Giải toán đố lớp 3 - 300 bài toán có lời văn cơ bản lớp 3

300 việc có lời văn cơ bản lớp 3 bao gồm các dạng Toán lớp 3 có lời văn từ bỏ cơ bản đến cải thiện lớp 3 được Vn
Doc sưu tầm, tổng vừa lòng giúp những em học sinh có thêm tài liệu ôn luyện các dạng bài xích tập chuẩn bị kiến thức cho những kì thi học tập kì, thi học sinh giỏi đạt tác dụng cao. Tiếp sau đây mời những em tìm hiểu thêm và download về bạn dạng đầy đủ đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Giải toán đố lớp 3


1. Phép nhân với số vào phạm vi 10

1. Trong chống học có 6 mặt hàng ghế, mỗi sản phẩm ghế gồm 3 nơi ngồi. Hỏi phòng học đó bao gồm bao nhiêu nơi ngồi?


2. Một túi có 6 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

3. Bên trên bàn có 4 đĩa cam, từng đĩa tất cả 9 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu quả cam?

4. Bên trên bàn tất cả 4 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 3 quả. Hỏi bên trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

5. Trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 2 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

6. Bên trên bàn có 7 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 8 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu quả cam?

7. Bên trên bàn có 7 chồng sách, mỗi ck sách bao gồm 9 quyển sách. Hỏi bên trên bàn tất cả mấy quyển sách?

8. Một rổ cam gồm 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế có từng nào quả cam?

9. Bên trên bàn có 8 ck sách, mỗi ck sách bao gồm 2 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

10. Một túi bao gồm 3 kilogam gạo. Hỏi 9 túi như vậy có từng nào ki-lô-gam gạo?

11. Một đội nhóm công nhân làm dứt một tuyến đường trong 4 ngày, hằng ngày làm được 3m đường. Hỏi con phố đó dài từng nào mét?

12. Một hộp bánh gồm 5 cái. Hỏi 7 vỏ hộp bánh bao gồm bao nhiêu dòng bánh?


13. Trong bên em có 8 vỉ dung dịch bổ, mỗi vỉ tất cả 4 viên thuốc. Hỏi đơn vị em gồm bao nhiêu viên thuốc bổ?

14. Trên bàn có 8 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 9 quả. Hỏi trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

15. Trong chống học gồm 9 mặt hàng ghế, mỗi sản phẩm ghế tất cả 3 vị trí ngồi. Hỏi phòng học tập đó bao gồm bao nhiêu vị trí ngồi?

16. Một túi có 8 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như thế có từng nào ki-lô-gam gạo?

17. Bên trên bàn gồm 7 ông xã sách, mỗi ông xã sách có 3 quyển sách. Hỏi bên trên bàn có mấy quyển sách?

18. Trong công ty em gồm 6 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ bao gồm 10 viên thuốc. Hỏi công ty em gồm bao nhiêu viên thuốc bổ?

19. Trong bên em có 8 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ có 7 viên thuốc. Hỏi đơn vị em gồm bao nhiêu viên thuốc bổ?

20. Một mẫu thuyền chở được 4 người. Hỏi 7 mẫu thuyền như thế chở được từng nào người?

2. Phép phân tách với số vào phạm vi 10

64. Cứ 8 tín đồ thì xếp được vào một chiếc thuyền qua sông. Hỏi có 24 fan thì buộc phải xếp thành từng nào chuyến?

65. Cô giáo có 45 cái cây bút thưởng đa số cho 5 tổ. Hỏi từng tổ được thưởng từng nào cái bút?

66. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 32 quả cam phân tách đều cho các bàn thì từng bàn gồm 8 trái cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan bao gồm bao nhiêu chiếc bàn?

67. Một tổ công nhân nên làm ngừng con mặt đường dài 24 m. Hằng ngày đội công nhân làm cho được 6m. Hỏi đội người công nhân làm xong con đường trong bao nhiêu ngày?


68.Cô giáo bao gồm 40 cái cây bút thưởng phần lớn cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được thưởng bao nhiêu cái bút?

69. Có 35 trái cam chia các cho 7 bàn. Hỏi mỗi bàn gồm bao nhiêu trái cam?

70. Gồm 24 quả cam chia hầu như cho 6 bàn. Hỏi từng bàn gồm bao nhiêu trái cam?

71. Trong dịp trồng cây năm nay, lớp em cần trồng 28 cây xanh. Lớp có 7 tổ và gia sư chia mọi số cây về những tổ. Hỏi mỗi tổ buộc phải trồng bao nhiêu cây?

72.Trong tiệc sinh nhật, Lan gồm mua 64 quả cam phân tách đều cho những bàn thì từng bàn gồm 8 trái cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan gồm bao nhiêu chiếc bàn?

73. Trong tiệc sinh nhật, Lan tất cả mua 72 trái cam phân chia đều cho các bàn thì từng bàn có 9 trái cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan bao gồm bao nhiêu loại bàn?

74. Trong tiệc sinh nhật, Lan bao gồm mua 18 trái cam phân tách đều cho các bàn thì từng bàn bao gồm 3 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật chúng ta Lan có bao nhiêu dòng bàn?

75. Cô giáo có 48 cái cây bút thưởng đều cho những tổ vào lớp, từng tổ được 6 dòng bút. Hỏi lớp học gồm bao nhiêu tổ?

76. Một đội công nhân buộc phải làm xong xuôi con mương nhiều năm 32 m. Hàng ngày đội công nhân làm được 8 m. Hỏi đội công nhân làm chấm dứt con mương trong bao nhiêu ngày?

