NOTHING - TRUYỆN THU HƯƠNG

Thu Hương vốn l&#x
E0; d&#x
E2;n H&#x
E0; nội ch&#x
ED;nh gốc. C&#x
F4; c&#x
F3; v&#x
F3;c d&#x
E1;ng cao v&#x
E0; nước domain authority trắng mịn của bé g&#x
E1;i H&#x
E0; Nội. C&#x
F4; kh&#x
F4;ng đẹp một c&#x
E1;ch sắc sảo m&#x
E0; c&#x
F3; vẻ đẹp mượt m&#x
E0; đằm thắm đầy nữ t&#x
ED;nh. Với m&#x
E1;i t&#x
F3;c d&#x
E0;i mượt ngang lưng, khu&#x
F4;n mặt trắng trẻo th&#x
F4;ng minh s&#x
E1;ng sủa v&#x
E0; trong những bộ quần &#x
E1;o lịch l&#x
E3;m, c&#x
F3; lẽ kh&#x
F4;ng ai nghĩ c&#x
F4; đ&#x
E3; gần 30 v&#x
E0; c&#x
F3; một nam nhi l&#x
EA;n 5 tuổi. Chồng c&#x
F4; l&#x
E0; Trung, mối t&#x
EC;nh đầu đắm say thời sinh vi&#x
EA;n. Hiện Thu Hương đang l&#x
E0;m kỹ sư điện d&#x
E2;n dụng ở một c&#x
F4;ng ty nh&#x
E0; nước. Mặc d&#x
F9; tốt nghiệp đại học khiếp tế v&#x
E0;o loại ưu, nhưng sau khi chật vật l&#x
E0;m thử h&#x
E0;ng loạt c&#x
E1;c c&#x
F4;ng việc tạm thời, Thu Hương mới t&#x
EC;m được một việc l&#x
E0;m cố định ưng &#x
FD; hợp với chuy&#x
EA;n m&#x
F4;n của c&#x
F4; ở một c&#x
F4;ng ty kinh doanh thiết bị văn ph&#x
F2;ng. Hồi mới đầu, c&#x
F4; l&#x
E0;m ở cửa h&#x
E0;ng giao dịch của c&#x
F4;ng ty, nhưng mới gần đ&#x
E2;y c&#x
F4; được chuyển về văn ph&#x
F2;ng h&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh của c&#x
F4;ng ty. Thu Hương mừng lắm v&#x
EC; c&#x
F4;ng việc tốt hơn, thu nhập cao hơn lại đỡ phải đi lại vất vả l&#x
E0;m ngo&#x
E0;i giờ h&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh như ở chỗ cửa h&#x
E0;ng.

Bạn đang xem: Nothing

C&#x
F4;ng ty của Thu Hương đang l&#x
E0;m việc kh&#x
F4;ng lớn lắm, nhưng Thu Hương cảm thấy m&#x
EC;nh rất may mắn mới c&#x
F3; được c&#x
F4;ng việc n&#x
E0;y. Khối bạn c&#x
F9;ng lớp đại học với c&#x
F4; vẫn đang vất vưởng với những c&#x
F4;ng việc kh&#x
F4;ng ra g&#x
EC;. Gia đ&#x
EC;nh nhì vợ chồng c&#x
F4; từ hồi cưới đến giờ sống rất kh&#x
F3; khăn v&#x
EC; đồng lương của Trung tại cơ quan tiền nh&#x
E0; nước n&#x
E0;ọ cũng eo hẹp. Nay c&#x
F3; được c&#x
F4;ng việc ổn định thu nhập kh&#x
E1; n&#x
E0;y, Thu Hương mừng lắm v&#x
E0; c&#x
F4; lu&#x
F4;n nổ lực l&#x
E0;m tốt c&#x
F4;ng việc được giao.


