GIỜ LÀM VIỆC CỦA BƯU ĐIỆN NHA TRANG, GIÁ» LàM VIÁ»‡C BÆ°U đIÁ»‡N NHÆ° THÁº¿ NàO

Dưới trên đây là toàn thể danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian thao tác làm việc của Bưu điện nước ta Vietnam Post (VNPost) trên Nha Trang (Khánh Hoà) vừa được update mới nhất, nếu bạn ở Nha Trang (Khánh Hoà) đang mong muốn gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát thibanglai.edu.vn, kiểm soát vận đơn.v.v. Thì hoàn toàn có thể đến các add bên tiếp sau đây để được hỗ trợ và xử lí những vấn đề tương quan theo add VNPost tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Giờ làm việc của bưu điện nha trang

*

Bưu điện Nha Trang​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu năng lượng điện Phương Sài​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu năng lượng điện Vạn Thạnh​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu năng lượng điện Lê Hồng Phong​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu điện Vĩnh Thạnh​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm cho việc

Bưu năng lượng điện Bình Tân​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu điện Đồng Đế​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tháp Bà​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm cho việc

Bưu điện KHL Nha Trang​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm cho việc

Bưu điện Hệ 1 Khánh Hòa​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu năng lượng điện TMĐT Nha Trang​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu năng lượng điện Lê Thánh Tôn​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm cho việc

Bưu năng lượng điện Nguyễn Thiện Thuật​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Lập​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vĩnh Nguyên​

Ngày trong tuần

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Công Nghiêp Huế Có Tốt Không? Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế

Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu năng lượng điện Hòn Rớ​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu năng lượng điện Phước Đồng​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm cho việc

Bưu năng lượng điện Vĩnh Lương​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu năng lượng điện Đường Đệ​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vĩnh Ngọc​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu điện Vĩnh Hiệp​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu năng lượng điện Vĩnh Trung​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu năng lượng điện Vĩnh Thái​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm cho việc

Bưu năng lượng điện Đảo Bích Đầm​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm cho việc

Bưu năng lượng điện Vĩnh Phương​

Ngày trong tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu điện Số 63​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Bưu năng lượng điện KT Khánh Hòa​

Ngày vào tuần
Thời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông có tác dụng việc

Ngoài ra sẽ được giải đáp những vấn đề tương quan đến thương mại dịch vụ của VNPost chúng ta có thể liên hệ theo những phương thức sau hoặc vướng lại bình luận dưới diễn bọn Techbike.vn nhé. Hotline hỗ trợ:1900 54 54 81
*

*

*

*

Về bọn chúng tôi

Vietnam Post là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bưu kiện, đơn hàng chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Thời gian có tác dụng việc của bưu điện Việt phái mạnh VNPost: Sáng: Từ 7h30 đến 12h00 - Chiều: Từ 13h00 đến 19h00. Với số lượng trụ sở rộng khắp những tỉnh thành, Vietnam Post đảm bảo ship hàng đến khắp mọi nơi.

Danh sách 169 bưu cục, điểm gửi hàng
Vietnam Posttại Khánh Hòa, cập nhật mới nhất, bao gồm địa chỉ và số điện thoại:

*

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Cam Lâm

Bưu cục cấp 2 Cam Lâm

2583983500

Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm

2

Huyện Cam Lâm

Bưu cục cấp 3 Cam An Nam

2583864002

Thôn Vĩnh Trung, buôn bản Cam An Nam, Huyện Cam Lâm

3

Huyện Cam Lâm

Bưu cục cấp 3 Cam Hòa

2583863063

Thôn Cửu Lợi, xóm Cam Hoà, Huyện Cam Lâm

4

Huyện Cam Lâm

Bưu cục cấp 3 Suối Dầu

2583983500

Thôn Khánh Thành, buôn bản Suối Cát, Huyện Cam Lâm

5

Huyện Cam Lâm

Bưu cục cấp 3 Suối Tân

2583743743

Thôn Vĩnh Phú, làng Suối Tân, Huyện Cam Lâm

6

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Cam An Bắc

2583994340

Thôn Cửa Tùng, buôn bản Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm

7

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Cam Hải Đông

979301493

Thôn Thủy Triều, buôn bản Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm

8

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Cam Hải Tây

1639236644

Thôn Tân Hải, xóm Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm

9

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Cam Hiệp Bắc

2583996111

Thôn Trung Hiệp 1, buôn bản Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm

10

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Cam Hiệp Nam

2583995756

Thôn Vĩnh Thái, buôn bản Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm

11

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Cam Phước Tây

1662087712

Thôn Tân Lập, làng mạc Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm

12

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Cam Tân

2583991099

Thôn Phú Bình 2, thôn Cam Tân, Huyện Cam Lâm

13

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Cam Thành Bắc

2583986678

Thôn Tân Quí, làng Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm

14

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Sơn Tân

1662087712

Thôn Suối Cốc, buôn bản Sơn Tân, Huyện Cam Lâm

15

Huyện Cam Lâm

Điểm BĐVHX Suối Cát

2583740700

Thôn Tân Xương, thôn Suối Cát, Huyện Cam Lâm

16

Huyện Diên Khánh

Bưu cục cấp 2 Diên Khánh

2583850206

Số 52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh

17

Huyện Diên Khánh

Bưu cục cấp 3 Diên Phước

2583780100

Thôn An Định, xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh

18

Huyện Diên Khánh

Bưu cục cấp 3 Diên Xuân

2583787225

Thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh

19

Huyện Diên Khánh

Bưu cục cấp 3 Ngã tía Thành

2583760208

Khóm Phan Bội Châu, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh

20

Huyện Diên Khánh

Bưu cục cấp 3 Suối Hiệp

2583745438

Thôn Cư Thạnh, làng Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh

21

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên An

2583852555

Thôn Phú Ân phái nam 1, buôn bản Diên An, Huyện Diên Khánh

22

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Bình

2583851500

Thôn Hội Phước, làng mạc Diên Bình, Huyện Diên Khánh

23

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Điền

2583772654

Thôn Đại Điền Đông 1, xóm Diên Điền, Huyện Diên Khánh

24

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Đồng

2583786041

Thôn 1, xóm Diên Đồng, Huyện Diên Khánh

25

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Hòa

2583850172

Thôn quang Thạnh, xã Diên Hoà, Huyện Diên Khánh

26

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Lạc

2583852658

Thôn thanh minh 2, làng mạc Diên Lạc, Huyện Diên Khánh

27

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Lâm

2583785009

Thôn Hạ, thôn Diên Lâm, Huyện Diên Khánh

28

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Lộc

2583782040

Thôn Mỹ Lộc, xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh

29

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Phú

2583770652

Thôn 3, làng Diên Phú, Huyện Diên Khánh

30

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Sơn

2583774100

Thôn phái mạnh 1, buôn bản Diên Sơn, Huyện Diên Khánh

31

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Tân

2583783180

Thôn Cây Sung, thôn Diên Tân, Huyện Diên Khánh

32

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Thạnh

2583752383

Thôn Phú Khánh Thượng, làng mạc Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh

33

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Thọ

2583784060

Thôn Phước Lương, làng Diên Thọ, Huyện Diên Khánh

34

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Diên Toàn

2583750655

Thôn Phước Thạch, làng Diên Toàn, Huyện Diên Khánh

35

Huyện Diên Khánh

Điểm BĐVHX Suối Tiên

2583742010

Thôn Xuân Phú 2, xóm Suối Tiên, Huyện Diên Khánh

36

Huyện đảo Trường Sa

Bưu cục cấp 3 Trường Sa

2583858142

Cụm Quân Cảng Cam Ranh, Xã tuy nhiên Tử Tây, Huyện Trường Sa

37

Huyện đảo Trường Sa

Điểm BĐVHX Đảo Sinh Tồn

Khu Sinh Tồn, làng mạc Sinh Tồn, Huyện Trường Sa

38

Huyện đảo Trường Sa

Điểm BĐVHX Đảo Trường Sa Lớn

Dãy nhà Trường Sa lớn, khu dân cư Đảo Trường sa lớn, Thị Trấn Trường Sa, Huyện Trường Sa

39

Huyện Khánh Sơn

Bưu cục cấp 2 Khánh Sơn

2583869201

Số 35, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn sơn Hạp, Huyện Khánh Sơn

