KHÓA HỌC LẬP TRÌNH IOS ONLINE, KHÓA HỌC LẬP TRÌNH IOS TẠI HÀ NÔI, TP

Khoá học tập lập trình i
OS toàn tập
(Dành cho: SV năm 2 trở lên hoặc người trái ngành cơ mà đã học tập qua / biết qua ít nhất 1 ngữ điệu lập trình ngẫu nhiên như C, C++, C#, Java, PHP v.v.) gồm 2 phần: Lập trình Swift và Lập trình i
OS.

Bạn đang xem: Khóa học lập trình ios

Nội dung lịch trình học:– Đầy đủ các phần kiến thức cơ phiên bản của thiết kế Swift và lập trình i
OS
:

+ Lập trình Swift 4, 5: biểu thức, đổi mới và hàm trong Swift; cách thực hiện vòng lặp for / while; cách thực hiện câu lệnh rẽ nhánh if else / switch vào Swift; cách xử trí String vào Swift; mảng, danh sách và những kiến thức tách rạc khác thường dùng trong thiết kế Swift, v.v.

+ Lập trình i
OS
: cách sử dụng XCode, máy ảo Simulator; xây dựng giao diện cùng với Storyboard; giải pháp xử lý UIView, View
Controller; xử lý các thành phần giao diện khác thường dùng trong lập trình app i
OS như: UILabel, UIButton, UIText
Field, UIImage, Auto
Layout v.v. ; đưa màn hình, truyền – dìm tham số lúc chuyển màn hình trong app i
OS ; giải pháp xử lý sự kiện người tiêu dùng tương tác với vận dụng như Click, Tap, Long
Press, Swipe, Shake v.v. ; các đối tượng người sử dụng hiển thị dữ liệu: UISroll
View, UIPicker
View, UITable
View; xử lý tàng trữ dữ liệu trong ứng dụng i
OS: Core
Data, SQLite; giải pháp xử lý HTTP Request với online data; tích hòa hợp library trong tiện ích i
OS v.v.

Xem thêm: Muốn Tăng Cân Phải Làm Thế Nào Để Tăng Cân Lành Mạnh? 7 Bí Quyết Vàng Giúp Tăng Cân Nhanh Thành Công


*

– Ngoài các kiến thức cơ bản, học viên được thường xuyên thực hành xây dựng áp dụng i
OS thực tế trong quá trình học với được Giảng viên lí giải nâng cao khả năng thực hành lập trình sẵn i
OS
xuyên suốt khoá học, hỗ trợ Học viên làm cho 1 – 2 project ứng dụng i
OS
để bảo đảm cuối khoá về những chủ đề như: áp dụng i
OS gọi báo, nghe nhạc, chỉnh sửa hình ảnh / video, báo thức, hiểu truyện online, chat, mạng xã hội, quản ngại lý bán hàng v.v. -> Đảm bảo đầu ra đến Học viên dứt khoá học tập ít nhất rất có thể lập trình i
OS ở tại mức cơ bạn dạng trở lên
, có thể đăng ký thực tập / làm việc tại các công ty phần mềm với địa điểm Lập trình viên i
OS
.

Khóa học tập i
OS Online Video
 đang vô cùng được ưu phù hợp do được đội hình TT Code
Fresher đẩy mạnh đầu tư về unique nội dung, sự hỗ trợ tận tình so với học viên. Giá khóa huấn luyện và đào tạo Flutter Online đoạn clip thu sẵn với đầy đủ đủ video, tài liệu, bài xích tập, code mẫu đang được ưu đãi còn 549.000đ , nhóm hỗ trợ GV / Trợ giảng trung trung khu giải đáp vướng mắc trong suốt quá trình học. Xem trên đây: https://laptrinh-online.vn/course/lap-trinh-thibanglai.edu.vn-swift

Học thiết kế di động táo khuyết thibanglai.edu.vn 4 tháng, 46 buổi, cung cấp việc có tác dụng sau khi đảm bảo đồ án giỏi nghiệp.Giảng viên là lập trình sẵn viên smartphone từ VNG, Vin
Group, thibanglai.edu.vn, Bentic.Hỗ trợ sở hữu Mac
OS lên laptop Windows hoặc trợ giá khi mua Mac
Book


*

thibanglai.edu.vn thành lập năm 2011, là trung tâm trước tiên tại thủ đô hà nội đào chế tác lập trình diđộngi
OS.