Gi&#x
E1;m đốc c&#x
F4;ng ty c&#x
F4; l&#x
E0; &#x
F4;ng Ph&#x
FA;, một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng phong độ bệ vệ trạc 47. C&#x
F4;ng ty lu&#x
F4;n l&#x
E0;m ăn ph&#x
E1;t đạt cũng l&#x
E0; bởi vì khả năng l&#x
E3;nh đạo của &#x
F4;ng Ph&#x
FA;. &#x
D4;ng được mọi người vào c&#x
F4;ng ty rất qu&#x
FD; mến v&#x
EC; t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch vui vẻ thoải m&#x
E1;i v&#x
E0; t&#x
E2;m l&#x
FD; của &#x
F4;ng. Bản th&#x
E2;n Thu Hương cũng thấy qu&#x
FD; &#x
F4;ng v&#x
E0; coi &#x
F4;ng l&#x
E0; một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng đứng đắn mẫu mực. Chồng Thu Hương cũng biết &#x
F4;ng Ph&#x
FA; qua quan lại hệ c&#x
F4;ng t&#x
E1;c v&#x
E0; &#x
F4;ng Ph&#x
FA; cũng từng đến nh&#x
E0; họ thăm gia đ&#x
EC;nh. Ch&#x
ED;nh v&#x
EC; vậy mặc d&#x
F9; c&#x
F4; kh&#x
F4;ng ưa th&#x
ED;ch c&#x
F4;ng việc phức tạp nhiều tai tiếng của nữ thư k&#x
FD; nhưng Thu Hương vẫn cảm thấy thoải m&#x
E1;i khi được th&#x
F4;ng b&#x
E1;o l&#x
E0; c&#x
F4; được bổ nhiệm l&#x
E0;m thư k&#x
FD; ri&#x
EA;ng mang đến &#x
F4;ng Ph&#x
FA;, thậm ch&#x
ED; c&#x
F4; c&#x
F2;n thấy vui nữa v&#x
EC; ở c&#x
F4;ng việc mới n&#x
E0;y c&#x
F4; sẽ được tăng lương, lại c&#x
F3; th&#x
EA;m nhiều điều kiện học hỏi, giao tiếp v&#x
E0; n&#x
F3; cũng chứng tỏ &#x
F4;ng gi&#x
E1;m đốc tin tưởng v&#x
E0;o năng lực của c&#x
F4;. Nhị vợ chồng mời &#x
F4;ng Ph&#x
FA; đi ăn tối để c&#x
E1;m ơn việc Thu Hương được thăng tiến n&#x
E0;y.

C&#x
F4;ng việc cứ như vậy tr&#x
F4;i đi một c&#x
E1;ch thuận lợi. Thu Hương say sưa với c&#x
F4;ng việc mới v&#x
E0; l&#x
E0;m việc đầy hứng khởi. Ngo&#x
E0;i lương, ở vị tr&#x
ED; n&#x
E0;y c&#x
F4; c&#x
F2;n c&#x
F3; th&#x
EA;m những khoản thu nhập ngo&#x
E0;i lương nữa. C&#x
F4; đang cố d&#x
E0;nh dụm tiền để đổi chiếc xe cộ m&#x
E1;y c&#x
E0; t&#x
E0;ng của m&#x
EC;nh l&#x
EA;n chiếc honda Dream m&#x
E0; c&#x
F4; vẫn mơ ước l&#x
E2;u nay. Rồi đến một h&#x
F4;m, &#x
F4;ng Ph&#x
FA; n&#x
F3;i với c&#x
F4; l&#x
E0; chuẩn bị hồ sơ t&#x
E0;i liệu để thứ 5 n&#x
E0;y đi Hải Ph&#x
F2;ng đ&#x
E0;m ph&#x
E1;n hợp đồng với đối t&#x
E1;c, bao giờ kết thúc th&#x
EC; mới về, c&#x
F3; khả năng l&#x
E0; đến tận thứ 7. Thu Hương thấy hơi ng&#x
E0;i ngại v&#x
EC; chưa bao giờ c&#x
F4; đi c&#x
F4;ng t&#x
E1;c xa nh&#x
E0; qua đ&#x
EA;m cả, nhưng c&#x
F4; cấp tốc ch&#x
F3;ng gạt suy nghĩ ngần ngại đi v&#x
EC; c&#x
F4; tự nhủ c&#x
F3; g&#x
EC; m&#x
E0; ngại, l&#x
E0;m thư k&#x
FD; l&#x
E0; phải thế. Hơn nữa &#x
F4;ng Ph&#x
FA; v&#x
E0; c&#x
F4; sống đứng đắn như thế th&#x
EC; chắc kh&#x
F4;ng ai dị nghị g&#x
EC; cả.

