ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI HỌC PHÍ, HỌC PHÍ ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI NĂM 2022

A. GIỚI THIỆU

Tên trường: Đại học văn hóa Hà Nội
Tên giờ đồng hồ Anh: Hanoi University of Culture (HUC)Mã trường: VHHLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học tập - Sau đại học

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.

Bạn đang xem: Đại học văn hóa hà nội học phí

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

4. Cách tiến hành tuyển sinh

4.1. Cách thức xét tuyển

Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2023 (mã 100).Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu (mã 406).Xét tuyển dựa vào học bạ THPT phối hợp quy định của ngôi trường (mã 500).

4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT

Nhà trường sẽ thông báo ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào sau thời điểm có công dụng thi.

5. Học phí

Trường Đại học Văn hóa tp hà nội áp dụng tiền học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP chế độ về phép tắc thu, quản lý học phí so với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ thời điểm năm học 2015-2016 cho năm học 2020-2021, học tập phí so với sinh viên đh chính quy là 206.000đ/01 tín chỉ.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

Ngành họcMã ngànhMã cách thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Ngôn ngữ Anh

7220201100, 50080

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103100, 500180

Luật

7380101100, 50065

Báo chí

7320101100, 50080

Kinh doanh xuất bản phẩm

7320402100, 50070

Thông tin -Thư viện

7320201100, 50045

Quản lý thông tin

7320205100, 50055

Bảo tàng học

7320305100, 50040

Văn hóa học


7229040

Nghiên cứu vãn văn hóa

7229040A100, 50040

Văn hóa truyền thông

7229040B100, 50070

Văn hóa đối ngoại

7229040C100, 50040

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam


7220112

Chính sách văn hóa truyền thống và cai quản nghệ thuật

7229042A100, 500170

Quản lý di tích văn hóa

7229042C100, 50050

Biểu diễn nghệ thuật

7229042D40635

Tổ chức sự kiện văn hóa

7229042E100, 500, 40660

Du lịch

7810101

Văn hóa du lịch

7810101A100, 500170

Lữ hành, hướng dẫn du lịch

7810101B100, 500110

Hướng dẫn phượt Quốc tế

7810101C100, 500110

Sáng tác văn học

722011040615

Mã thủ tục tuyển sinh và tổng hợp xét tuyển

Mã thủ tục xét tuyển

Tên phương thứcTổ thích hợp xét tuyển
100

Phương thức xét điểm thi THPT

C00, D01, D78, D96, A00, A16
406

Phương thức xét học bạ THPT phối hợp thi năng khiếu

N00, N05
500

Phương thức xét học tập bạ THPT phối hợp quy định của trường

C00, D01, A00

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của trường
Đại học Văn hóa thành phố hà nội như sau:

Ngành đào tạo

Năm 2019Năm 2020Năm 2021Năm 2022

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Ngôn ngữ Anh

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

D01, D78, D96: 31,75

D01: 34

D01, D78, D96, A16, A00: 35,10

D01, A00: 34,75

D01, D78, D96, A16, A00: 33,18

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

26 (C00)

23 (D01)

23 (D78)

C00: 27,50

D01, D78, D96: 26,50

C00: 27

D01: 26

C00: 27,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 28,75

D01, A00: 27,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Luật

23,50 (C00)

22,50 (D01)

22,50 (D96)

C00: 26,25

D01, D78, D96: 25,25

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Báo chí

22,25 (C00)

21,25 (D01)

21,25 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Gia đình học

25,50 (C00)

21,30 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm

22,90 (C00)

23,85 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15(D96)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 24,25

D01, D78, D96, A16, A00: 23,25

Thông tin - Thư viện

25,50 (C00)

23 (D01)

17 (C00)

16 (D01)

16 (D96)

C00: 18

D01, D78, D96: 17

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00:21,00

D01, A00: 20,00

C00: 24,00

D01, D78, D96, A16, A00: 23,00

Quản lý thông tin

21 (C00)

20 (D01)

20 (D96)

C00: 24,50

D01, D78, D96: 23,50

C00: 23

D01: 22

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 24,75

D01, A00: 23,75

C00: 26,75

D01, D78, D96, A16, A00: 25,75

Bảo tàng học

25,50 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 22,75

D01, D78, D96, A16, A00: 21,75

Văn chất hóa học - nghiên cứu và phân tích văn hóa

19,75 (C00)

18,75 (D01)

18,75 (D78)