77. Cứ 3 loại bánh xếp vào trong 1 hộp. Hỏi bao gồm 27 dòng bánh thì xếp đầy đủ vào mấy chiếc hộp?

78. Vào cuộc họp, Lan Anh gồm mua 28 chai nước chia đều cho các bàn thì mỗi bàn bao gồm 7 chai nước. Hỏi vào cuộc họp bao gồm bao nhiêu loại bàn?

79. Vào tiệc sinh nhật, Lan bao gồm mua 60 quả cam phân tách đều cho những bàn thì từng bàn tất cả 10 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan tất cả bao nhiêu chiếc bàn?

80. Một nhóm công nhân đề nghị làm xong xuôi con con đường dài 21 m trong 7 ngày. Hỏi từng ngày đội công nhân bắt buộc làm từng nào mét đường?


3. Phép nhân - chia số gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số

113. Một bọn gà gồm 88 bé gà trắng và bằng tám lần số gà đen. Hỏi bọn gà gồm bao nhiêu con gà đen?

114. Trong nhóm đồng ca của một trường tè học bao gồm 90 các bạn nam cùng gấp chín lần số các bạn nữ. Hỏi nhóm đồng ca có bao nhiêu chúng ta nữ?

115. Bảo có 11 viên bi với số bi của Bảo chỉ bằng 1 phần ba số viên bi của Yến. Hỏi Yến có bao nhiêu viên bi?

116. Shop buổi sáng bán tốt 77 xe đạp và gấp bảy lần số xe pháo đạp bán được trong buổi chiều. Hỏi shop bán được bao nhiêu xe đạp điện vào buổi chiều?

117. Trong hộp có bi xanh và bi đỏ, số bi xanh là 90 viên, số bi đỏ ít hơn chín lần số viên xanh. Hỏi trong hộp bao gồm bao nhiêu viên bi đỏ?

118. Đàn gà có 66 con ở ngoài vườn, số nhỏ trong chuồng ít hơn sáu lần so với số nhỏ ngoài vườn. Hỏi gồm bao nhiêu nhỏ gà vào chuồng?

119. Trong nhóm đồng ca của một trường đái học gồm 100 các bạn nam với gấp năm lần số các bạn nữ. Hỏi đội đồng ca tất cả bao nhiêu chúng ta nữ?

120. Bảo có 16 viên bi và số bi của Bảo chỉ bằng 1 phần năm số viên bi của Yến. Hỏi Yến gồm bao nhiêu viên bi?

4. Giải bằng hai phép tính

169. Một shop buổi sáng bán được 13 kg đường. Buổi chiều bán được số mặt đường gấp bố lần số đường bán tốt vào buổi sáng. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

170. Một siêu thị ngày trước tiên bán được 28 lít dầu. Số dầu ngày máy hai bán được bằng 1/7 số dầu bán tốt của ngày vật dụng nhất. Hỏi cả hai ngày siêu thị bán được từng nào lít dầu?

171. Mỹ hái được 47 bông hoa, Linh hái được ít hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi đôi bạn hái được toàn bộ bao nhiêu bông hoa?

172. Tổ một cấp được 46 loại thuyền, tổ hai gấp được gấp được nhiều hơn tổ một 6 loại thuyền. Hỏi cả nhị tổ vội vàng được bao nhiêu cái thuyền?

173. Băng giấy đỏ dài 25 cm, băng giấy xanh ngắn lại hơn băng giấy đỏ 14 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài từng nào xăng-ti-mét?

174. Mỹ hái được 22 bông hoa, Linh hái được rất nhiều hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

175. Trong vườn của chưng Nam gồm 28 cây bưởi, số cây chuối bởi 1/7 số km bưởi. Hỏi trong vườn cửa nhà bác bỏ Nam tất cả bao nhiêu cây bưởi và chuối?


174. Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 64 lít dầu. Số dầu ngày lắp thêm hai bán được bằng 1/8 số dầu bán tốt của ngày trang bị nhất. Hỏi cả hai ngày shop bán được từng nào lít dầu?

175. Mai có 21 nhãn vở, An có nhiều hơn Mai 3 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu mẫu nhãn vở?

178. Mỹ hái được 40 bông hoa. Số hoa lá Linh hái được bằng 1/5 số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa

179. Mỹ hái được 50 bông hoa. Số bông hoa Linh hái được bằng 01/05 số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

180. Một siêu thị buổi sáng bán tốt 26 kg đường. Số con đường buổi sáng buôn bán được ít hơn số đường buôn bán trong giờ chiều là 26 kg. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán được từng nào ki-lô-gam đường?

181. Trong vườn của chưng Nam gồm 66 cây bưởi, số lượng km chuối bằng 1/6 số lượng kilomet bưởi. Hỏi trong vườn cửa nhà bác bỏ Nam có bao nhiêu cây bưởi và chuối?

182. Mỹ hái được 8 bông hoa, Linh hái được rất nhiều hơn Mỹ 65 bông hoa. Hỏi cặp đôi hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

183. Một shop buổi sáng bán được 17 kilogam đường. Số đường buổi sáng cung cấp được thấp hơn số đường chào bán trong chiều tối là 51 kg. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán được từng nào ki-lô-gam đường?

184. Một shop buổi sáng bán được 28 kg đường. Số con đường buổi sáng buôn bán được ít hơn số đường cung cấp trong giờ chiều là 12 kg. Hỏi cả nhì buổi siêu thị bán được từng nào ki-lô-gam đường?

185. Mỹ hái được 36 bông hoa. Số hoa lá Linh hái được bằng 1/4 số hoa Mỹ hái được. Hỏi đôi bạn trẻ hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

186. Một cửa hàng buổi sáng bán tốt 49 kilogam đường. Số đường buổi sớm bán được không ít hơn số đường phân phối trong chiều tối 32 kg. Hỏi cả nhì buổi shop bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

187. Mỹ hái được 13 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 45 bông hoa. Hỏi đôi bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

188. Mai bao gồm 10 nhãn vở, An tất cả số nhãn vở vội vàng năm lần số nhãn vở của Mai. Hỏi cả hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu mẫu nhãn vở?