S&#x
E1;ng thứ 5 h&#x
F4;m đ&#x
F3;, h&#x
F4;n tạm biệt chồng đi l&#x
E0;m xong, Thu Hương sắp xếp quần &#x
E1;o v&#x
E0;o chiếc t&#x
FA;i s&#x
E1;ch. Đến 9 giờ th&#x
EC; xe cộ của &#x
F4;ng Ph&#x
FA; đến. C&#x
F4; hơi ngạc nhi&#x
EA;n v&#x
EC; kh&#x
F4;ng thấy anh Long trợ l&#x
FD; của &#x
F4;ng Ph&#x
FA; như mỗi lúc &#x
F4;ng Ph&#x
FA; đi c&#x
F4;ng t&#x
E1;c, nhưng &#x
F4;ng gi&#x
E1;m đốc bảo c&#x
F4; l&#x
E0; m&#x
EC;nh c&#x
F4; đi l&#x
E0; đủ rồi. Họ l&#x
EA;n đường đi Hải Ph&#x
F2;ng. Xuống đến nơi b&#x
EA;n đối t&#x
E1;c mời họ đi ăn trưa lu&#x
F4;n rồi đến đầu giờ chiều mới bắt đầu l&#x
E0;m việc. Cuộc thảo luận hợp đồng diễn ra kh&#x
E1; su&#x
F4;n sẻ, Thu Hương cứ tưởng l&#x
E0; chỉ vào buổi chiều đ&#x
F3; l&#x
E0; kết thúc nhưng kh&#x
F4;ng hiểu sao &#x
F4;ng Ph&#x
FA; lại bảo b&#x
EA;n đối t&#x
E1;c l&#x
E0; đến s&#x
E1;ng mai l&#x
E0;m việc tiếp. &#x
D4;ng Ph&#x
FA; bảo l&#x
E1;i xe pháo đưa đến Kh&#x
E1;ch sạn The Tray, một kh&#x
E1;ch sạn quý phái trọng tr&#x
EA;n đường Lạch Tray sầm uất của Hải Ph&#x
F2;ng v&#x
E0; thu&#x
EA; nhị ph&#x
F2;ng đơn cạnh nhau, c&#x
F2;n anh l&#x
E1;i xe pháo th&#x
EC; xin ph&#x
E9;p &#x
F4;ng Ph&#x
FA; mang lại về ở nh&#x
E0; họ h&#x
E0;ng. Thu Hương thả người tr&#x
EA;n chiếc giường lịch sự trọng trải ga trắng muốt của kh&#x
E1;ch sạn m&#x
E0; thầm ước nh&#x
E0; m&#x
EC;nh cũng được đẹp như vậy.

Bao năm qua, Hoa khôi Thu hương vẫn luôn có được sức hút độc nhất vô nhị định so với công chúng khi chị là người đứng sau thành công của sản phẩm loạt những chương trình giành cho doanh nhân và những dự án cùng đồng, tạo được ấn tượng đẹp trong đôi mắt công chúng.

Hoa khôi Thu hương với vai diễn “để đời” của riêng mình.