C00: 23

D01, D78, D96: 22

C00: 25,50

D01: 21,50

C00: 25,10

D01, D78, D96, A16, A00: 24,10

C00: 23,00

D01, A00: 22,00

C00: 25,20

D01, D78, D96, A16, A00: 24,20

Văn hóa học - văn hóa truyền thông

22 (C00)

21 (D01)

21 (D78)

C00: 25,25

D01, D78, D96: 24,25

C00: 26

D01: 25

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

C00: 27,00

D01, A00: 26,00

C00: 27,00

D01, D78, D96, A16, A00: 26,00

Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống đối ngoại

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 24

D01, D78, D96: 23

C00: 24

D01: 23

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 26,00

D01, A00: 25,00

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

Văn hóa các DTTSVN - tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A)

24,35 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00:

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 23,45

D01, D78, D96, A16, A00: 22,45

Văn hóa các DTTSVN - tổ chức và QL phượt vùng DTTS (7220112B)

24,45 (C00)

22 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 20,25

D01, D78, D96: 19,25

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 23,50

D01, D78, D96, A16, A00: 22,50

QLVH - chế độ văn hóa và thống trị nghệ thuật

18,50 (C00)

17,50 (D01)

17,50 (D78)

C00: 20,75

D01, D78, D96: 19,75

C00: 22,50

D01: 21,50

C00: 24,10

D01, D78, D96, A16, A00: 23,10

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

C00: 24,25

D01, D78, D96, A16, A00: 23,25

QLVH - làm chủ nhà nước về gia đình

22,80 (C00)

21.20 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 15,00

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - quản lý di sản văn hóa

22,90 (C00)

22,80 (D01)

23,95 (D78)

19,25 (C00)

18,25 (D01)

18,25 (D78)

C00: 21

D01, D78, D96: 20

C00: 21,50

D01: 20,50

C00: 23,00

D01, D78, D96, A16, A00: 22,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

C00: 24,50

D01, D78, D96, A16, A00: 23,50

QLVH - màn biểu diễn nghệ thuật

27,75

QLVH - tổ chức sự kiện văn hóa

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

C00: 24,75

D01, D78, D96: 24,75

C00: 25,25

D01: 25,25

C00: 26,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 26,00

D01, A00: 26,00

C00: 26,75

D01, D78, D96, A16, A00: 25,75

Du lịch - văn hóa truyền thống du lịch

24,30 (C00)

21,30 (D01)

21,30 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 26

D01: 25

C00: 26,20

D01, D78, D96, A16, A00: 25,20

C00: 22,75

D01, A00: 21,75

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

Du kế hoạch - Lữ hành, lý giải DL

24,85 (C00)

21,85 (D01)

21,85 (D78)

C00: 26,50

D01, D78, D96: 25,50

C00: 26,75

D01: 25,75

C00: 26,70

D01, D78, D96, A16, A00: 25,70

C00: 25,50

D01, A00: 24,50

C00: 27,00

D01, D78, D96, A16, A00: 26,00

Du kế hoạch - lý giải DL Quốc tế

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

D01, D78, D96: 30,25

D01: 33

D01, D78, D96, A16, A00: 32,40

D01, A00: 29,00

D01, D78, D96, A16, A00: 31,85

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
Trường
Đại học văn hóa truyền thống hà nội
*
Thư viện trường
Đại học văn hóa truyền thống hà nội
*
Cổng trường
Đại học văn hóa truyền thống hà nội

Học phí trường Đại học Văn hóa thủ đô hà nội năm 2022 cùng dự kiến học phí năm 2023. Học phí các năm học trước. Bỏ ra tiết cơ chế học phí tổn và học bổng.

Trường Đại học tập Văn hóa thành phố hà nội (HUC) là một trong những trong các trường đại học huấn luyện và đào tạo nhóm ngành công nghệ Xã hội chất lượng tại Hà Nội.

Đây là ngôi trường bao gồm bề dày lịch sử dân tộc phát triển được đông đảo các cha mẹ và học viên yêu thích cần vấn đề học phí của trường cũng là điều được rất nhiều người ân cần khi gồm ý định cho con trẻ mình theo học tại đây. Nội dung bài viết dưới trên đây Job
Test vẫn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng tham khảo ngay.