189. Băng giấy đỏ dài 40 cm, băng giấy xanh dài hơn băng giấy đỏ 15 cm. Hỏi cả nhị băng giấy dài từng nào xăng-ti-mét?

190. Một cửa hàng buổi sáng bán được 26 kg đường. Số con đường buổi sáng bán được thấp hơn số đường cung cấp trong chiều tối là 45 kg. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

191. Một siêu thị buổi sáng bán được 3 kilogam đường. Buổi chiều bán tốt số đường gấp đôi lần số đường bán được vào buổi sáng. Hỏi cả nhì buổi siêu thị bán được từng nào ki-lô-gam đường?

192. Phòng trên tất cả 14 quyển sách. Số cuốn sách ở chống dưới bằng 1/2 số quyển ở ngăn trên. Hỏi cả nhị ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?


193. Một siêu thị buổi sáng bán tốt 52 kilogam đường. Số đường buổi sáng bán được nhiều hơn số đường bán trong buổi chiều 27 kg. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán được từng nào ki-lô-gam đường?

194. Đàn gà tất cả 40 con kê trống, số con kê mái bởi 1/8 số con kê trống. Hỏi bọn gà có tất cả bao nhiêu con?

195. Một siêu thị buổi sáng bán tốt 24 kilogam đường. Buổi chiều bán được số đường bằng 1/6 số đường bán tốt vào buổi sáng. Hỏi cả nhì buổi shop bán được từng nào ki-lô-gam đường?

196. Đội đồng ca của lớp 1A bao gồm 36 nữ, số các bạn nam ít hơn số bạn nữ là 32 em. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A có bao nhiêu em?

197. Mỹ hái được 5 bông hoa. Số cành hoa Linh hái được gấp sáu lần số hoa Mỹ hái được. Hỏi cặp đôi bạn trẻ hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

198. Mai bao gồm 9 nhãn vở, An tất cả số nhãn vở vội năm lần số nhãn vở của Mai. Hỏi cả cặp đôi có toàn bộ bao nhiêu mẫu nhãn vở?

199. Băng giấy đỏ lâu năm 11 cm, băng giấy xanh dài ra hơn nữa băng giấy đỏ 2 cm. Hỏi cả nhị băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

200. Tổ một vội vàng được 28 chiếc thuyền, tổ hai vội được gấp được rất nhiều hơn tổ một 11 chiếc thuyền. Hỏi cả hai tổ gấp được từng nào cái thuyền?

201. Một shop ngày trước tiên bán được 34 lít dầu. Số dầu ngày vật dụng hai bán được bằng 50% số dầu bán tốt của ngày sản phẩm công nghệ nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán được từng nào lít dầu?

202. Chống trên có 32 quyển sách. Số cuốn sách ở chống dưới bằng 1/4 số quyển ở ngăn trên. Hỏi cả nhì ngăn bao gồm bao nhiêu quyển sách?

203. Băng giấy đỏ nhiều năm 51 cm, băng giấy xanh ngắn lại hơn băng giấy đỏ 43 cm. Hỏi cả nhị băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

204.Mai có 51 nhãn vở, An tất cả số nhãn vở bằng 1/3 số nhãn vở của Mai. Hỏi cả đôi bạn có toàn bộ bao nhiêu chiếc nhãn vở?

205. Đàn gà tất cả 15 con kê trống, số gà mái gấp tứ lần số con kê trống. Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con?

206. Mỹ hái được 12 bông hoa, Linh hái được rất nhiều hơn Mỹ 32 bông hoa. Hỏi hai bạn trẻ hái được toàn bộ bao nhiêu bông hoa?

207. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 30 lít dầu. Số dầu bán được của ngày đầu tiên ít rộng số dầu bán được của ngày thứ hai 21 lít. Hỏi cả nhì ngày siêu thị bán được từng nào lít dầu?

208. Chống trên gồm 56 quyển sách. Số quyển sách ở phòng dưới bởi 1/8 số quyển ở ngăn trên. Hỏi cả nhì ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?

209. Ngăn trên gồm 36 quyển sách. Số sách ở phòng trên ít hơn số sách ở ngăn dưới đôi mươi quyển. Hỏi cả nhì ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?

210. Một cửa hàng ngày trước tiên bán được 68 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai bán được bằng 1/4 số dầu bán tốt của ngày sản phẩm nhất. Hỏi cả nhị ngày shop bán được từng nào lít dầu?

211. Băng giấy đỏ dài 3 cm, băng giấy xoàn dài vội bảy lần băng giấy đỏ. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

212. Đội đồng ca của lớp 1A gồm 69 nữ, số chúng ta nam bằng 1/3 số các bạn nữ. Hỏi nhóm đồng ca của lớp 1A gồm bao nhiêu em?

213. Tổ một cấp được 23 dòng thuyền, tổ hai vội được gấp được rất nhiều hơn tổ một 54 mẫu thuyền. Hỏi cả nhì tổ vội vàng được bao nhiêu cái thuyền?

214. Một siêu thị buổi sáng bán tốt 56 kg đường. Số đường buổi sáng sớm bán được nhiều hơn số đường cung cấp trong giờ chiều 27 kg. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

215. Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 36 lít dầu. Số dầu ngày vật dụng hai bán được bằng 1/6 số dầu bán được của ngày lắp thêm nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

216.Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 49 lít dầu. Số dầu bán được của ngày đầu tiên nhiều rộng số dầu bán được của ngày lắp thêm hai 33 lít. Hỏi cả nhì ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

217. Trong vườn cửa của bác Nam có 7 cây bưởi, số km chuối nhiều hơn thế số cây bưởi 22 cây. Hỏi trong vườn cửa nhà bác Nam có bao nhiêu cây bưởi và chuối?

