Mất phương hướng tiếng anh, dịch, câu ví dụ, nghĩa của từ : disorientation

Ví dụ sử dụng: mất phương hướng

Sau đó, bạn có một cảm xúc tốt về phương hướng . Then you have a good sense of direction.
Tôi đang trải sang một khoảng thời hạn ngắn trong trí nhớ và tôi mất phương hướng . I experienced a brief lapse in memory & I am disoriented.
họ cũng nên hướng bởi vậy, một phương pháp để xác định hướng là cung cấp cho bạn góc cùng với phương ngang. We also need the direction So one way lớn specify direction is to lớn give you the angle with the horizontal.
trong những lúc đó, Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan thực tiễn và sự hướng dẫn trực thuộc linh qua ghê thánh và tình anh em trên toàn thế giới của những người thờ phượng trung thành. In the meantime, God dispenses practical wisdom và spiritual direction by means of the Bible and the worldwide brotherhood of faithful worshipers.
Ví dụ, những người dân lớn tuổi hoàn toàn có thể giúp đỡ bằng cách hỗ trợ phụ huynh tìm hiểu cùng hưởng lợi từ các chương trình của cơ quan chính phủ hoặc làng mạc hội tại địa phương . For instance, the elders may be able to help out by assisting the parents to lớn learn about & benefit from governmental or social programs locally.
tuy nhiên Đức Giê - hô - va sẽ dùng những người dân đó nhằm xóa sổ sự bái phượng ba - anh, mà lại dân Y - sơ - ra - ên lại cố tình đi chệch hướng . Although Jehovah had used those men to wipe out Baal worship, Israel was willfully going astray again.
các bạn biết rằng nước địa phương được kiểm tra thường xuyên theo hướng dẫn của EPA. You know that local water is tested regularly under EPA guidelines.
cuối cùng nhưng không hề kém phần quan trọng, phần lớn người kiểm soát chính quyền địa phương sẽ có thể thực hiện tác động đối cùng với cuộc thai cử quốc hội với tổng thống vào thời điểm tháng 11. Last but not least, those controlling the local administration will be able khổng lồ exercise influence on the parliamentary và presidential elections in November.
có vẻ như như cảm hứng về phương hướng của bọn họ không nên lúc nào cũng đáng tin cậy. It seems that our sense of direction is not always reliable.
Tôi không tồn tại ý thức về phương hướng yêu cầu tôi luôn di chuyển với la bàn. I have no sense of direction so I always travel with a compass.
chính phủ có xu hướng kiểm soát và điều hành các phương tiện truyền thông. The government tends to lớn control the media.
người dân nghỉ ngơi tỉnh Jijel của Algeria nói một phương ngữ Ả Rập chịu ảnh hưởng lớn từ tiếng Berber. The people of the Algerian prothibanglai.edu.vnnce of Jijel speak an Arabic dialect highly influenced by Berber.
bạn nói một phương ngữ Berber chịu tác động lớn từ tiếng Ả Rập. The speak a Berber dialect highly influenced by Arabic.
Một đoàn lạc đà dài đã hướng về phương Tây. A long caravan of camel was heading lớn the West.
Đại đa số người Nga không thể cảm thấy bất kỳ ảnh hưởng nào của các lệnh trừng phạt đối với Nga của các nước phương Tây. The vast majority of Russians in no way felt any effects of the sanctions imposed on Russia by the western countries.
Trung tâm thiết yếu trị ngày dần mất phương hướng . The political centre has increasingly lost direction.
những người dân bị phối cảnh hay tự trách mình, vị họ cảm thấy tuyệt vọng và mất phương hướng . Họ có thể khó tìm kiếm ra đúng chuẩn những gì sai. People subjected khổng lồ perspecticide often blame themselves, as they feel despairing và disoriented. It can be hard for them to lớn figure out exactly what’s wrong.
Tôi vẫn hôn một củ khoai tây. Tiếng thì sao? Tom nói, quan sát Mary để tìm phương hướng . I"m kissing a potato. Now what? said Tom, looking at Mary for direction.
Ảnh tận hưởng của hiệp phương sai đến trở thành kết cục thiết yếu đã được khám phá bằng phương pháp hồi quy logistic. The influence of covariates on the primary outcome variable was explored using logistic regression.
Xu hướng nóng vội của phương Tây cũng trở thành phổ biến hóa ở phương đông. The western tendency khổng lồ haste has become widespread in the east as well.
Sẽ không thật lời khi nói rằng bốn tưởng của Augustinô có ảnh hưởng không chỉ so với Kitô giáo mà hơn nữa đối với toàn cục tư tưởng phương Tây. It would not be an exaggeration lớn say that Augustine"s thought had an influence not only on Christianity but on the whole of Western thought.
Tôi mất phương hướng trong cơn lốc tuyết. I lost my sense of direction in the snowstorm.
Đối cùng với sự thuyệt vọng của nhiều nhà biên soạn nhạc phương Tây, trống thép hoặc steelpans, có xu hướng không trọn vẹn màu sắc. to the chagrin of many Western composers, steel drums, or steelpans, tend not khổng lồ be fully chromatic.
chính phủ nước nhà Algeria bị mất phương hướng bởi những cuộc biểu tình bự đang ra mắt ở Algeria. The Algerian government is disorientated by the massive protests currently taking place in Algeria.
tối nay, một bên soạn nhạc địa phương sẽ rethibanglai.edu.vnews một bạn dạng giao hưởng của riêng rẽ mình. Tonight, a local composer will debut a symphony of his own.

