Tóm Tắt Nguyên Lý Kế Toán Và Hệ Thống Bài Tập, Bài Giải Về Nguyên Lý Kế Toán

Tóm tắt công thức nguyên tắc kế toán
*
I. Cách làm cơ bản1. Phương trình kế toán giản đơn: Tổng gia sản = Tổng nguồn vốn = Nợ bắt buộc trả + NVCSH2. Phương trình kế toán tài chính mở rộng: NVCSH cuối kỳ = NVCSH đầu kỳ + Giót thêm – Rút vốn + LN lưu lại – phân chia cổ tức3. Phương trình kế toán tài chính mở rộng: Tổng TS = Nợ yêu cầu trả + Vốn góp CSH – rút vốn + DT – CP4. Số dư vào cuối kỳ = Số dư thời điểm đầu kỳ + gây ra tăng – tạo ra giảmII. Cách làm Doanh thu, lợi nhuận5. Lợi nhuận thuần từ bán hàng = Doanh thu bán sản phẩm – những khoản sút trừ lợi nhuận (Chiết khấu chào bán hàng, giảm ngay hàng bán, Hàng buôn bán bị trả lại)6. Roi gộp = Doanh thu bán hàng – các khoản sút trừ lệch giá – giá vốn hàng bán7. Lợi tức đầu tư từ hoạt động kinh doanh = (Doanh thu bán hàng – những khoản bớt trừ lợi nhuận – giá bán vốn hàng bán) + Doanh thu hoạt động tài chủ yếu – ngân sách chi tiêu tài thiết yếu – bỏ ra phí bán sản phẩm – chi phí thống trị doanh nghiệp8. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế = (Doanh thu bán sản phẩm – những khoản sút trừ lệch giá – giá chỉ vốn hàng bán + Doanh thu vận động tài chủ yếu – giá thành tài chính – chi phí bán sản phẩm – chi phí cai quản doanh nghiệp) + các khoản thu nhập khác – chi tiêu khácIII. Công thức chiết khấu, tính giá nhập kho (hàng hóa, nguyên đồ liệu, luật dụng cụ)9. Giá chỉ nhập kho = Giá download (không bao gồm thuế GTGT 10%) + ngân sách chi tiêu phát sinh (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản… không bao gồm thuế GTGT 10%) – khuyến mãi (Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán) – giảm ngay hàng mua10. Phân tách khấu thương mại = Giá cài đặt (không bao hàm thuế GTGT 10%) x %Chiết khấu11. Phân tách khấu giao dịch thanh toán = Giá cài (không bao hàm thuế GTGT 10%) x %Chiết khấuIV. Phương pháp tính Nguyên giá, khấu hao tài sản cố định12. Nguyên giá = Giá cài (không bao hàm thuế GTGT 10%) + chi tiêu giúp tài sản thắt chặt và cố định sẵn sàng đưa vào và sử dụng (chi phí lắp đặt, vận chuyển, chạy thử, lệ phí trước bạ, làm biển cả kiểm soát… không bao hàm thuế GTGT 10%) – khuyến mãi (Chiết khấu mến mại, ưu tiên thanh toán) – ưu đãi giảm giá hàng mua13. Quý hiếm được khấu hao = Nguyên giá bán - quý giá thu hồi14. Tính khấu hao 1 TSCĐ theo phương pháp đường thẳng:Khấu hao 1 năm = giá trị được khấu hao/Số năm sử dụng ước tính= giá trị được khấu hao * tỷ lệ khấu hao năm
Khấu hao 1 tháng = Khấu hao 1 năm/12V. Công thức thương phiếu15. Giá bán trị bắt buộc thu yêu đương phiếu (TP) lúc đáo hạn = số nơi bắt đầu của TP + lãi của TP16. Lãi của TP = gốc x lãi vay x thời hạn nợ
Giải thích: lãi vay thường là a%/năm, gốc x lãi suất mới là lãi của 1 năm, kế tiếp nhân với thời hạn nợ té ra tổng lãi17. ông chồng thương phiếu = giá trị đề xuất thu TP lúc đáo hạn x lãi suất ông xã x thời gian nợ còn sót lại của TPGiải thích: lãi suất chồng đề bài bác sẽ cho, thời gian nợ còn lại của TP được tính từ ngày ban đầu bán yêu mến phiếu mang lại ngày đáo hạn.18. Số tiền cảm nhận khi bán TP = giá bán trị đề nghị thu yêu mến phiếu khi đáo hạn – ông chồng thương phiếuVI. Bí quyết tiền lương19. Số tiền thuần bạn lao động nhận = tổng lương, phụ cấp, ăn uống ca, thưởng – các khoản giảm trừ(Các khoản giảm trừ gồm những: BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN)