40

Huyện Khánh Sơn

Điểm BĐVHX cha Cụm Bắc

2583869173

Thôn Suối Đá, Xã cha Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn

41

Huyện Khánh Sơn

Điểm BĐVHX bố Cụm Nam

2583869064

Thôn Ka Tơ, Xã bố Cụm Nam, Huyện Khánh Sơn

42

Huyện Khánh Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Bình

2583867613

Thôn thôn Có, buôn bản Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn

43

Huyện Khánh Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Hiệp

2583869147

Thôn Liên Hiệp, xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn

44

Huyện Khánh Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Lâm

2583867602

Thôn teo Róa, thôn Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn

45

Huyện Khánh Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Trung

2583869067

Thôn Tà Nĩa, buôn bản Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn

46

Huyện Khánh Sơn

Điểm BĐVHX Thành Sơn

2583867601

Thôn Tà Giang 1, thôn Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn

47

Huyện Khánh Vĩnh

Bưu cục cấp 2 Khánh Vĩnh

2583790270

Số 09, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh

48

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Cầu Bà

2583790432

Thôn Đá Trắng, làng mạc Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh

49

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Giang Ly

2583793530

Thôn Gia Rít, thôn Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh

50

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Khánh Bình

2583797213

Thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh

51

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Khánh Đông

2583797108

Thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh

52

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Khánh Hiệp

2583790431

Thôn Hòn Lay, xóm Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh

53

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Khánh Nam

2583790758

Thôn Hòn Dù, xóm Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh

54

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Khánh Phú

2583790404

Thôn Giang Mương, xóm Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh

55

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Khánh Thành

2583790889

Thôn Giòng Cạo, làng mạc Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh

56

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Khánh Thượng

2583790889

Thôn Đa Râm, xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh

57

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Khánh Trung

2583790437

Thôn Suối Cá, buôn bản Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh

58

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Liên Sang

2583793500

Thôn Chà Liên, xóm Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh

59

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Sông Cầu

2583790433

Thôn Đông, làng mạc Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh

60

Huyện Khánh Vĩnh

Điểm BĐVHX Sơn Thái

2583793550

Thôn Bố Lang, làng Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh

61

Huyện Vạn Ninh

2583843171

2583938002

Thôn Cổ Mã, buôn bản Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh

62

Huyện Vạn Ninh

Bưu cục cấp 2 Vạn Ninh

2583841002

Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh

63

Huyện Vạn Ninh

Bưu cục cấp 3 Đại Lãnh

2583842105

Thôn Đông Nam, xóm Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh

64

Huyện Vạn Ninh

Bưu cục cấp 3 Tu Bông

2583843171

Thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh

65

Huyện Vạn Ninh

Bưu cục cấp 3 Xuân Tự

2583612004

Thôn Xuân Tự, thôn Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh

66

Huyện Vạn Ninh

Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12

2583936006

Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh

67

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Bình

2583841451

Thôn Trung Dõng 1, xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh

68

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Hưng

2583612878

Thôn Xuân Đông, làng mạc Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh

69

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Khánh

2583843480

Thôn Nhơn Thọ, làng mạc Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh

70

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Long

2583930601

Thôn Hải Triều, làng mạc Vạn Long, Huyện Vạn Ninh

71

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Lương

2583612473

Thôn Tân Đức, xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh

72

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Phú

2583841830

Thôn Phú Cang 2, làng mạc Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh

73

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Phước

2583930266

Thôn Tân Phước Trung, xóm Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh

74

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Thạnh

2583939002

Thôn Đầm Môn, làng mạc Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh

75

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Thắng

2583841450

Thôn Phú Hội 2, buôn bản Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh

76

Huyện Vạn Ninh

Điểm BĐVHX Xuân Sơn

2583946002

Thôn Xuân Trang, làng mạc Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh

77

Thành phố Cam Ranh

Bưu cục cấp 2 Cam Ranh

2583955966

Số 253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh

78

Thành phố Cam Ranh

Bưu cục cấp 3 Cam Phú

2583861144

Tổ Phú Thịnh, Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh

79

Thành phố Cam Ranh

Bưu cục cấp 3 Cam Phúc

2583857201

Khóm 3, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh

80

Thành phố Cam Ranh

Bưu cục cấp 3 Cam Phúc Nam

2583862092

Tổ Phúc Thủy, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh

81

Thành phố Cam Ranh

Bưu cục cấp 3 Cam Phước Đông

2583997021

Thôn Thống Nhất, buôn bản Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh

82

Thành phố Cam Ranh

Bưu cục cấp 3 KHL-HCC Cam Ranh

2583855700

Số 253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh

83

Thành phố Cam Ranh

Bưu cục cấp 3 Mỹ Ca

2583857378

Khóm Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh

84

Thành phố Cam Ranh

Bưu cục cấp 3 Mỹ Thanh

2583865210

Thôn Mỹ Thanh, làng mạc Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh

85

Thành phố Cam Ranh

Đại lý bưu điện Cam nhãi con 12

2583952196

Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh

86

Thành phố Cam Ranh

Đại lý bưu điện Cam tinh quái 15

2583861658

Đường 3/4, Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh

87

Thành phố Cam Ranh

Điểm BĐVHX Bình Hưng

2583858401

Thôn Bình Hưng, xóm Cam Bình, Thành phố Cam Ranh

88

Thành phố Cam Ranh