Xem thêm: Assassin s creed odyssey việt hóa, assassin's creed odyssey việt ngữ

Xuất thân vào một mái ấm gia đình gia giáo, thừa hưởng tính bí quyết điềm đạm và mềm mỏng của người bố, sự khỏe mạnh mẽ, quyết đoán và biết lo toan của người chị em đảm đang, chị luôn nhìn ra “bầu trời rộng lớn mở” và nhen nhóm cho mình hầu hết khao khát, cầu mơ cất cánh xa. Năm 1995, chị quyết định tham gia vào cuộc thi Hoa khôi thể dục và có được ngôi vị cao nhất. Cơ duyên cũng đến Chị được “thử lửa” với vai diễn “để đời” trong tập phim truyền hình “Cô thư ký xinh đẹp”. Rất có thể nói, vai diễn này được xem như là cột mốc lưu niệm trong sự nghiệp của Hoa khôi Thu Hương. Trải qua hơn 20 năm, tập phim “Cô thư cam kết xinh đẹp” vẫn được đông đảo khán giả tiếp nhận và đề cập đến dựa vào nội dung phim tất cả tính hài hước, phản ánh đúng những vấn đề thôn hội như: nhỏ ông cháu cha, tình ái chốn công sở … luân phiên quanh nhân đồ dùng Mỹ Dung. Đây cũng đó là bước đệm để chị liên tiếp thử sức với sứ mệnh MC của Đài truyền ảnh Việt Nam: thiếu nữ thế kỷ 21 (2006), làm giàu không khó, CEO chiếc chìa khóa thành công,… hồ hết tưởng rằng chị sẽ y hệt như những người mẫu khác, tiếp tục dấn thân vào con phố nghệ thuật, tuy nhiên với đầu óc sale nhạy bén cùng tham vọng lớn, chị vẫn gác lại niềm đam mê thẩm mỹ và nghệ thuật để xây dựng cho mình một “đế chế” riêng.

*

Chị Nguyễn Thu hương trong "vai diễn để đời" của mình

*

Đến hình ảnh một Nữ người kinh doanh xinh đẹp mắt và quyền lực của Nam mùi hương Corporation

Nữ lãnh đạo bản lĩnh – đầy niềm tin của một tập đoàn lớn truyền thông.

Với kỹ năng và kiến thức được học tập tại khoa báo chí trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn hà nội thủ đô cùng ghê nghiệm thực tiễn trong mảng truyền hình với truyền thông. Doanh nhân Nguyễn Thu Hương, khi ấy mới 21 tuổi, đã thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần truyền thông media và Đầu tứ Nam Hương, với khá nhiều dịch vụ như tổ chức sự kiện, tạp chí in,… duy trì vai trò sản xuấttạp chíCẩm nang tải sắmvà tạp chíPhong bí quyết Doanh Nhân.

*

Thời bấy giờ, người phụ nữ vẫn còn bị gò bó theo khuôn phép xã hội, họ gặp mặt nhiều ánh nhìn ái ngại ngùng khi ban đầu kinh doanh và điều này càng khó khăn hơn đối với một siêu mẫu rẽ phía như chị. Nhưng chạm chán khó lùi bước chưa hẳn là bạn dạng tính của Nữ người kinh doanh Thu Hương, chị chia sẻ “Vẻ đẹp nhất vừa là lợi mặc dù vậy cũng ẩn chứa đựng nhiều thách thức, do khi thao tác với công ty đối tác họ thường giới thiệu những các bước quá dễ bởi nghĩ người mẫu thì thường không tồn tại trí tuệ, hoặc là chuyển ra những thử thách cực kì khó khăn. Làm phương pháp nào để thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người dành riêng cho mình là một thắc mắc tôi luôn luôn tự hỏi phiên bản thân mình mỗi ngày. “Lửa thử vàng, gian truân thử sức”, thách thức và thời cơ luôn đi tuy nhiên hành với nhau, chỉ gồm khi có thách thức thì bọn họ mới gồm động lực nhằm tiến lên thành công từng ngày”.