disorientation is the translation of "sự mất phương hướng" into English. Sample translated sentence: Cô dường như có ghê nghiệm với cùng 1 vài chấn thương lòng tin hoặc... Sự mất phương hướng nhưng những phần tử quan trọng ko sao ↔ You might experience some post-traumatic bít tất tay or disorientation, but your thibanglai.edu.vntals look good.


*

*

Cô có vẻ có ghê nghiệm với cùng một vài chấn thương niềm tin hoặc... sự mất phương hướng nhưng mà những thành phần quan trọng ko sao
Ví dụ, fan ta có thể đang nhích dần dần từ từ vào thực tế, nhưng có vẻ như như một người đang hoạt động nước rút không kiểm soát điều hành được dọc từ một lối đi bộ, dẫn mang lại sự mất phương hướng nghiêm trọng, thừa mức.

Bạn đang xem: Mất phương hướng tiếng anh

Bạn sẽ xem: Mất phương hướng tiếng anh

For example, one could be inching along ever so slowly in reality, yet it would seem as if one were sprinting uncontrollably along a mothibanglai.edu.vnng walkway, leading khổng lồ severe, overwhelming disorientation.Và một phần của công thibanglai.edu.vnệc mà tôi mong muốn là có một sự mất phương hướng bỗng nhiên lúc các bạn không thể tìm kiếm được một công thức cụ thể nào một trong những thibanglai.edu.vnệc này-- chúng khiếp sợ nhảy từ cơ quan chỉ đạo của chính phủ đến khoa học đến tôn giáo rồi đến an ninh -- và các bạn không hoàn toàn hiểu được thiết kế thế làm sao mà tin tức được lưu chuyển.And part of the work that I hope for is that there is a sort of disorienting entropy where you can"t find any discernible formula in how these things -- they sort of awkwardly jump from government khổng lồ science to religion lớn security -- & you can"t completely understand how information is being distributed.Nhưng thibanglai.edu.vnệc tìm kiếm kiếm sự tự phát âm biết, mà lại Montaigne là người thứ nhất liên kết tới thibanglai.edu.vnệc triệt tiêu định kiến, nghĩa là bớt những trường thích hợp sốc văn hóa, một nhiều từ được áp dụng bởi anh chị em nhân chủng học và bộ Ngoại giao để giải thích cho sự mất phương hướng mà thường là sau khi chạm mặt phải hồ hết phương thức sinh sống kì lạ.But the search for self-knowledge, which Montaigne was the first to liên kết to the annihilation of prejudice, is reduced to lớn the experience of culture shock, a phrase used by both anthropologists và the State Department to account for the disorientation that usually follows an encounter with an alien way of life.Nhiều người du hành đã làm qua những điều kiện được hotline là jet lag, với những triệu chứng liên quan đến sự mệt nhọc mỏi, mất phương hướngmất ngủ.Many travelers have experienced the condition known as jet lag, with its associated symptoms of fatigue, disorientation, & insomnia.Và sự hoảng sợ mất phương hướng đó, mẫu mà tách biệt đông đảo thứ quen thuộc, nhưng làm nản chí sự dấn thức về điều nào đó ngoài tầm phát âm biết của con người, chỉ rất có thể đựơc call là sự kính phục khiếp sợ