218. Đội đồng ca bao gồm 6 nữ, số chúng ta nam nhiều hơn nữa số bạn nữ là 83 em. Hỏi team đồng ca có bao nhiêu em?

219. Băng giấy đỏ lâu năm 9 cm, băng giấy kim cương dài gấp ba lần băng giấy đỏ. Hỏi cả nhị băng giấy dài từng nào xăng-ti-mét?

220. Đàn gà bao gồm 44 con gà trống, số kê mái nhiều hơn số con kê trống là 10 con. Hỏi đàn gà có toàn bộ bao nhiêu con?

221. Băng giấy đỏ lâu năm 33 cm, băng giấy xanh dài hơn băng giấy đỏ 12 cm. Hỏi cả nhì băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

222. Mỹ hái được 38 bông hoa. Số nhành hoa Linh hái được bằng 1/2 số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

223. Mỹ hái được 4 bông hoa. Số nhành hoa Linh hái được vội sáu lần số hoa Mỹ hái được. Hỏi cặp đôi bạn trẻ hái được toàn bộ bao nhiêu bông hoa?

224. Đội đồng ca của lớp 1A tất cả 66 nữ, số các bạn nam bằng 1/6 số chúng ta nữ. Hỏi team đồng ca của lớp 1A tất cả bao nhiêu em?

225. Một siêu thị buổi sáng bán tốt 75 kilogam đường. Buổi chiều bán tốt số đường bằng 1/3 số đường bán tốt vào buổi sáng. Hỏi cả hai buổi siêu thị bán đượcbao nhiêu ki-lô-gam đường?

5. Rút về đối kháng vị

226. Có 90 viên thuốc chứa đều trong 9 vỉ. Hỏi 6 vỉ thuốc đó bao gồm bao nhiêu viên thuốc?

227. Có 7 quyển vở được xếp phần đông vào 7 ngăn. Hỏi 6 chống đó bao gồm bao nhiêu quyển vở?

228. Tải 7 quyển vở không còn 49 đồng. Hỏi mua 9 quyển vở như vậy thì hết bao nhiêu tiền?

229. Có một trong những can giống hệt để dựng dầu, biết 5 can đựng được 40 lít dầu. Hỏi 4 can vậy nên đựng được bao nhiêu lít?

230. Cứ 9 bé voi ăn uống hết 90 kg mía trong một tháng. Hỏi bọn voi gồm 2 con ăn hết từng nào ki-lô-gam trong một tháng?

231. Gồm 60 viên dung dịch chứa đông đảo trong 3 vỉ. Hỏi một vỉ dung dịch đó gồm bao nhiêu viên thuốc?

232. Cứ 4 học sinh trồng được 36 cây. Hỏi 2 học viên trồng được bao nhiêu cây?

233. Cứ 3 quyển vở cài đặt hết 27 đồng. Hỏi nếu tất cả 18 đồng thì cài được bao nhiêu quyển vở?

234. 92 nghìn đồng download được 4 gói kẹo. Hỏi nếu download 8 gói kẹo như thế thì hết bao nhiêu nghìn đồng?

235. Có một vài can đồng nhất để dựng dầu, biết 5 can đựng được 15 lít dầu. Hỏi 8 can vậy nên đựng được bao nhiêu lít?

236. Một nhà bếp ăn của team công nhân tải về 3 kilogam gạo để nấu ăn uống trong 3 ngày. Hỏi 2 ngày đun nấu hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo, biết rằng từng ngày nấu số gạo như nhau?

237. Cứ 7 con voi nạp năng lượng hết 91 kg mía vào một tháng. Hỏi bọn voi gồm 5 con ăn uống hết từng nào ki-lô-gam vào một tháng?

238. 3 ô tô chở được 21 cái máy tiện. Hỏi 8 ô tô như vậy chở được bao nhiêu cái máy tiện?

239.C ứ 6 quyển vở sở hữu hết 12 đồng. Hỏi nếu có 6 đồng thì sở hữu được bao nhiêu quyển vở?

240. 76 nghìn đồng download được 2 gói kẹo. Hỏi nếu sở hữu 8 gói kẹo như thế thì hết bao nhiêu nghìn đồng?

241. 3 xe hơi chở được 33 cái máy tiện. Hỏi 8 ô tô như vậy chở được bao nhiêu cái máy tiện?

242. Cứ 4 học viên trồng được 32 cây. Hỏi 3 học sinh trồng được từng nào cây?

243. Trong vườn ươm, tín đồ ta đang ươm 54 cây tương tự trên 9 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi 2 lô đất đó có bao nhiêu cây?

244. Cứ 3 học sinh trồng được 66 cây. Hỏi 7 học sinh trồng được bao nhiêu cây?

245. Bao gồm 78 kilogam gạo đựng các trong 6 bao. Hỏi 4 bao gạo đó gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

246. Cứ 2 học viên trồng được 50 cây. Hỏi 3 học viên trồng được từng nào cây?

247. Cứ 4 học viên trồng được 44 cây. Hỏi 3 học sinh trồng được bao nhiêu cây?

248. Có 84 kilogam gạo đựng đông đảo trong 7 bao. Hỏi 2 bao gạo đó gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

249. Cứ 9 học viên trồng được 36 cây. Hỏi 6 học sinh trồng được từng nào cây?

250. Trong sân vườn ươm, tín đồ ta sẽ ươm 32 cây kiểu như trên 4 lô đất, các lô đều phải có số cây như nhau. Hỏi một lô khu đất đó tất cả bao nhiêu cây?