Cam kết vấn đề làm sau khóa học.Khóa học dành riêng cho mọi đối tượng, của cả trái ngành.Lộ trình học từ cơ bạn dạng đến nâng cao, có huấn luyện cả tư duy về logic, app, giao diện, soạn chi tiết, thực hành >70% thời lượng, có dự án công trình mẫu chạy thử từ đơn giản dễ dàng đến phức tạp.Hình thức học micro-learning giáo trình chi tiết, tất cả giảng viên phía dẫn. Hỏi đáp trong và kế bên giờ học
Giảng viên gồm kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm, hiện nay đang làm việc tại VNG, Vin
Group, thibanglai.edu.vn, Bentic…, training Fresher vào dự án.

*

*

*

Buổi 1: Introduction lớn Swift & Xcode
Introduction khổng lồ Swift programming language
Installing Xcode and creating a new project
Understanding the basic structure of an i
OS app
Create trương mục i
OS developer
Buổi 2: Swift Basic
Variables & constants
Data types
Optional and unwrapping optionals
Basic operators
Buổi 3: Control flow & Github
Conditional statements
Loops
Switch statements
Install git, create trương mục github
Create repository và remote git repository
Understand branch, commit, push, pull code
Buổi 4: Functions and Closures
Introduction lớn functions
Function parameters & return values
Introduction to closures
Capturing values in closures
Buổi 5: Arrays and Dictionaries
Introduction to lớn arrays & dictionaries
Accessing và modifying array elements
Access và modifying dictionary values
Buổi 6: Structures and Classes
Introduction to lớn structures & classes
Properties và method initializers
Value types & Reference types
Buổi 7: Introduction to UKit
Introduction to UIKit framework
UIView and UIView
Controller
Creating UI elements programmatically
Adding constraints programmatically
Buổi 8: Networking và Data Persistence
Networking using URLSession
Parsing JSON data using Codable
Saving & retrieving data using User
Defaults
Buổi 9: Final simple project
Combining all the concepts learned in the course khổng lồ create a simple i
OS app
Buổi 1: Introduction khổng lồ Leetcode
Setting up a Swift development environment for Leetcode
Swift language features useful for solving Leetcode problems
Buổi 2: Data structures & Algorithms in Swift
Introduction lớn common data structures used in Leetcode problems (e.g. Arrays, linked lists, stacks, queues, trees, graphs) Introduction to lớn common algorithms used in Leetcode problems (e.g. Searching, sorting, recursion, dynamic programming) Implementing data structures và algorithms in Swift
Buổi 3: Leetcode problem types and techniques
Understanding the types of problems on Leetcode (e.g. Arrays, linked lists, trees, graphs, dynamic programming, etc.) Common techniques for solving Leetcode problems (e.g. Two pointers, sliding window, binary search, BFS/DFS, etc.) Implementing problem-solving techniques in Swift
Buổi 4: Advanced Swift features for leetcode
Advanced Swift features useful for solving Leetcode problems (e.g. Optional chaining, enum, functional programming, etc.) How to use Swift features lớn write clean & efficient code for Leetcode
Buổi 5: Putting it All Together
Practicing solving Leetcode problems using Swift
Reviewing and analyzing solutions to lớn Leetcode problems
Tips for optimizing code và improving problem-solving skills
Buổi 1: Advanced Swift Concepts
Advanced operators
Advanced control flow statements
Generics
Type Aliases
Buổi 2: Error Handling
Introduction to lớn error handling
Handling errors using do-try-catch statements
Creating custom errors
Buổi 3: Advanced Functions và Closures
Variadic parameters
Function overloading
Nested functions và closures
Buổi 4: Advanced Structures & Classes
Inheritance
Polymorphism
Type casting
Deinitializers
Buổi 5: Memory Management
Automatic Reference Counting (ARC)Strong, weak, và unowned references
Retain cycles và how to prevent them