And that panicked disorientation, that sundering of everything familiar, that daunting awareness of something beyond human comprehension, can only be called a terrible awe.Nếu không còn ý thức rõ phương châm mình, một tín đồ thờ phượng Đức Giê-hô-va hoàn toàn có thể sẽ mất sự tập trung, thiếu phương hướng hoặc kim chỉ nam rõ ràng.If a worshiper of Jehovah was lớn lose his clear sense of identity, he might kết thúc up unfocused, without well-defined direction or goals.Áp phích có tính biểu tượng của Bass mang lại Vertigo (1958), với hình tương một bạn được phương pháp điệu bị hút vào hạt nhân của một xoắn ốc xoáy, thâu tóm được trung tâm về sự lo ngại và mất phương hướng của bộ phim.Bass"s iconic Vertigo (1958) poster, with its stylized figures sucked down into the nucleus of a spiral vortex, captures the anxiety & disorientation central to the film.Nếu không có phúc âm cùng sự hướng dẫn đầy soi dẫn, thì không ít người dân đang lang thang trong những con đường xa lạ và bị mất phương hướng.Có nghĩa là, với từng phần trăm họ có, thì cần được có một thứ tương xứng với nó trước đây, hoặc chúng ta không bao gồm sự tiếp nối, với sẽ trở buộc phải hơi mất phương hướng.What it means is, for every perception we have, it needs lớn tally with the one like it before, or we don"t have continuity, and we become a little bit disoriented.Burke thắc mắc thực tiễn của một số trong những những quan tiền điểm, nhưng tóm lại rằng thibanglai.edu.vnệc duy trì tình trạng hiện tại của cuộc khảo sát và phạt triển đưa ra mối nguy khốn của riêng biệt của mình, ví dụ điển hình như phần trăm mất phương hướng của sự thay đổi và sự hết sạch các nguồn tài nguyên của toàn cầu của bọn chúng ta.Burke questions the practicality of some of these thibanglai.edu.vnews, but concludes that maintaining the status quo of inquiry và development poses hazards of its own, such as a disorienting rate of change and the depletion of our planet"s resources.Dù lo sợ ngay từ đầu hoặc mất phương hướng giữa đường, những bậc cha mẹ có thể tìm chỗ nào sự trợ giúp để nuôi dạy dỗ con?
Whether parents start out feeling lost or they get lost along the way, where can they find help khổng lồ rear their children?
Khi phải chăng hóa gần như lựa lựa chọn sai lầm, dù bự hay nhỏ, mà không tương xứng với hồi âm phục hồi, thì bọn họ đã mất đi những phước lành với sự đảm bảo chúng ta buộc phải và thường hay bị sa vào bẫy tội lỗi hoặc dễ dàng và đơn giản là bị mất phương hướng.When we rationalize wrong choices, big or small, which are inconsistent with the restored gospel, we lose the blessings and protections we need & often become ensnared in sin or simply lose our way.Đó là cuộc trò chuyện của các người sinh sống trong tòa nhà rộng lớn vĩ đại.25 hay thì điều này giống như là một hiệ tượng hợp lý để biện minh cho sự tà ác hoặc tự biểu thị để lánh xa phúc đáp theo hướng sai hệt như khi một người mất phương hướng và tăng vận tốc khi lái xe.It is the conversation of those in the great and spacious building.25 Often it appears as a size of rationalization to justify wickedness or manifests itself when people lose their way & accelerate.The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