251. Có một vài can hệt nhau để dựng dầu, biết 4 can đựng được 80 lít dầu. Hỏi 5 can bởi vậy đựng được từng nào lít?

252. Cứ 3 xe hơi chở được 24 cái máy tiện. Hỏi nên bao nhiêu ô tô để trở không còn 32 cái máy tiện?

253. 90 nghìn đồng thiết lập được 6 gói kẹo. Hỏi nếu thiết lập 2 gói kẹo như thế thì hết từng nào nghìn đồng?

254. Cứ 4 quyển vở thiết lập hết 16 đồng. Hỏi nếu bao gồm 36 đồng thì cài đặt được từng nào quyển vở?

255. Trong vườn cửa ươm, người ta vẫn ươm 48 cây tương đương trên 8 lô đất, các lô đều phải sở hữu số cây như nhau. Hỏi 6 lô đất đó có bao nhiêu cây?

256. Tất cả 96 kg gạo đựng gần như trong 2 bao. Hỏi một bao gạo đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

257. Trong vườn ươm, tín đồ ta đã ươm 91 cây giống trên 7 lô đất, các lô đều phải sở hữu số cây như nhau. Hỏi 3 lô khu đất đó có bao nhiêu cây?

258. Một đội nhóm công nhân trong 4 tiếng trải được 24 mét đường. Hỏi nếu bắt buộc trải 54 mét đường thì đội công nhân đó làm trong từng nào giờ?

259. Một tổ công nhân trong 4 tiếng trải được 28 m đường. Hỏi trong 6 tiếng thì đội người công nhân đó trải được bao nhiêu mét đường?

260. Một đội nhóm công nhân trong 8 giờ trải được 48 mét đường. Hỏi nếu đề xuất trải 60 mét mặt đường thì đội công nhân đó làm cho trong bao nhiêu giờ?

261. Có 42 kilogam gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 2 bao gạo đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

262. Tải 4 quyển vở hết 36 đồng. Tìm mua 2 quyển vở như thế thì hết từng nào tiền?

263. Một bếp ăn của team công nhân thiết lập về 96 kg gạo nhằm nấu ăn uống trong 4 ngày. Hỏi 2 ngày đun nấu hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo, biết rằng hằng ngày nấu số gạo như nhau?

264. Gồm 36 kg gạo đựng mọi trong 6 bao. Hỏi 4 bao gạo đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

265. Cứ 7 quyển vở tải hết 63 đồng. Hỏi nếu gồm 36 đồng thì sở hữu được bao nhiêu quyển vở?

266. Bao gồm 84 quyển vở được xếp các vào 7 ngăn. Hỏi 2 ngăn đó gồm bao nhiêu quyển vở?

267. Trong sân vườn ươm, fan ta vẫn ươm 36 cây như là trên 6 lô đất, những lô đều có số cây như nhau. Hỏi một lô đất đó bao gồm bao nhiêu cây?

268. Tất cả 54 quyển vở được xếp phần nhiều vào 6 ngăn. Hỏi 4 ngăn đó gồm bao nhiêu quyển vở?

269. Một tổ công nhân vào 5 giờ đồng hồ trải được 20 mét đường. Hỏi nếu yêu cầu trải 16 mét đường thì đội người công nhân đó làm cho trong bao nhiêu giờ?

270. Cứ 9 ô tô chở được 63 chiếc máy tiện. Hỏi cần bao nhiêu ô tô để trở không còn 49 chiếc máy tiện?

271. Một đội nhóm công nhân trong 7 giờ trải được 49 m đường. Hỏi vào 5 giờ thì đội người công nhân đó trải được từng nào mét đường?

272. Một đội nhóm công nhân trong 2 giờ trải được 12 mét đường. Hỏi nếu buộc phải trải 42 mét đường thì đội công nhân đó làm trong bao nhiêu giờ?

273. Một nhà bếp ăn của nhóm công nhân download về 80 kg gạo để nấu ăn trong 8 ngày. Hỏi 6 ngày thổi nấu hết từng nào ki-lô-gam gạo, biết rằng hằng ngày nấu số gạo như nhau?

274. Trong vườn cửa ươm, fan ta đã ươm 70 cây giống như trên 7 lô đất, các lô đều sở hữu số cây như nhau. Hỏi 5 lô khu đất đó tất cả bao nhiêu cây?

275. Tất cả 9 viên thuốc chứa hồ hết trong 3 vỉ. Hỏi 2 vỉ dung dịch đó tất cả bao nhiêu viên thuốc?

6. Toán gồm lời văn nâng cao

276. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng đầu tiên doanh trại có 92 người. Quý phái tháng thứ hai doanh trại bớt đi 13 fan do chuyển sang đơn vị chức năng khác. Hỏi sau 2 tháng số gạo dự trữ lúc đầu còn bao nhiêu ki-lô-gam? Biết rằng mỗi người ăn không còn 7 kilogam gạo trong một tháng.

277. Một doanh trại lính dự trữ 2 tấn gạo đến 2 mon ăn. Tháng trước tiên doanh trại có 92 người. Tháng sản phẩm công nghệ hai tất cả 13 người nữa đến thêm. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? Biết rằng mọi người ăn hết 8 kilogam gạo trong một tháng.

278. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo đến 2 tháng ăn. Tháng đầu tiên doanh trại gồm 89 người. Tháng đồ vật hai tất cả 19 fan nữa cho thêm. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban đầu còn bao nhiêu ki-lô-gam? Biết rằng mỗi người ăn không còn 9 kg gạo trong một tháng.

279. Lần trước tiên cô giáo mua 37 quyển vở. Lần đồ vật hai cô sở hữu thêm 42 quyển vở. Cô chia số đông số vở của nhị lần tải đó cho các bạn trong lớp. Mỗi các bạn được 2 quyển cùng còn dư 3 quyển. Hỏi lớp có bao nhiêu học tập sinh?

280. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang đến 2 tháng ăn. Tháng trước tiên doanh trại bao gồm 83 người. Lịch sự tháng đồ vật hai doanh trại bớt đi 8 fan do đưa sang đơn vị khác. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn bao nhiêu ki-lô-gam? Biết rằng mỗi người ăn không còn 7 kg gạo trong một tháng.

281. Một doanh trại bộ đội dự trữ 2 tấn gạo cho 2 mon ăn. Tháng đầu tiên doanh trại tất cả 95 người. Tháng máy hai có 8 tín đồ nữa mang đến thêm. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? Biết rằng mỗi cá nhân ăn hết 9 kilogam gạo trong một tháng.

282. Một doanh trại lính dự trữ 1 tấn gạo mang đến 2 tháng ăn. Tháng trước tiên doanh trại tất cả 48 người. Tháng thiết bị hai bao gồm 15 người nữa đến thêm. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban đầu còn từng nào ki-lô-gam? Biết rằng mỗi cá nhân ăn hết 9 kg gạo trong một tháng.

283. Một doanh trại bộ đội dự trữ 1 tấn gạo mang đến 2 tháng ăn. Tháng đầu tiên doanh trại tất cả 46 người. Tháng lắp thêm hai tất cả 19 fan nữa cho thêm. Hỏi sau 2 tháng số gạo dự trữ ban đầu còn từng nào ki-lô-gam? Biết rằng mỗi cá nhân ăn không còn 8 kg gạo trong một tháng.

284. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng thứ nhất doanh trại bao gồm 70 người. Tháng sản phẩm hai gồm 13 bạn nữa mang đến thêm. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ lúc đầu còn từng nào ki-lô-gam? Biết rằng mỗi người ăn không còn 8 kilogam gạo vào một tháng.

285. Một doanh trại bộ đội dự trữ 2 tấn gạo đến 2 mon ăn. Tháng thứ nhất doanh trại gồm 80 người. Tháng lắp thêm hai có 14 bạn nữa đến thêm. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban đầu còn bao nhiêu ki-lô-gam? Biết rằng mỗi người ăn không còn 7 kilogam gạo vào một tháng.

GIẢI DỰA TRÊN BIỂU ĐỒ VEN

286. Trong hội nghị quốc tế, tín đồ ta huy động một số trong những người phiên dịch tiếng Anh với tiếng Nga, biết toàn bô cán cỗ phiên dịch là 39 người, trong đó số cán cỗ phiên dịch tiếng Anh là 24 fan và số cán bộ phiên dịch giờ Nga là 24 người. Hỏi số cán cỗ phiên dịch được cả hai thiết bị tiếng là từng nào người?

287. Vớ cả các bạn trong lớp đều dự thi môn nhảy đầm xa hoặc khiêu vũ cao, biết số học viên thi môn khiêu vũ xa là 11 bạn, số học viên thi môn khiêu vũ cao là 27 bạn, số học viên thi cả nhì môn là 3 bạn. Hỏi số học viên thi môn nhảy đầm xa dẫu vậy không thi môn nhảy đầm cao là bao nhiêu bạn?

288. Trong cuộc thi học sinh tốt văn với toán của một tỉnh, biết số học sinh thi môn văn là 26 bạn, số học sinh thi môn toán là 16 bạn, số học sinh thi cả nhì môn là 10 bạn. Hỏi tổng số học viên dự thi là từng nào bạn?

289. Tất cả chúng ta trong lớp đều dự thi môn khiêu vũ xa hoặc khiêu vũ cao, biết số học sinh thi môn nhảy đầm xa là 38 bạn, số học viên thi môn nhảy đầm cao là 12 bạn, số học sinh thi cả hai môn là 4 bạn. Hỏi số học viên thi môn nhảy cao mà lại không thi môn khiêu vũ xa là từng nào bạn?

290. Trong hội nghị quốc tế, fan ta huy động một số trong những người thông dịch tiếng Anh và tiếng Nga, biết số cán cỗ phiên dịch giờ đồng hồ Anh là 24 người, số cán cỗ phiên dịch giờ đồng hồ Nga là 22 người, số cán bộ phiên dịch được cả hai thứ tiếng là 14 người. Hỏi số cán bộ phiên dịch được tiếng Anh nhưng mà không thông ngôn được giờ đồng hồ Nga là bao nhiêu người?

291. Tất cả chúng ta trong lớp phần lớn thích môn giờ đồng hồ Việt hoặc môn Toán, biết số học sinh thích môn giờ Việt là 36 bạn, số học viên thích môn Toán là 13 bạn, số học viên thích cả hai môn là 6 bạn. Hỏi tổng số học viên của lớp là từng nào bạn?

.......................................

300 việc có lời văn lớp 3 này còn có đủ những bài tập tự cơ phiên bản tới nâng cao, giúp những em lập giải mã và phép tính là nội dung đặc biệt quan trọng nhất trong các bước giải toán. Qua đây các em sẽ nhận thức đầy đủ các bước tiếp đó với lập lời giải, phép tính một cách thuận tiện hơn.

Như vậy, Vn
Doc.com đang gửi tới chúng ta 300 việc có lời văn cơ bạn dạng lớp 3. Ngoại trừ ra, các em học tập sinh rất có thể tham khảo môn Toán lớp 3 cải thiện và bài bác tập môn Toán lớp 3 tương đối đầy đủ khác, để học giỏi môn Toán hơn và sẵn sàng cho các bài thi đạt hiệu quả cao. Ngoài ra thì những em bao gồm thể tìm hiểu thêm cả Lý thuyết Toán 3, Giải Toán lớp 3 trên trang chủ.