*

I. Reviews thông tin về ngôi trường Đại học văn hóa Hà Nội

Trường Đại học Văn hóa hà nội thủ đô được thành lập vào ngày 26 mon 3 năm 1959. Bây giờ trường tọa lạc tại add 418 Đường La Thành – Quận Đống Đa – Hà Nội. Đây là ngôi trường khủng trực thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trải qua quy trình xây dựng, phạt triển, cán cỗ giảng viên đã luôn luôn nỗ lực cung cấp unique đào tạo giỏi nhất, cung ứng nguồn nhân lực nòng cốt cho nghành nghề dịch vụ văn hóa với các bậc đại học, sau đại học.

Hiện nay, phần nhiều các cán bộ văn hóa tại những cơ quan trung ương và địa phương vẫn hoặc sẽ là sinh viên trường Đại học văn hóa truyền thống Hà Nội. Trong đó có tương đối nhiều cán bộ giữ vai trò, địa điểm cao trong máy bộ quản lý bên nước và các ngành văn hóa thông tin khác.

Thông tin contact về trường HUC:

huc.edu.vn
*

II. Dự con kiến mức khoản học phí trường Đại học tập Văn hóa hà thành 2023

Trường Đại học Văn hóa tp. Hà nội dự loài kiến năm học 2023 áp dụng mức tăng 10% tiền học phí so với năm 2022. Theo đó, ngân sách học phí sẽ ở tại mức 314.000 VNĐ cho 1 tín chỉ. Nấc tăng ngân sách học phí này vận dụng theo đúng chính sách của đơn vị nước ban hành.

III. Mức khoản học phí trường Đại học Văn hóa thủ đô hà nội năm 2022

Năm học 2022 có rất nhiều biến động trong ngân sách học phí tại các trường đh trên toàn quốc. Nhưng đối với trường Đại học văn hóa truyền thống Hà Nội, dựa theo dụng cụ về phép tắc thu, làm chủ học chi phí thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân thì tiền học phí năm 2022 của trường không tăng so với các năm học trước.

Xem thêm:

Theo kia Trường Đại học Văn hóa tp. Hà nội có mức ngân sách học phí hệ đh chính quy là 286.000 đ/tín chỉ. Học phí ví dụ sẽ dựa vào vào số tín chỉ nhưng mà sinh viên đk theo tháng hoặc theo từng kỳ học.

Có thể thấy, chi phí khóa học Đại học văn hóa truyền thống HÀ Nội 2022 – 2023 chưa được chào làng chính thức, Job
Test sẽ update học phí nhanh nhất có thể để bạn có thể theo dõi ngay sau khoản thời gian có thông báo tiên tiến nhất từ trường.


*

IV. Mức tiền học phí trường Đại học Văn hóa tp. Hà nội năm 2021

Đại học tập Văn hóa tp hà nội là ngôi trường nổi tiếng cả nước trong vấn đề đào tạo các nhóm ngành khoa học Xã hội. Từng năm đều phải có hàng ngàn thí sinh đăng ký tham gia ứng tuyển vì vậy nhà trường rất chú trọng trong vấn đề lựa lựa chọn sinh viên đầu vào và chất lượng sinh viên đầu ra.

Mức ngân sách học phí của sv hệ thiết yếu quy năm 2021 nằm tại mức 286.000 VNĐ/tín chỉ. Tùy vào số tín chỉ nhưng mỗi một sinh viên đk trong kỳ học mà sẽ sở hữu được mức chi phí khóa học cụ thể. Bình quân mỗi kỳ mức ngân sách học phí sinh viên yêu cầu đóng khoảng tầm từ 10.000.000 VNĐ.


*

V. Mức khoản học phí trường Đại học Văn hóa thủ đô năm 2020

Học giá tiền Đại học Văn hóa tp. Hà nội năm 2020 vẫn tùy vào các ngành học tập của sinh viên nhưng mà có những mức không giống nhau. Cụ thể là:

NgànhHọc phí/năm (VNĐ)
Luật Quốc tế13.685.000
Luật tởm tế13.685.000
Luật13.685.000
Tài bao gồm – ngân hàng13.685.000
Thương mại điện tử13.685.000
Quản trị khiếp doanh13.685.000
Kế toán13.685.000
Ngôn ngữ Trung Quốc14.350.000
Ngôn ngữ Anh14.350.000
Thiết kế công nghiệp14.350.000
Kiến trúc14.350.000
Quản trị – du ngoạn và lữ hành14.350.000
Công nghệ thực phẩm14.350.000
Công nghệ sinh học14.350.000
CNKT tinh chỉnh và auto hóa14.350.000
CNKT Điện tử – Viễn thông14.350.000
Công nghệ thông tin14.350.000

VI. Mức ngân sách học phí trường Đại học Văn hóa hà nội thủ đô năm học 2019

Mức tiền học phí của ngôi trường Đại học Văn hóa hà thành năm 2019 so về tình hình chung giữa những trường thì không tồn tại sự chênh lệch. Mức khoản học phí của trường cân xứng với những gia đình sinh viên nằm tại mức thu nhập mức độ vừa phải trở lên.