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

SốSỐ HIỆU TK
TTCấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢNGHI CHÚ
12345
LOẠI TK 1
TÀI SẢN NGẮN HẠN
01111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
02112Tiền giữ hộ Ngân hàngChi ngày tiết theo
1121Tiền Việt Namtừng ngân hàng
1122Ngoại tệ
1123Vàng, bạc, kim loại quý, đá quý
03113Tiền vẫn chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
04121Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
05128Đầu tư ngắn hạn khác
1281Tiền gửi gồm kỳ hạn
1288Đầu tư thời gian ngắn khác
06129Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu bốn ngắn hạn
07131Phải thu của khách hàngChi tiết theo
đối tượng
08133Thuế GTGT được khấu trừ
1331Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
09136Phải thu nội bộ
1361Vốn sale ở các đơn vị trực thuộc
1368Phải thu nội bộ khác
10138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu đợi xử lý
12345
1385Phải thu về cp hoá
1388Phải thu khác
11139Dự phòng bắt buộc thu khó khăn đòi
12141Tạm ứngChi tiết theo
đối tượng
13142Chi mức giá trả trước ngắn hạn
14144Cầm cố, ký quỹ, cam kết cược ngắn hạn
15151Hàng cài đặt đang đi mặt đường
16152Nguyên liệu, đồ gia dụng liệuChi tiết theo yêu ước quản lý
17153Công cụ, qui định
18154Chi chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
19155Thành phẩm
20156Hàng hóa
1561Giá mua sắm chọn lựa hóa
1562Chi giá tiền thu mua sắm và chọn lựa hóa
1567Hàng hóa không cử động sản
21157Hàng gửi đi bán
22158Hàng hoá kho bảo thuếĐơn vị gồm XNKđược lập kho bảothuế
23159Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho
24161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
LOẠI TK 2
TÀI SẢN DÀI HẠN
25211Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình
2111Nhà cửa, đồ kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương nhân tiện vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, công cụ quản lý
2115Cây lâu năm, súc vật thao tác làm việc và cho sản phẩm
2118TSCĐ khác
26212Tài sản cố định thuê tài chính
27213Tài sản thắt chặt và cố định vô hình
2131Quyền áp dụng đất
2132Quyền vạc hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu sản phẩm hoá
2135Phần mềm thứ vi tính
2136Giấy phép và giấy tờ nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình dung khác
28214Hao mòn gia sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ mướn tài chính
12345
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bđs đầu tư
29217Bất hễ sản đầu tư
30221Đầu bốn vào công ty con
31222Vốn góp liên doanh
32223Đầu bốn vào công ty liên kết
33228Đầu tư dài hạn khác
2281Cổ phiếu
22822288Trái phiếu
Đầu tư dài hạn khác
34229Dự phòng giảm giá đầu tứ dài hạn
35241Xây dựng cơ bạn dạng dở dang
2411Mua mua TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa phệ TSCĐ
36242Chi phí tổn trả trước lâu năm hạn
37243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
38244Ký quỹ, cam kết cược nhiều năm hạn
LOẠI TK 3
NỢ PHẢI TRẢ
39311Vay ngắn hạn
40315Nợ lâu năm hạn mang đến hạn trả
41331Phải trả cho tất cả những người bánChi huyết theo đối tượng
42333Thuế và những khoản cần nộp nhà nước
3331Thuế giá trị tăng thêm phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế nhà đất, tiền thuê đất
33383339Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và những khoản nên nộp khác
43334Phải trả tín đồ lao động
3341Phải trả người công nhân viên
3348Phải trả người lao rượu cồn khác
44335Chi phí nên trả
45336Phải trả nội bộ
46337Thanh toán theo quá trình kế hoạch thích hợp đồng xây dựngDN xây lắp có thanh toán giao dịch theo giai đoạn kế hoạch
47338Phải trả, yêu cầu nộp khác
3381Tài sản thừa hóng giải quyết
3382Kinh giá thành công đoàn
12345
3383Bảo hiểm làng hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cp hoá
3386Nhận ký kết quỹ, ký cược ngắn hạn
3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, nên nộp khác
48341Vay lâu năm hạn
4950342343343134323433Nợ dài hạnTrái phiếu phân phát hànhMệnh giá bán trái phiếu