Xem thêm: Cây Giống Hoa Tử Đằng Thân Gỗ

Bài tập toán lớp 3: câu hỏi giải bằng hai phép tính bao gồm các bài toán có lời văn giải bởi hai phép tính lớp 3. Để học tốt Toán lớp 3, các em có thể tải những bài tập kèm lời giải hay bài tập toán lớp 3 dưới đây. Đây là tài liệu học xuất sắc môn Toán lớp 3 tự luyện nhằm giúp những em học sinh củng rứa và nâng cấp kiến thức vẫn học. Chúc những em học tốt.


Bài toán giải bằng hai phép tính

B. Những dạng toán thường gặp
C. Bài xích tập việc giải bằng hai phép tính
D. Bài bác tập việc giải bằng hai phép tính nâng cao

A. Lý thuyết Bài toán giải bởi hai phép tính

+ cách giải và trình bày lời giải của việc có hai phép tính

Bài toán: Em gồm 5 nhãn vở, Trang có rất nhiều hơn em 3 cái. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái nhãn vở?

Tóm tắt:

Bài giải:

Trang tất cả số nhãn vở là:

5 + 3 = 8 (nhãn vở)

Cả cặp đôi có số nhãn vở là:

5 + 8 = 13 (nhãn vở)

Đáp số: 13 nhãn vở.

II. CÁC DẠNG TOÁN

B. Những dạng toán thường gặp

1. Dạng 1

bài xích toán tương quan đến khái niệm “nhiều hơn”; “ít hơn”.

Bài toán mang lại giá trị một đại lượng với dữ kiện đại lượng này nhiều hơn nữa hoặc ít hơn đại lượng kia, yêu mong tính quý hiếm tổng của nhì đại lượng.

Bước 1: Tìm cực hiếm của đại lượng chưa biết thường sử dụng phép toán cộng hoặc trừ.

Bước 2: Tính cực hiếm tổng của nhị đại lượng


2. Dạng 2

Bài toán liên quan đến khái niệm “gấp lên một trong những lần” hoặc “giảm đi một số trong những lần”

Bài toán mang lại giá trị một đại lượng và dữ kiện đại lượng này gấp đại lượng kia một số lần hoặc đại lượng này bớt đi một vài lần đối với đại lượng kia, yêu mong tính giá trị tổng/hiệu của nhì đại lượng.

Bước 1: Tìm quý giá của đại lượng chưa biết thường áp dụng phép toán nhân hoặc chia.

Bước 2: Tính quý hiếm tổng của hai đại lượng

3. Dạng 3

Điền số phù hợp vào sơ đồ

+ triển khai phép tính theo sản phẩm công nghệ tự của sơ đồ

+ Điền tần số lượt vào vị trí trống.

Ví dụ: Điền số phù hợp vào khu vực trống:

Lời giải:

Ta có: 5 x 2 = 10; 10 + 3 = 13

Số cần điền vào ô trống lần lượt là (10;13)

C. Bài bác tập việc giải bằng hai phép tính

Bài 1: Một thùng đựng 84 lít mật ong, người ta đã lôi ra 1/3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng sót lại bao nhiêu lít mật ong?

Bài 2: Một siêu thị có 1242 mẫu áo, shop đã bán 1/6 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn sót lại bao nhiêu dòng áo?

Bài 3: Một sợi dây rất dài 9135 cm được cắt thành 2 đoạn. Đoạn đầu tiên dài bằng 1/7 chiều lâu năm sợi dây. Tính độ dài mỗi đoạn dây.


Bài 4: Thùng trước tiên đựng 35 lít dầu, thùng trang bị hai đựng nhiều hơn thế thùng đầu tiên 15 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng từng nào lít dầu?

Bài 5: Anh gồm 56 viên bi, em có ít hơn anh 12 viên bi. Hỏi cả hai đồng đội có từng nào viên bi?

Bài 6: Lớp 3A trồng được 42 cây, lớp 3B trồng được cấp 4 lần số cây của lớp 3A. Hỏi cả nhị lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 7: Một bến xe gồm 76 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 16 xe hơi nữa tránh bến. Hỏi bến xe đó sót lại bao nhiêu ô tô?

Bài 8: tất cả 5 thùng dầu, mỗi thùng cất 120 lít. Người ta đã mang ra 130 lít tự số dầu đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu lít dầu ?

Bài 9: Can thứ nhất có 18 lít dầu. Số dầu sinh hoạt can trang bị hai cấp 3 lần số dầu làm việc can thiết bị nhất. Hỏi can sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn thế can thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Bài 10: một đội công nhân buổi sớm sửa được 24m. Vị trời nắng, yêu cầu số mét đường sửa được của buổi chiều sụt giảm 3 lần so với buổi sáng. Hỏi một ngày dài tổ người công nhân sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 11: một nhóm khách phượt mang theo 4 bình, mỗi bình 2 lít nước với một bình 5 lít nước. Hỏi đội đó với theo bao nhiêu lít nước?

Bài 12: bạn ta chia vườn ươm cây thành 2 lô đất, từng lô đất tất cả 4 hàng, mỗi mặt hàng trồng 105 cây con. Hỏi căn vườn đó trồng được từng nào cây con?

