang tìm ra cơ chế vận hành của phần lớn phiền não tương tự như những điều cơ mà ta mong mỏi muốn đã có được trong cuộc sống như ý chí, nhiệm vụ hay thành công… và thầy muốn chia sẻ cho mọi tín đồ những điều mà lại thầy đã chiêm nghiệm được với mong muốn càng không ít người hiểu về bản chất của hồ hết trạng thái cảm giác trong trung khu mình, thì càng có nhiều cuộc sống an toàn và hoan hỉ hơn. Thầy là tác giả của những cuốn sách được tiếp nhận bởi khôn cùng nhiều fan hâm mộ như: gọi về trái tim, Dìu con vào đời, chú ý vào bên trong – bất động đậy trước mọi trở nên động, Sánh bước bên đời… nhưng trong những số ấy Hiểu về trái tim vẫn được ưa chuộng hơn cả. Sách Nói Online giữ hộ đến chúng ta Audio book hiểu Về Trái Tim bên dưới. Chúc các bạn có những khoảng thời gian rất ngắn thư giãn khi nghe sách nói hay, trọn vẹn miễn phí tại Sách Nói Online!

Mục Lục Audio Book đọc Về Trái Tim

Chương 1: Hờn Ghen
Chương 2: tuyệt Vọng
Chương 3: Nhàm Chán
Chương 4: Tưởng Tượng
Chương 5: yếu Đuối
Chương 6: Thành Kiến
Chương 7: Bình An
Chương 8: Kính Trọng
Chương 9: Nâng Đỡ
Chương 10: Niềm Tin
Chương 11: Thành Công
Chương 12: Hiến Tặng
Chương 13: Căng Thẳng
Chương 14: Dựa Dẫm
Chương 15: Sòng Phẳng
Chương 16: đậy Đậy
Chương 17: Nghệ Thuật thâu tóm Sự Sống
Chương 18: tuyệt kỹ Sự Sống
Chương 19: nghĩ Về Ngày Tạ Ơn vào Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Chương 20: Cơn Giận
Chương 21: Tạ Ơn
Chương 22: Trao Thân nhờ cất hộ Phận
Chương 23: có tác dụng Mới
Chương 24: Thất Bại
Chương 25: Thành Thật
Chương 26: chú ý Lại
Chương 27: Định Tâm
Chương 28: Trách Nhiệm
Chương 29: Thư Của Thầy Minh Niệm