Chiết khấu trái phiếu
Phụ trội trái phiếu
51344Nhận cam kết quỹ, cam kết cược dài hạn
52347Thuế thu nhập hoãn lại buộc phải trả
53351Quỹ dự trữ trợ cấp cho mất việc làm
54352Dự phòng đề xuất trả
LOẠI TK 4
VỐN CHỦ SỞ HỮU
55411Nguồn vốn khiếp doanh
4111Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4112Thặng dư vốn cổ phầnC.ty cổ phần
4118Vốn khác
56412Chênh lệch đánh giá lại tài sản
57413Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái review lại cuối năm tài chính
4132Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái trong giai đoạn chi tiêu XDCB
58414Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển
59415Quỹ dự trữ tài chính
60418Các quỹ không giống thuộc vốn nhà sở hữu
61419Cổ phiếu quỹC.ty cổ phần
62421Lợi nhuận chưa phân phối
4211Lợi nhuận chưa cung cấp năm trước
4212Lợi nhuận chưa bày bán năm nay
63431Quỹ khen thưởng, phúc lợi
4311Quỹ khen thưởng
4312Quỹ phúc lợi
4313Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
64441Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bảnÁp dụng mang đến DNNN
65461Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệpDùng cho
4611Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trướccác công ty, TCty
4612Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm naycó nguồn khiếp phí
66466Nguồn tởm phí đã tạo ra TSCĐ
12345
LOẠI TK 5
DOANH THU
67511Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu bán những thành phẩmChi ngày tiết theo
5113Doanh thu cung cấp dịch vụyêu cầu
5114Doanh thu trợ cấp, trợ giáquản lý
5117Doanh thu marketing bất cồn sản đầu tư
68512Doanh thu bán hàng nội bộÁp dụng khi
5121Doanh thu bán hàng hóacó phân phối hàng
5122Doanh thu bán những thành phẩmnội bộ
5123Doanh thu cung ứng dịch vụ
69515Doanh thu vận động tài chủ yếu
70521Chiết khấu yêu mến mại
71531Hàng phân phối bị trả lại
72532Giảm giá hàng bán
LOẠI TK 6
CHI PHÍ SẢN XUẤT, ghê DOANH
73611Mua hàngÁp dụng
6111Mua nguyên liệu, đồ gia dụng liệuphương
6112Mua mặt hàng hóapháp kiểm
kê định kỳ
74621Chi giá thành nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
75622Chi mức giá nhân công trực tiếp
76623Chi phí thực hiện máy thi côngÁp dụng cho
6231Chi giá tiền nhân côngđơn vị xây lắp
6232Chi tổn phí vật liệu
6233Chi phí biện pháp sản xuất
6234Chi giá tiền khấu hao trang bị thi công
6237Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bởi tiền khác
77627Chi phí tiếp tế chung
6271Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng
6272Chi giá thành vật liệu
6273Chi phí phương tiện sản xuất
6274Chi giá tiền khấu hao TSCĐ
6277Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278Chi phí bởi tiền khác
78631Giá thành sản xuấtPP.Kkê định kỳ
79632Giá vốn hàng bán
80635Chi tổn phí tài bao gồm
81641Chi phí chào bán hàng
6411Chi chi phí nhân viên
6412Chi giá tiền vật liệu, bao bì
12345
6413Chi giá tiền dụng cụ, thứ dùng
6414Chi chi phí khấu hao TSCĐ
6415Chi tầm giá bảo hành
6417Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418Chi phí bằng tiền khác
82642Chi phí làm chủ doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên quản lý
6422Chi phí vật liệu quản lý
6423Chi phí vật dụng văn phòng
6424Chi tổn phí khấu hao TSCĐ
6425Thuế, giá tiền và lệ phí
6426Chi tầm giá dự phòng
6427Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bởi tiền khác
LOẠI TK 7
THU NHẬP KHÁC
83711Thu nhập khácChi máu theo
hoạt động
LOẠI TK 8
CHI PHÍ KHÁC
84811Chi giá tiền khácChi máu theo
hoạt động
85821Chi phí tổn thuế thu nhập doanh nghiệp
8211Chi tổn phí thuế TNDN hiện hành
8212Chi giá tiền thuế TNDN hoãn lại
LOẠI TK 9
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH
86911Xác định công dụng kinh doanh
LOẠI TK 0
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
001Tài sản mướn ngoài
002Vật tư, hàng hóa nhận duy trì hộ, nhậnChi huyết theo
gia côngyêu cầu
quản lý
003Hàng hóa nhận phân phối hộ, nhận ký kết gửi, ký kết cược
004Nợ khó đòi vẫn xử lý
007Ngoại tệ các loại
008Dự toán bỏ ra sự nghiệp, dự án