*

Quả thật, sau mỗi sóng gió, người ta lại nhận thấy một Thu Hương khỏe khoắn hơn, nhiệt huyết rộng và thành công xuất sắc hơn. Năm 2011 – 2012, những tưởng như đấy là lúc thăng hoa tốt nhất trong sự nghiệp của người kinh doanh Nguyễn Thu Hương, với 7 tờ tạp chí, ngay gần 200 nhân viên thì trở nên cố xảy đến, sự bùng bửa của Facebook sẽ dẫn đến việc quay lưng của độc giả dành riêng cho tạp chí giấy. Từng một tờ báo, trước đấy là nguồn thu thốt nhiên chốc trở thành chi phí. Đối mặt với nặng nề khăn, chị Thu Hương đã đạt hết ngay sát 6 tháng để tìm phương án giải quyết về việc đưa ra quyết định giữ tờ nào, vứt tờ nào và kiểm soát và điều chỉnh nhân sự ra làm sao cho phù hợp. “Có một lời nói không sai “Cái gì đã đi được xuống, càng cố càng xuống. Vật gì đang là xu hướng, chỉ cần hích, là lên”. Tôi ngấm vấn đề đó sau 6 tháng thức white mà không tìm kiếm ra được giải pháp, tôi nhận biết mình chẳng thể cứ duy trì mãi hào quang thừa khứ mà lại quên đi hiện nay tại, tôi bắt buộc tìm ra thời cơ mới, đi theo xu hướng của thị trường. Tôi phải đồng ý từ bỏ những thứ đã lỗi thời để triển khai lại từ đầu”.

Chị thay đổi hoàn toàn máy bộ nhân sự, triệu tập giữ lại những nhân viên cấp dưới cốt cán để sẵn sàng cho một cuộc tái cấu tạo toàn bộ, nam Hương gửi mình dạn dĩ mẽ, vẫn triệu tập cho Ấn phẩm phong cách Doanh Nhân, tăng mạnh mảng tổ chức triển khai sự kiện do đó là vấn đề Nam Hương sẽ làm tốt nhất có thể và mang lại nguồn thu rất cấp tốc cho công ty, trong khi chị còn cải tiến và phát triển thêm mảng tư vấn chiến lược thương hiệu và nhân hiệu.

*
*

Nhận tìm tòi tầm đặc biệt của việc tư vấn chiến lược trong thời đại mới, chị Nguyễn Thu Hương tăng cường phát triển doanh nghiệp theo nghành này

trong khoảng thời gian gần 10 năm có tác dụng báo tương tự như tham gia hội thi Mrs. World đã đưa về cho chị Thu Hương gia tài quý báu mà ít ai có được, đó chính là những mọt quan hệ. Chị quyết định kết nối lại toàn bộ những mối quan hệ này để tạo thành một mạng lưới media đa quốc gia, tập trung vào việc xây dựng đầy đủ chương trình có chất lượng. Chỉ với sau 1 năm, Nam hương thơm đã thay đổi căn bản, từng bước một trở thành trong số những đơn vị bạo dạn về truyền thông media trên mạng xóm hội, xây đắp và tổ chức sự kiện có uy tín trong nước và thế giới như: vị trí cao nhất 50 chị em lãnh đạo Châu Á – tỉnh thái bình Dương, vị trí cao nhất 100 phong thái Doanh Nhân Quốc Tế,…. Năm 2014, nam Hương trở lại thế cân nặng bằng, năm 2015 trở đi, doanh nghiệp đã phát triển 100% và gia hạn mối quan tiền hệ tốt đẹp với mặt hàng trăm công ty đối tác trên gắng giới. Với giờ đây, sau gần đôi mươi năm, Nam hương thơm Corporation đã support thành công chiến lược thương hiệu và phương án truyền thông toàn diện cho các đối tác doanh nghiệp lớn như: Nguyễn Hoàng Group, Capital Land, AIMS, FLC, Mylina Group, Sung Group, Vin Group,… và chuẩn bị cho những dự án lớn vào tương lai.

*
*
*
*

Những sự kiện vì chưng Nam hương tổ chức luôn để lại dấu ấn tốt đẹp trong tâm địa khách mời và đối tác