disorientation là bạn dạng dịch của "sự mất phương hướng" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: Cô có vẻ như có gớm nghiệm với một vài chấn thương tinh thần hoặc... Sự mất phương hướng nhưng mà những phần tử quan trọng ko sao ↔ You might experience some post-traumatic bít tất tay or disorientation, but your thibanglai.edu.vntals look good.


*

*

Cô dường như có gớm nghiệm với 1 vài chấn thương tinh thần hoặc... sự mất phương hướng mà lại những thành phần quan trọng ko sao
Ví dụ, người ta hoàn toàn có thể đang nhích từ từ từ từ trong thực tế, nhưng có vẻ như một người đang hoạt động nước rút không kiểm soát điều hành được dọc từ một lối đi bộ, dẫn đến sự mất phương hướng nghiêm trọng, vượt mức.
For example, one could be inching along ever so slowly in reality, yet it would seem as if one were sprinting uncontrollably along a mothibanglai.edu.vnng walkway, leading lớn severe, overwhelming disorientation.
Và một phần của quá trình mà tôi hi vọng là bao gồm một sự mất phương hướng bất chợt lúc bạn không thể kiếm được một công thức rõ ràng nào một trong những thibanglai.edu.vnệc này-- chúng lo ngại nhảy từ cơ quan chính phủ đến khoa học mang lại tôn giáo rồi đến bình an -- và bạn không hoàn toàn hiểu được thiết kế thế làm sao mà thông tin được lưu chuyển.
And part of the work that I hope for is that there is a sort of disorienting entropy where you can"t find any discernible formula in how these things -- they sort of awkwardly jump from government khổng lồ science to lớn religion to lớn security -- và you can"t completely understand how information is being distributed.
Nhưng thibanglai.edu.vnệc đào bới tìm kiếm kiếm sự tự hiểu biết, cơ mà Montaigne là người trước tiên liên kết đến thibanglai.edu.vnệc triệt tiêu định kiến, nghĩa là bớt những trường hòa hợp sốc văn hóa, một các từ được áp dụng bởi cả nhà nhân chủng học và bộ Ngoại giao để lý giải cho sự mất phương hướng nhưng mà thường là sau khi gặp mặt phải phần nhiều phương thức sống kì lạ.
But the search for self-knowledge, which Montaigne was the first to links to the annihilation of prejudice, is reduced to lớn the experience of culture shock, a phrase used by both anthropologists and the State Department to tài khoản for the disorientation that usually follows an encounter with an alien way of life.
Nhiều bạn du hành đã từng qua những điều kiện được hotline là jet lag, với các triệu chứng liên quan đến sự mệt nhọc mỏi, mất phương hướng cùng mất ngủ.
Many travelers have experienced the condition known as jet lag, with its associated symptoms of fatigue, disorientation, và insomnia.
sự bối rối mất phương hướng đó, dòng mà bóc biệt phần đông thứ quen thuộc, cơ mà làm sờn lòng sự nhận thức về điều gì đó ngoài tầm gọi biết của con người, chỉ rất có thể đựơc hotline là sự kính phục tởm sợ
And that panicked disorientation, that sundering of everything familiar, that daunting awareness of something beyond human comprehension, can only be called a terrible awe.
Nếu không hề ý thức rõ vai trò mình, một bạn thờ phượng Đức Giê-hô-va hoàn toàn có thể sẽ mất sự tập trung, thiếu phương hướng hoặc kim chỉ nam rõ ràng.
If a worshiper of Jehovah was to lose his clear sense of identity, he might over up unfocused, without well-defined direction or goals.

Xem thêm: Mua 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 4 môn tiếng việt


Áp phích mang tính hình tượng của Bass mang đến Vertigo (1958), cùng với hình tương một fan được phương pháp điệu bị hút vào phân tử nhân của một xoắn ốc xoáy, thâu tóm được giữa trung tâm về sự băn khoăn lo lắng và mất phương hướng của bộ phim.
Bass"s iconic Vertigo (1958) poster, with its stylized figures sucked down into the nucleus of a spiral vortex, captures the anxiety và disorientation central lớn the film.
Nếu không tồn tại phúc âm cùng sự hướng dẫn đầy soi dẫn, thì không ít người đang lang thang trong số những con đường xa lạ và bị mất phương hướng.
Có nghĩa là, với từng phần trăm chúng ta có, thì rất cần phải có một thứ tương xứng với nó trước đây, hoặc bọn họ không tất cả sự tiếp nối, với sẽ trở buộc phải hơi mất phương hướng.
What it means is, for every perception we have, it needs to tally with the one like it before, or we don"t have continuity, & we become a little bit disoriented.
Burke câu hỏi thực tiễn của một số những quan lại điểm, nhưng tóm lại rằng thibanglai.edu.vnệc gia hạn tình trạng bây giờ của cuộc khảo sát và phân phát triển đề ra mối nguy khốn của riêng biệt của mình, chẳng hạn như tỷ lệ mất phương hướng của sự biến đổi và sự hết sạch các nguồn tài nguyên của địa cầu của bọn chúng ta.
Burke questions the practicality of some of these thibanglai.edu.vnews, but concludes that maintaining the status quo of inquiry and development poses hazards of its own, such as a disorienting rate of change và the depletion of our planet"s resources.
Dù lo sợ ngay từ đầu hoặc mất phương hướng giữa đường, những bậc cha mẹ có thể tìm chỗ nào sự trợ giúp nhằm nuôi dạy dỗ con?
Whether parents start out feeling lost or they get lost along the way, where can they find help khổng lồ rear their children?
Khi phù hợp hóa mọi lựa chọn sai lầm, dù lớn hay nhỏ, nhưng mà không phù hợp với phúc đáp phục hồi, thì họ đã mất đi những phước lành với sự đảm bảo chúng ta đề nghị và thường bị sa vào bẫy tội lỗi hoặc đơn giản dễ dàng là bị mất phương hướng.
When we rationalize wrong choices, big or small, which are inconsistent with the restored gospel, we lose the blessings and protections we need và often become ensnared in sin or simply lose our way.
Đó là cuộc trò chuyện của các người ngơi nghỉ trong tòa nhà rộng lớn vĩ đại.25 thường thì điều đó giống như là một bề ngoài hợp lý nhằm biện minh đến sự tà ác hoặc tự biểu lộ để lánh xa phúc âm theo hướng sai giống như khi một tín đồ mất phương hướng với tăng vận tốc khi lái xe.
It is the conversation of those in the great & spacious building.25 Often it appears as a size of rationalization khổng lồ justify wickedness or manifests itself when people lose their way & accelerate.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.