Link PDF cho bạn nào yêu cầu nhé: nhấp chuột đây

Ôn thi sinh viên là bề ngoài học tập mới, cung cấp cho toàn bộ sinh viên giảng mặt đường thứ 2 hỗ trợ kiến thức để những người hoàn toàn có thể tự học tập cùng nghiên cứu.Hệ thống sẽ dựa vào kiến thức của từng trường đh cùng với các bạn sinh viên phát hành những bài giảng, bài thi cân xứng với thực tế học tập của sinh viên những trường. Những bài tập sẽ được phân loại theo từng phần=> dễ học hơn, dễ cụ bắt được kiến thức và kỹ năng hơn, biết được phần này vẫn học những dạng bài bác nào, cách giải chúng nó ra sao.

Bạn đang xem: Tóm tắt nguyên lý kế toán

Mất gốc cũng học tập được nha! mỗi dạngbài tậpluôn đượcgiải chi tiếtvà với văn phong "hướng dẫn" =>Giải thích cho bạn hiểu lý do lại ra đáp án này, lý do lại dùng công thức này. Điều này để giúp bạn "trơn tru" trong quá trình học tập, không sợ thiếu hiểu biết nhiều tại sao bài này làm cho kiểu gì nữa. Vậy cho nên hãy ấn link sau đây nếu nhiều người đang tìm kiếm đòi hỏi học tập đáng nhớ nhé.Chúc chúng ta may mắn!!!

Đại học kinh tế tài chính HCM: click chuột đây

Nguyên lý kế toán là môn học nền tảng, là nền tang vô cùng quan trọng đặc biệt để rất có thể học và làm kế toán. Nguyên tắc kế toán được ứng dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp khác nhau, là những nguyên lý chung vào kế toán nhưng mà cả kế toán nước ta và thế giới thừa nhận. Nếu không tồn tại những kiến thức nguyên tắc kế toán vững vàng, bạn sẽ không thể có tác dụng nghề kế toán. 

Bài viết này, kế toán Lê Ánh phía dẫn các bạn cách học nguyên lý kế toán hiệu quả, đồng thời share cho chúng ta đọc, các bạn học viên thâm nhập khóa học tập kế toán thực hành tại hà nội và thành phố hồ chí minh những bài tập, bài giải nguyên tắc kế toán để các bạn có thể xây được nền móng nguyên tắc kế toán có thể chắn.


*

1. Khối hệ thống những kiến thức nguyên lý kế toán quan trọng

Nội dung nguyên tắc kế toán mà tất cả sinh viên, người đi làm việc kế toán phải nắm chắc, kia là:

Bản hóa học của kế toán
Phương pháp hội chứng từ kế toán
Phương pháp tính giá
Phương pháp đối ứng tài khoản kế toán
Phương pháp tổng hợp bằng phẳng kế toán
Kế toán các quy trình sản xuất sale chủ yếu
Tổ chức sổ kế toán
Tổ chức máy bộ kế toán

2. Phương thức học nguyên lý kế toán

Học nguyên lý kế toán công dụng là đề nghị mang được đều kiến thức nguyên lý kế toán ứng dụng vào thực tiễn. Để làm cho được điều đó, thì bạn cần học theo phương thức sau:

Hiểu rõ bản chất từng nội dung trong kim chỉ nan nguyên lý kế toán, kế tiếp tìm đọc sự áp dụng kiến thức lý thuyết này ko kể thực tế. Trước mỗi vụ việc ứng dụng, luôn luôn đặt thắc mắc vì sao và đi kiếm câu vấn đáp bằng được. Khi hiểu rõ ngọn ngành, các bạn sẽ yên tâm vận dụng những đọc biết của bản thân mình vào các bước mà sẽ không trở nên cảm thấy lo ngại hay sợ sai.Ví dụ, về lý thuyết nguyên lý kế toán thì những tài khoản kế toán được phân thành các loại thông tin tài khoản tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi tiêu và xác định kết quả kinh doanh. Mặc dù nhiên, khi tìm hiểu và vận dụng vào thực tế, thì các bạn cần tò mò là hiện giờ Bộ tài chính đang chất nhận được doanh nghiệp áp dụng tài khoản kế toán đi theo thông tứ nào? các tài khoản này còn có số ký hiệu là gì?
Sau đó, bạn cần tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc và cách thực hiện của từng thông tin tài khoản kế toán, từ đó làm bài bác tập với nhớ số cam kết hiệu tài khoản, tuyệt vời và hoàn hảo nhất không nên học thuộc hình dạng học vẹt, bởi vì dù được ký kết hiệu bởi thế nhưng sự cam kết hiệu đó tất cả lý do, cũng tương tự việc áp dụng của tính công nghệ trong kế toán tài chính vậy.