*


01 gọi Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

02 đọc Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

03 đọc Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

04 hiểu Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

05 hiểu Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

06 gọi Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

07 phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

08 đọc Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

09 gọi Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

10 hiểu Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

11 gọi Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

12 phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

13 hiểu Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

14 phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

15 gọi Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

16 phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

17 gọi Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

18 đọc Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

19 hiểu Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

20 phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

21 phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

22 đọc Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

23 đọc Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

24 gọi Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

25 phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

26 đọc Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

27 gọi Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

28 phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

29 phát âm Về Trái Tim – Minh Niệm - Sách Nói Online

01 Hạt kiểu như Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

02 Hạt như thể Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

03 Hạt tương đương Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

04 Hạt giống Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

05 Hạt như là Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

06 Hạt như thể Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

07 Hạt tương tự Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

08 Hạt kiểu như Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

09 Hạt giống Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

10 Hạt kiểu như Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

11 Hạt tương đương Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

12 Hạt kiểu như Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

13 Hạt tương đương Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

14 Hạt như là Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

15 Hạt như là Yêu Đời – Robert Fulghum - Sách Nói Online

01 Đừng bao giờ Nói Không bao giờ - Phyllis George - Sách Nói Online

02 Đừng khi nào Nói Không khi nào - Phyllis George - Sách Nói Online

03 Đừng bao giờ Nói Không lúc nào - Phyllis George - Sách Nói Online

04 Đừng bao giờ Nói Không khi nào - Phyllis George - Sách Nói Online

05 Đừng khi nào Nói Không bao giờ - Phyllis George - Sách Nói Online

06 Đừng lúc nào Nói Không bao giờ - Phyllis George - Sách Nói Online

07 Đừng lúc nào Nói Không khi nào - Phyllis George - Sách Nói Online

08 Đừng lúc nào Nói Không khi nào - Phyllis George - Sách Nói Online

09 Đừng lúc nào Nói Không khi nào - Phyllis George - Sách Nói Online

10 Đừng khi nào Nói Không bao giờ - Phyllis George - Sách Nói Online

Thái Độ Quyết Định thành công xuất sắc – Wayne Cordeiro - thibanglai.edu.vn 00

Thái Độ Quyết Định thành công – Wayne Cordeiro - thibanglai.edu.vn 01

Thái Độ Quyết Định thành công – Wayne Cordeiro - thibanglai.edu.vn 02

Thái Độ Quyết Định thành công xuất sắc – Wayne Cordeiro - thibanglai.edu.vn 03

Thái Độ Quyết Định thành công xuất sắc – Wayne Cordeiro - thibanglai.edu.vn 04

Thái Độ Quyết Định thành công – Wayne Cordeiro - thibanglai.edu.vn 05

Thái Độ Quyết Định thành công xuất sắc – Wayne Cordeiro - thibanglai.edu.vn 06

Thái Độ Quyết Định thành công xuất sắc – Wayne Cordeiro - thibanglai.edu.vn 07

Thái Độ Quyết Định thành công – Wayne Cordeiro - thibanglai.edu.vn 08

Dấu Chân Trên cát - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 01

Dấu Chân Trên cat - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 02

Dấu Chân Trên cat - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 03

Dấu Chân Trên cát - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 04

Dấu Chân Trên cat - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 05

Muôn Kiếp Nhân Sinh - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 01

Muôn Kiếp Nhân Sinh - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 02

Muôn Kiếp Nhân Sinh - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 03

Muôn Kiếp Nhân Sinh - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 04

Muôn Kiếp Nhân Sinh - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 05

Muôn Kiếp Nhân Sinh - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 06

Muôn Kiếp Nhân Sinh - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 07

Nói luôn Cho Nó Vuông - Steve Harvey - thibanglai.edu.vn 01

Nói luôn luôn Cho Nó Vuông - Steve Harvey - thibanglai.edu.vn 02

Nói luôn luôn Cho Nó Vuông - Steve Harvey - thibanglai.edu.vn 03

Nói luôn Cho Nó Vuông - Steve Harvey - thibanglai.edu.vn 04

Cuộc bí quyết Mạng Một Cọng Rơm – Masanobu Fukuoka - thibanglai.edu.vn 00

Cuộc giải pháp Mạng Một Cọng Rơm – Masanobu Fukuoka - thibanglai.edu.vn 01

Cuộc biện pháp Mạng Một Cọng Rơm – Masanobu Fukuoka - thibanglai.edu.vn 02

Cuộc bí quyết Mạng Một Cọng Rơm – Masanobu Fukuoka - thibanglai.edu.vn 03

Cuộc biện pháp Mạng Một Cọng Rơm – Masanobu Fukuoka - thibanglai.edu.vn 04

Cuộc cách Mạng Một Cọng Rơm – Masanobu Fukuoka - thibanglai.edu.vn 05

Cuộc bí quyết Mạng Một Cọng Rơm – Masanobu Fukuoka - thibanglai.edu.vn 06

Minh Triết vào Đời sống – Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 01

Minh Triết trong Đời sinh sống – Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 02

Minh Triết vào Đời sinh sống – Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 03

Minh Triết vào Đời sinh sống – Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 04

Minh Triết trong Đời sống – Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 05

Minh Triết vào Đời sinh sống – Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn 06

Không Gì Là chẳng thể - George Matthew - thibanglai.edu.vn 01

Không Gì Là tất yêu - George Matthew - thibanglai.edu.vn 02

Không Gì Là tất yêu - George Matthew - thibanglai.edu.vn 03

01 Huyền Thuật Và những Đạo Sĩ Tây Tạng - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

02 Huyền Thuật Và những Đạo Sĩ Tây Tạng - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

03 Huyền Thuật Và các Đạo Sĩ Tây Tạng - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

04 Huyền Thuật Và các Đạo Sĩ Tây Tạng - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

05 Huyền Thuật Và các Đạo Sĩ Tây Tạng - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

06 Huyền Thuật Và những Đạo Sĩ Tây Tạng - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

01 Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

02 Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

03 Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

04 Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

05 Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

06 Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong - thibanglai.edu.vn

1 - Loi gioi thieu cua First News - thibanglai.edu.vn

2- Phan 1 - Seatle Khoi khô nóng - thibanglai.edu.vn

3- Phan 2 - Bi an nhung coi gioi khac - thibanglai.edu.vn

4- Phan 3 - Nghiep bao va tuong lai nhan loai - thibanglai.edu.vn

5- Phan 4 - Chuyen hoa nghiep qua - thibanglai.edu.vn

6- Phan 5 - Assyria Dau chan tien kiep - thibanglai.edu.vn

7- Phan 6 - Am nhac dieu ky, linh hon vu tru - thibanglai.edu.vn

8- Phan 7 - Hy lap tham vong alexander va Ky uc Achilles - thibanglai.edu.vn

9- Phan 8 - ba tu chinh phat va tinh yeu - thibanglai.edu.vn

10- Phan 9 An Do, Quyen Luc va thuc tinh - thibanglai.edu.vn

11- Phan 10 - Thuc tinh tu coi chet - thibanglai.edu.vn

Hành Trình Về Phương Đông - Nguyên Phong - 01 - thibanglai.edu.vn

Hành Trình Về Phương Đông - Nguyên Phong - 02 - thibanglai.edu.vn

Hành Trình Về Phương Đông - Nguyên Phong - 03 - thibanglai.edu.vn

Hành Trình Về Phương Đông - Nguyên Phong - 04 - thibanglai.edu.vn

Nếu có điều kiện, các bạn hãy download sách phát âm Về Trái Tim bạn dạng giấy nhằm ủng hộ tác giả. Cùng nghe sách nói phát âm Về Trái Tim và share đến đồng đội người thân.Nếu chúng ta cảm thấy Sách Nói Online với lại tiện ích tích cực cho cuộc sống đời thường của mình, hãy mời tôi 1 bóc cafe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x