Buổi 6: Advanced UIKit
View lifecycle methods
Advanced tự động hóa Layout concepts
Collection View layout customization
Advanced table view cell customization
Buổi 7: Multithreading and Concurrency
Introduction lớn multithreading
GCD (Grand Central Dispatch)Dispatch
Queue
Dispatch
Group
Buổi 8: Advanced Networking
Advanced networking concepts
Working with REST APIs
Authentication with OAuth2Buổi 9: bộ vi xử lý core Data
Introduction to bộ vi xử lý core Data
Creating & configuring a vi xử lý core Data stack
Creating và fetching managed objects
Updating and deleting managed objects
Buổi 10: Advanced Data Persistence
Working with files & directories
Introduction lớn i
Cloud
Using Keychain for secure data storage
Buổi 11: Advanced User Interactions
Advanced gesture recognizers
Custom transitions and animations
Advanced table view and collection view customization
Buổi 12: Accessibility
Introduction to Accessibility
Supporting Dynamic Type & Voice
Over
Adding custom accessibility elements
Buổi 13: Audio và Video
Playing audio using AVFoundation
Recording audio using AVFoundation
Playing video using AVFoundation
Buổi 14: Push Notifications & Background Execution
Introduction to lớn push notifications
Configuring push notifications
Background execution modes
Buổi 15: Google maps
Integrate Google maps
Get current location
Search places by lat long
Direct route
Buổi 16: Advanced Debugging và Testing
Debugging techniques and tools
Unit testing with XCTest
Buổi 1: Introduction to lớn Swift
UIWhat is Swift
UI?
Advantages of using Swift
UICreating a new Swift
UI project
Understanding the structure of a Swift
UI project
Exploring the Swift
UI canvas
Buổi 2: Views & Controls
Understanding Views and Controls
Creating và modifying Text Views
Creating & modifying Image Views
Creating and modifying Button Controls
Creating và modifying Toggle Controls
Creating và modifying Text
Field Controls
Buổi 3: Layouts và Stacks
Understanding Layouts và Stacks
Creating và modifying VStacks
Creating & modifying HStacks
Creating & modifying ZStacks
Using Spacer and Divider
Buổi 4: Navigation & Lists
Understanding Navigation & Lists
Creating and modifying Navigation
Views
Creating & modifying Navigation
Links
Creating và modifying Lists
Creating and modifying For
Each loops
Buổi 5: Data and Networking
Understanding Data và Networking in Swift
UICreating & modifying Models
Using Codable for JSON Parsing
Creating and modifying Network requests
Displaying Data in Swift
UI views
Buổi 6: UIkit và Swift UI integration
Wrapping UIKit views for Swift
UIEmbedding Swift
UI views in UIKit
Buổi 1: mày mò khái niệm UI/UXTại sao developer bắt buộc hiểu về UI/UXCác nguyên tố cơ phiên bản của UI: Font, color, layout, style
Hướng dẫn tạo wireframe
Buổi 2: các nguyên tắc thiết kế cơ bản
Nguyên tắc cơ bạn dạng thiết kế bổ cục (Layout)Nguyên tắc cơ bạn dạng sử dụng Chữ (Typography) - Phần 1Chi huyết về thanh quy định trên Figma
Buổi 3: Dựng wireframe cho đề án
Auto Layout trong Figma
Các common components vào thiết kếMột số nguồn tìm hiểu thêm các component trong thiết kếBuổi 4: thực hành thực tế copywork trên lớp
Nguyên tắc cơ phiên bản sử dụng màu sắc (Color)Nguyên tắc cơ bản sử dụng Chữ (Typography) - Phần 2Xây dựng thư viện color và Typography trong Figma
Buổi 5: những nguyên tắc kiến tạo nâng cao
Các lý lẽ thiết kế nâng cao về bố cục (Layout)Các lao lý thiết kế nâng cao về chữ (Typography)Xây dựng tủ sách component trong Figma nhằm tái sử dụng
Buổi 6: Dựng Prototype mang lại đề án
Dựng Prototype cùng với Figma để chuẩn bị cho đề án cuối khoá
Buổi 7: trình diễn file đề án
Hướng dẫn trình bày file đề án và phương pháp thuyết trình
Buổi 8: trình diễn đề án
Nhận xét đề án của học viên, chấm điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.