Trong công tác đào tạo các ngành kinh tế và kế toán thì nguyên tắc kế toán được dạy dỗ với thời gian một học kỳ (khoảng 5 tháng) với được ứng dụng trong những môn học các đại lý ngành và chăm ngành khác trong suốt thời hạn 3 năm đại học còn lại. Tuy vậy, không hề ít sinh viên kế toán sau thời điểm học xong xuôi 4 năm đh vẫn không hiểu về các tài khoản kế toán và biết phương pháp hạch toán kế toán.Đây là hệ quả của vấn đề học không đúng phương pháp, chưa triệu tập vào câu hỏi học của sinh viên hiện nay.

Kế toán Lê Ánh đã giúp cho không ít học viên mất gốc, hoặc học trái siêng ngành, lừng khừng gì về kế toán có thể định khoản kế toán tài chính và cầm chắc những kiến thức nguyên lý kế toán chỉ sau 6 buổi gia nhập khóa học nguyên tắc kế toán .

Xem thêm: 05/2023 sao thủy nghịch hành 2017, phiên bản trang web chính thức v2

3. Khối hệ thống bài tập và bài xích giải nguyên lý kế toán

Để hoàn toàn có thể nắm chắc kiến thức và kỹ năng về nguyên tắc kế toán thì bạn cần phải làm nhiều bài xích tập, đồng thời có những bài giải về tối ưu và tốt nhất có thể cho những bài tập đó.

Với nguyên lý kế toán, bạn phải làm nhiều bài xích tập định khoản kế toán tài chính và các bài tập về tính giá để rất có thể mang những kỹ năng này áp dụng vào thực tiễn.

Các dạng bài tập về nguyên tắc kế toán là:

Bài tập phân một số loại tài sản, nguồn vốn
Bài tập về lập bảng bằng phẳng kế toán
Bài tập về các phương thức tính giá
Bài tập về định khoản kế toán
Bài tập về hạch toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh tại quá trình mua hàng, cấp dưỡng và cung cấp hang
Bài tập tổng hợp.

Kế toán Lê Ánh đưa ra ví dụ về bài tập nguyên lý kế toán và bài bác giải như sau:

Định khoản kế toán các nghiệp vụ phân phát sinh

Khách mặt hàng trả tiền mua hàng chịu từ bỏ kỳ trước bằng tiền mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

tất cả TK 131: 10.000

Dùng chi phí gửi bank để thiết lập TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao hàm thuế GTGT 10%), giá thành vận đưa bốc dỡ đơn vị chi không còn 220 tiền phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

gồm TK 112: 44.000

bao gồm TK 111: 220

Dùng tiền giữ hộ NH trả nợ người cung cấp 30.000 và rút về quĩ tiền mặt 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

có TK 112: 50.000

Dùng tiền khía cạnh trả lương đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000

có TK 111: 20.000

Vay thời gian ngắn NH trả nợ người cung cấp 20.000

Nợ TK 331: 20.000

tất cả TK 311: 20.000

Dùng tiền gởi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

gồm TK 112: 50.000

Mua nguyên liệu nhập kho giá cài 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) không trả tiền tín đồ bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

tất cả TK 331: 22.000

Yêu cầu: 

2. Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

 

*

*
3.Lập bảng đối chiếu số tạo ra kiểu các cột

*

4. Lập bảng phẳng phiu kế toán

*

Kế toán Lê Ánh có hệ thống bài tập và bài bác giải nguyên lý kế toán. Nếu còn muốn nhận bộ tài liệu này, chúng ta để lại thư điện tử để kế toán Lê Ánh gửi tặng kèm bạn.

Để được gợi ý và lời giải trực tiếp những vụ việc về nhiệm vụ kế toán, bạn có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung vai trung phong Lê Ánh 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.