Điểm BĐVHX Cam Bình

2583858905

Thôn Bình Ba, làng Cam Bình, Thành phố Cam Ranh

89

Thành phố Cam Ranh

Điểm BĐVHX Cam Lập

2583865034

Thôn Nước Ngọt, xóm Cam Lập, Thành phố Cam Ranh

90

Thành phố Cam Ranh

Điểm BĐVHX Cam Thành Nam

2583857036

Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, Thành phố Cam Ranh

91

Thành phố Cam Ranh

Điểm BĐVHX Cam Thịnh Đông

2583865270

Thôn Hiệp Thanh, thôn Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh

92

Thành phố Cam Ranh

Điểm BĐVHX Cam Thịnh Tây

2583856632

Thôn Sông Cạn Đông, làng mạc Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh

93

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 1 Nha Trang

2583821271

Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang

94

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Bình Tân

2583881724

Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường , Thành phố Nha Trang

95

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Đồng Đế

2583831461

Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang

96

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Đường Đệ

2583550013

Số 30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang

97

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Khánh Hòa

2583810907

Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang

98

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ

2583714089

Thôn Phước Hạ, buôn bản Phước Đồng, Thành phố Nha Trang

99

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang

2583560560

Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang

100

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong

2583871014

Số 51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang

101

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn

2583523907

Số 50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang

102

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật

2583526546

Số 46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang

103

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Phước Đồng

1265492899

Thôn Phước Hạ, xóm Phước Đồng, Thành phố Nha Trang

104

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Phương Sài

2583827940

Số 2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang

105

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Tân Lập

2583510126

Số 83, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang

106

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Tháp Bà

2583831105

Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang

107

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 TMĐT Nha Trang

2583822422

Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang

108

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh

2583824203

Số 12, Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang

109

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương

2583839122

Thôn Lương Hòa, buôn bản Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang

110

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên

2583590013

Số 15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang

111

Thành phố Nha Trang

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh

2583890092

Thôn Phú Thạnh, thôn Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang

112

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Đồng Nhơn

Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang

113

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 10

2583884631

Số 18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang

114

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 21

2583831587

Số 24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang

115

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 23

2583885511

Số 1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

116

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 39

2583818772

Số 241, Đường 2/4 Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang

117

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 40

2583830108

Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang

118

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 43

2583513012

Số 62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang

119

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 49

2583830454

Số 1, Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang

120

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 57

2583540499

Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang

121

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 63

2583560717

Số 132, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang

122

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 65

2583561141

Số 56, Đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang

123

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 67

2583527661

Số 1/29, Đường Trần quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang

124

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 79

Số 6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang

125

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 85

2583562280

Số 81, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang

126

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 88

8,19E+16

Số 9, Dãy nhà A, Khu thông thường cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang

127

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Số 89

2583543413

Số 17, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang

128

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện số 91

2583599164

Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang

129

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện số 93

Số 101, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang

130

Thành phố Nha Trang

Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang

Số 1, Đường Yersin, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang

131

Thành phố Nha Trang

Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm

2583898510

Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang

132

Thành phố Nha Trang

Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp

2583896528

Thôn Vĩnh Châu, xóm Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang

133

Thành phố Nha Trang

Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc

2583890946

Thôn Xuân Lạc 1, xóm Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang

134

Thành phố Nha Trang

Điểm BĐVHX Vĩnh Phương

2583725103

Thôn Trung, thôn Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang

135

Thành phố Nha Trang

Điểm BĐVHX Vĩnh Thái

2583890987

Thôn Thái Thông, buôn bản Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang

136

Thành phố Nha Trang

Điểm BĐVHX Vĩnh Trung

2583892552

Thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang

137

Thị xã Ninh Hòa

Bưu cục cấp 2 Ninh Hòa

2583844203

Số 181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị thôn Ninh Hoà

138

Thị buôn bản Ninh Hòa

Bưu cục cấp 3 Dục Mỹ

2583848048

Thôn Tân Khánh 1, buôn bản Ninh Sim, Thị xóm Ninh Hoà

139

Thị xã Ninh Hòa

Bưu cục cấp 3 Hòn Khói

2583849200

Khu Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị làng Ninh Hoà

140

Thị xóm Ninh Hòa

Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Hòa

2583846836

Số 181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà

141

Thị thôn Ninh Hòa

Bưu cục cấp 3 Lạc An

2583621163

Thôn Ninh Ích, làng Ninh An, Thị thôn Ninh Hoà

142

Thị thôn Ninh Hòa

Bưu cục cấp 3 Ngã bố Trong

2583845358

Thôn 1, Phường Ninh Hiệp, Thị xóm Ninh Hoà

143

Thị buôn bản Ninh Hòa

Bưu cục cấp 3 Ninh Ích

2583624040

Thôn Tân Đảo, làng Ninh Ích, Thị làng mạc Ninh Hoà

144

Thị xã Ninh Hòa

Bưu cục cấp 3 Ninh Phước

2583622022

Thôn Ninh Yển, làng Ninh Phước, Thị làng mạc Ninh Hoà

145

Thị thôn Ninh Hòa

Bưu cục cấp 3 Ninh Xuân

2583620199

Thôn Phước Lâm, xóm Ninh Xuân, Thị làng Ninh Hoà

146

Thị buôn bản Ninh Hòa

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11

2583671331

Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị buôn bản Ninh Hoà

147

Thị thôn Ninh Hòa

Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13

2583848878

Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xóm Ninh Hoà

148

Thị xóm Ninh Hòa

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16

2583633828

Thôn 2, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị buôn bản Ninh Hoà

149

Thị thôn Ninh Hòa

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4

2583620107

Thôn Xuân Hòa, Xã Ninh Phụng, Thị xóm Ninh Hoà

150

Thị buôn bản Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Bình

2583846718

Thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, Thị làng Ninh Hoà

151

Thị thôn Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Đa

2583630222

Khu Phước Sơn, Phường Ninh Đa, Thị thôn Ninh Hoà

152

Thị xã Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Đông

2583846474

Thôn quang quẻ Đông, xóm Ninh Đông, Thị xã Ninh Hoà

153

Thị xóm Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Giang

2583846472

Thôn Mỹ Chánh, Phường Ninh Giang, Thị thôn Ninh Hoà

154

Thị buôn bản Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Hà

2583847141

Thôn Thuận Lợi, Phường Ninh Hà, Thị làng mạc Ninh Hoà

155

Thị thôn Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Hải

2583849640

Thôn Bình Tây 1, Phường Ninh Hải, Thị làng mạc Ninh Hoà

156

Thị xóm Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Hưng

2583846719

Thôn Phú Đa, buôn bản Ninh Hưng, Thị xóm Ninh Hoà

157

Thị buôn bản Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Lộc

2583654000

Thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, Thị xóm Ninh Hoà

158

Thị làng mạc Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Phú

2583632079

Thôn Hội Phú Bắc 2, làng mạc Ninh Phú, Thị làng Ninh Hoà

159

Thị thôn Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Phụng

2583613199

Thôn Nghi Phụng, thôn Ninh Phụng, Thị xóm Ninh Hoà

160

Thị thôn Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Quang

2583846471

Thôn Thanh Mỹ, thôn Ninh Quang, Thị thôn Ninh Hoà

161

Thị làng Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Sơn

2583623001

Thôn 3, buôn bản Ninh Sơn, Thị làng Ninh Hoà

162

Thị buôn bản Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Tân

2583619000

Thôn Trung, xã Ninh Tân, Thị xóm Ninh Hoà

163

Thị xã Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Tây

2583662000

Khu làng mạc Mới, làng Ninh Tây, Thị buôn bản Ninh Hoà

164

Thị xã Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Thân

2583620433

Thôn Đại Mỹ, xóm Ninh Thân, Thị xóm Ninh Hoà

165

Thị xóm Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Thọ

2583621567

Thôn Lạc An, thôn Ninh Thọ, Thị buôn bản Ninh Hoà

166

Thị buôn bản Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Thủy

2583671177

Thôn Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy, Thị làng mạc Ninh Hoà

167

Thị làng Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Thượng

2583663000

Thôn 1, làng mạc Ninh Thượng, Thị buôn bản Ninh Hoà

168

Thị làng mạc Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Trung

2583846475

Thôn Phú Văn, buôn bản Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà

169

Thị thôn Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Vân

2583649002

Thôn Đông, làng Ninh Vân, Thị làng mạc Ninh Hoà

Kết luận, bài bác viết đã tổng hợp bỏ ra tiết một số tin tức về mạng lưới bưu điện chuyển phát thibanglai.edu.vn Vietnam Post tại tỉnh Khánh Hòa. Mong muốn rằng bài xích viết bên trên sẽ giải quyết được những câu hỏi mà bạn đang kiếm tìm kiếm. Lưu ý, nếu tất cả vấn đề gì, bạn tất cả thể liên hệ tổng đài hỗ trợ chăm sóc quý khách của Vietnam Post 1900545481. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi thibanglai.edu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x