Nữ doanh nhân hết lòng vì các hoạt động cộng đồng

Với mong ước trở thành người tiên phong mở những con phố mới, đam mê lao vào nhằm tạo thành giá trị đến cộng đồng, góp thêm phần giải quyết những sự việc của xóm hội, doanh nhân Nguyễn Thu Hương, tốt còn được nghe biết với một danh hiệu khác là Á hậu Qúy bà trái đất Nguyễn Thu Hương, đang miệt mài trong quá trình kết nối với kiến tạo xã hội doanh nhân, công ty lớn trong và ngoài nước. Chị đã sáng lập ra nhị mạng lưới về doanh nhân: Mạng lưới phong thái Doanh Nhân thế giới - BSIN cùng Mạng lưới thiếu nữ Lãnh Đạo nước ngoài - thibanglai.edu.vn,….cùng với sẽ là những phần thưởng thường niên mê say sự ân cần của giới doanh nhân: vị trí cao nhất 100 phong cách Doanh Nhân Quốc Tế, gia thế phái đẹp, Women Leader Forum, The Best ASEAN Brand,…. Khi doanh nghiệp lớn đã cải cách và phát triển bền vững, mạng lưới doanh nhân do chị sáng sủa lập đã đi đến quỹ đạo ổn định, chị lại liên tiếp “bắt tay” vào phần lớn dự án dành cho cộng đồng: cộng đồng làm cha mẹ chuyên nghiệp –PPC; Mạng lưới thiếu phụ khởi nghiệp – WSUN, cộng đồng sống khỏe mạnh – GLC,… với hi vọng có thể kiến khiến cho những giá trị xuất sắc đẹp cho cộng đồng và buôn bản hội.

*
*
*

Chị Nguyễn Thu hương thơm cùng những dự án vai trung phong huyết

Đồng thời, cùng với niềm mê say thể thao ngay lập tức từ nhỏ, chị luôn tâm huyết mang đến sự cải cách và phát triển của đi lại viên nước nhà, hiện chị đang là nghiên cứu sinh của trường ĐH thể thao thể thao tp. Hồ chí minh với chủ đề luận án tiến sỹ “Chiến lược xây dừng thương hiệu mang đến ngành thể dục Việt Nam”

*

Người phụ nữ tuyệt vời của gia đình

Có thể nói, Á hậu Nguyễn Thu Hương là 1 trong hình mẫu của thiếu nữ thời hiện nay đại, khi có tác dụng việc, chị quyết đoán, mạnh bạo và tâm huyết bao nhiêu, thì khi trở về với tổ ấm nhỏ dại của mình, chị lại là 1 người mẹ, tín đồ vợ hoàn hảo bấy nhiêu. Đối với chị, không tồn tại một quy chuẩn nào để chúng ta cũng có thể học theo 100% nhằm nuôi dạy dỗ một đứa trẻ nên tín đồ “Những kinh nghiệm trong vấn đề dạy con, truyền từ bạn này sang fan kia, có thể đúng tuy thế cũng có thể sai. Bao gồm những việc người ta rất có thể áp dụng cho bé họ, nhưng đối với con mình thì không, vì chưng mỗi đứa trẻ sẽ có tâm lý hay môi trường xung quanh sống không giống nhau. Bản thân người làm phụ huynh vẫn sẽ sở hữu những định hướng đơn nhất dành cho con cá. Chính vì thế, tôi luôn phải học từng ngày, học để triển khai bạn đồng hành, lý thuyết và điểm tựa đến con, cùng giải quyết và xử lý các vấn đề của các con theo phần nhiều độ tuổi không giống nhau”.

*

Là những bố mẹ hiện đại, cả chị và ông xã - người kinh doanh Nguyễn Hoài nam đều bận bịu với công việc, tuy nhiên, với anh chị thì gia đình vẫn là quan trọng đặc biệt nhất.Vì thế, chị luôn luôn dành thời gian trò chuyện cùng bé vào mỗi buổi tối nếu như không hẳn đi công tác, cùng nhỏ tham gia những trò chơi, chuyển động vào cuối tuần. Trong những dịp quan trọng như lễ tốt nghiệp, gửi cấp, phần lớn chương trình quan trọng mà bé tham gia, hay phần lớn lúc nhỏ dành được giải thưởng nào kia thì dù thế nào thì cả nhà vẫn có mặt để ủng hộ cùng tiếp thêm tinh thần cho con. Cùng với chị Nguyễn Thu Hương, mái ấm gia đình luôn là nơi dựa tinh thần, là vị trí tiếp thêm đụng lực để chị tất cả thể chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.