Lời giải vấn đề giải bởi hai phép tính:

Bài 1:

Số lít mật ong bạn ta đã lôi ra là:

84 : 3 = 28 (lít)

Số lít mật ong sót lại trong thùng là:

84 – 28 = 56 (lít)

Đáp số: 56 lít mật ong

Bài 2:

Số áo cửa hàng đã bán được là:

1242 : 6 = 207 (cái)

Số áo cửa hàng còn lại là:

1242 – 207 = 1035 (cái)


Đáp số: 1035 chiếc áo

Bài 3:

Độ lâu năm đoạn dây đầu tiên là:

9135 : 7 = 1305 (cm)

Độ lâu năm đoạn dây vật dụng hai là:

9135 – 1305 = 7830 (cm)

Đáp số: đoạn thứ nhất 1035cm, đoạn thứ hai 7830cm

Bài 4:

Số lít dầu thùng sản phẩm hai đựng là:

35 + 15 = 50 (lít)

Cả hai thùng đựng số lít dầu là:

35 + 50 = 85 (lít)

Đáp số: 85 lít dầu

Bài 5:

Em bao gồm số viên bi là:

56 – 12 = 44 (viên bi)

Anh và em có tất cả số viên bi là:

56 + 44 = 100 (viên bi)

Đáp số: 100 viên bi

Bài 6:

Số cây lớp 3B trông được là:

42 x 4 = 168 (cây)

Cả hai lớp trồng được số lượng kilomet là:

168 + 42 = 210 (cây)

Đáp số: 210 cây

Bài 7:

Tổng số ô tô đã tránh bến là:

18 + 16 = 34 (xe)

Bến xe còn lại số ô tô là:

76 – 34 = 42 (xe)

Đáp số: 42 xe cộ ô tô

Bài 8:

Tổng số lít dầu là:

120 x 5 = 600 (lít dầu)

Số lít dầu còn lại là:

600 – 130 = 470 (lít)

Đáp số: 470 lít dầu

Bài 9:

Số dầu sinh sống can máy hai là:

18 x 3 = 54 (lít)

Can trang bị hai nhiều hơn can trước tiên số lít dầu là:

54 – 18 = 36 (lít)

Đáp số: 36 lít dầu

Bài 10:

Số mét đường đội người công nhân sửa được trong buổi chiều là:

24 : 3 = 8 (m)

Số mét mặt đường đội công nhân sửa là:

24 + 8 = 32 (m)

Đáp số: 32m đường

Bài 11:

Số lít nước sinh hoạt 4 bình là:

2 x 4 = 8 (lít)

Số lít nước nhóm với theo là:

8 + 5 = 13 (lít)

Đáp số: 13 lít nước

Bài 12:

Số cây trồng được sinh sống mỗi lô khu đất là:

105 x 4 = 420 (cây)

Số cây trồng được ở căn vườn là:

420 x 2 = 840 (cây)

Đáp số: 840 cây

-------------------

D. Bài bác tập câu hỏi giải bằng hai phép tính nâng cao

Bài 1: vải trắng dài 472 mét được chia làm 4 phần. Vải hoa được chia thành 2 phần. Hỏi độ nhiều năm miếng vải vóc hoa (biết những phần phân chia ra bởi nhau)?

Bài 2: bao gồm 30 quả bóng đựng vào 3 thùng. Các bạn Minh đem 5 quả bóng sinh hoạt thùng trước tiên chuyển quý phái thùng lắp thêm hai thì số bóng sinh sống cả 3 thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng trước tiên có từng nào quả bóng?

Bài 3: trong túi có tía loại bi: bi đỏ, bi vàng với bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa số bi vàng cùng bi đỏ là 20 viên, số bi xanh nhiều hơn nữa số bi quà 5 viên và ít hơn số bi đỏ 7 viên. Hỏi trong túi tất cả bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 4: Một shop có 570 cái cốc, siêu thị đã bán

*
số cốc đó. Hỏi shop đó sót lại bao nhiêu dòng cốc?


Bài 5: gồm hai hộp, mỗi vỏ hộp đựng một vài bút chì. Bạn Hùng đem 6 bút chì từ bỏ hộp đầu tiên chuyển lịch sự hộp thứ hai, rồi lại đem 4 bút chì sinh sống hộp máy hai gửi sang hộp sản phẩm công nghệ nhât. Bây giờ trong mỗi hộp gồm đúng một tá cây viết chì. Hỏi lúc đầu mỗi hộp bao gồm bao nhiêu bút chì?

Lời giải bài tập vấn đề giải bởi hai phép tính nâng cao

Bài 1:

Số mét vải sống mỗi phần là: 472: 4 = 118 (mét)

Miếng vải hoa nhiều năm số mét là: 118 x 2 = 236 (mét)

Đáp số: 236 mét

Bài 2:

Số bóng sinh hoạt mỗi thùng lúc sau là: 30: 3 = 10 (quả)

Số bóng thuở đầu ở thúng trước tiên là: 10 + 5 = 15 (quả)

Đáp số: 15 quả

Bài 3:

Số bi của cả túi nhiều hơn nữa số bi vàng và bi đỏ là 20 viên bắt buộc số bi xanh bằng đôi mươi viên

Số bi tiến thưởng là: trăng tròn – 5 = 15 (viên bi)

Số bi đỏ là: trăng tròn + 7 = 27 (viên bi)

Đáp số trăng tròn viên bi xanh, 15 viên bi vàng, 27 viên bi đỏ

Bài 4:

Số cốc shop đã bán là: 570 : 5 = 114 (chiếc cốc)

Số cốc còn sót lại ở siêu thị là: 570 – 114 = 456 (chiếc cốc)

Đáp số: 456 mẫu cốc

Bài 5:

Một tá bút chì tương ứng với 12 bút chì.

Số cây bút chì thuở đầu ở hộp thứ nhất là: 12 – 4 + 6 = 14 (bút chì)

Số cây bút chì lúc đầu ở hộp sản phẩm hai là: 12 + 4 – 6 = 10 (bút chì)

Đáp số: hộp đầu tiên 14 bút chì, hộp đồ vật hai 10 cây bút chì

...................

Như vậy, Vn
Doc.com đã gửi tới các bạn Bài tập toán lớp 3: vấn đề giải bởi hai phép tính. Ngoài những bài tập môn Toán lớp 3 trên, những em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cấp và bài xích tập môn Toán lớp 3 không thiếu khác, nhằm học tốt môn Toán hơn và sẵn sàng cho những bài thi đạt kết quả cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x