Mỗi một sinh viên sẽ sở hữu được thể thiết lập học phí bằng phương pháp đăng ký các tín chỉ trong một học tập kỳ. Ví dụ sinh viên đề xuất đóng 216.000 VNĐ/tín chỉ. Thông thường mức chi phí khóa học dao đụng trong một học tập kỳ tự 8.000.000 VNĐ cho 9.000.000 VNĐ.


*

VII. Các phương thức nộp tiền học phí và một số chú ý cần biết

Sinh viên theo học tập tại trường Đại học văn hóa Hà Nội rất có thể thực hiện đóng ngân sách học phí bằng hai bề ngoài sau:

Nộp trực tiếp học phí tại bộ phận tài vụ ở trong phòng trường vào thứ 2, sản phẩm 4, và thứ 6 mặt hàng tuần.Sinh viên nộp học phí vào thông tin tài khoản ngân hàng ở trong nhà trường. Đây là bề ngoài nộp tiền học phí được đơn vị trường khuyến khích tuyển lựa nhằm bảo đảm thời gian cùng độ chính xác cho sinh viên.

Lưu ý nếu trong thời gian quy định cơ mà sinh viên không kết thúc nghĩa vụ nộp học tập phí. Công ty trường vẫn hủy bỏ tác dụng học tập của kỳ học trước đó. Sv vẫn sẽ phải đóng học tập phí cho các học phần của kỳ học tiếp theo.

VIII. Các chính sách học phí tổn và học bổng trên trường Đại học văn hóa Hà Nội

1. Chính sách giảm mức ngân sách học phí cho sinh viên

Các đối tượng người sử dụng miễn khoản học phí bao gồm:

Sinh viên là con của người dân có công với biện pháp mạng, anh hùng lực lượng vũ khí nhân dân, fan hưởng cơ chế xã hội như yêu thương binh, bệnh binh.Sinh viên là con của người vận động cách mạng trước 1945, hoạt động cách mạng vào khởi nghĩa tháng Tám 1945.Các sinh viên là con của liệt sĩ, yêu quý binh, căn bệnh binh,Các sv là bé của người chuyển động cách mạng, bị nhiễm độc hại hóa học.Sinh viên học văn bằng thứ nhất mồ côi, không tồn tại nơi nuôi dưỡng, là đối tượng hưởng trợ cấp cho xã hội.Sinh viên khuyết tật.Sinh viên có gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, dân tộc thiểu số.

Các đối tượng người sử dụng được miễn bớt học phí:

Giảm 70% học tập phí đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tất cả hoàn cảnh quan trọng đặc biệt khó khăn.Giảm 1/2 học phí đối với sinh viên có phụ huynh là cán bộ công chức, viên chức, công nhân hoặc cha mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh công việc và nghề nghiệp được tận hưởng trợ cấp.

2. Một số cơ chế học bổng dành riêng cho sinh viên trên trường

Nhà trường tiếp tục có các chính sách khen tặng ngay và trao thưởng học bổng giành cho các sinh viên đạt thành tích giỏi trong những cuộc thi cấp cho trường, cấp quận hoặc cấp thành phố.

Trao khuyến mãi học bổng cho những sinh viên có hiệu quả học tập giỏi trong mỗi kỳ học. Học tập bổng sẽ tiến hành trao theo sản phẩm công nghệ tự từ trên xuống đến khi hết chỉ tiêu đề ra của mỗi lớp.

Trên trên đây là toàn thể thông tin về ngôi trường Đại học văn hóa truyền thống Hà Nội, mức tiền học phí qua các năm học, các hình thức nộp học phí, chế độ khen thưởng, học tập bổng… thibanglai.edu.vn hy vọng đây sẽ là nguồn tin tức hữu ích cho chúng ta trong thừa trình khám phá và lựa chọn trường đại học cân xứng nhất cùng với mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.