NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ CƠ LỘ MÁY SEIKO GIÁ TỐT THÁNG 1, 2023, ĐỒNG HỒ CƠ SEIKO GIÁ TỐT THÁNG 1, 2023

Chế Độ bh 12 tháng Lỗi 1 Đổi một trong các 7 NgàyHỗ Trợ bảo hành Sản Phẩm Trọn ĐờiMiễn Phí phục vụ Toàn QuốcNhận sản phẩm Kiểm Tra trước lúc Thanh Toán

Thông số – Đồng hồ nước Seiko cặp nam giới nữĐường kính nam: 42mmĐường kính nữ: 34mmBộ thứ : Automatic nhật bản (Cơ)Dây và vỏ: Thép ko gỉ 316LMặt kính: Sapphire CrystalChống nước : 5ATM


Bạn đang xem: Đồng hồ cơ lộ máy seiko

2.400.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":25282,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g"},"attributes":"attribute_pa_ma-san-pham":"nu-mat-den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"12","width":"12","height":"10","dimensions_html":"12 × 12 × 10 cm","display_price":2400000,"display_regular_price":2400000,"image":"title":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko nu1eef","caption":"","url":"https://dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg","alt":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko nu1eef","src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg?fit=600%2C449&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg?w=1152&ssl=1 1152w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg?resize=1024%2C767&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg?resize=768%2C575&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg?resize=600%2C449&ssl=1 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg?fit=1152%2C863&ssl=1","full_src_w":1152,"full_src_h":863,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg?fit=100%2C75&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":75,"thumb_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nu1eef.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":449,"image_id":25233,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.400.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":25283,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_pa_ma-san-pham":"nam-mat-trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"12","width":"12","height":"10","dimensions_html":"12 × 12 × 10 cm","display_price":2400000,"display_regular_price":2400000,"image":"title":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko automatic","caption":"","url":"https://dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg","alt":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko automatic","src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg?fit=600%2C801&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg?w=863&ssl=1 863w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg?resize=225%2C300&ssl=1 225w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg?resize=767%2C1024&ssl=1 767w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg?resize=768%2C1025&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg?resize=600%2C801&ssl=1 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg?fit=863%2C1152&ssl=1","full_src_w":863,"full_src_h":1152,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg?fit=75%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":75,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-automatic.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":801,"image_id":25228,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.400.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":25284,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_pa_ma-san-pham":"nam-mat-den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"12","width":"12","height":"10","dimensions_html":"12 × 12 × 10 cm","display_price":2400000,"display_regular_price":2400000,"image":"title":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko nam","caption":"","url":"https://dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg","alt":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko nam","src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg?fit=600%2C801&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg?w=863&ssl=1 863w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg?resize=225%2C300&ssl=1 225w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg?resize=767%2C1024&ssl=1 767w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg?resize=768%2C1025&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg?resize=600%2C801&ssl=1 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg?fit=863%2C1152&ssl=1","full_src_w":863,"full_src_h":1152,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg?fit=75%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":75,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-nam.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":801,"image_id":25232,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.400.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":25285,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_pa_ma-san-pham":"cap-mat-den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"12","width":"12","height":"10","dimensions_html":"12 × 12 × 10 cm","display_price":4400000,"display_regular_price":4400000,"image":"title":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko cu1eb7p","caption":"","url":"https://dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg","alt":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko cu1eb7p","src":"https://i2.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg?fit=600%2C801&ssl=1","srcset":"https://i2.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg?w=863&ssl=1 863w, https://i2.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg?resize=225%2C300&ssl=1 225w, https://i2.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg?resize=767%2C1024&ssl=1 767w, https://i2.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg?resize=768%2C1025&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg?resize=600%2C801&ssl=1 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i2.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg?fit=863%2C1152&ssl=1","full_src_w":863,"full_src_h":1152,"gallery_thumbnail_src":"https://i2.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg?fit=75%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":75,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i2.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-cu1eb7p.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":801,"image_id":25229,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.400.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":25286,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_pa_ma-san-pham":"cap-mat-trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"12","width":"12","height":"10","dimensions_html":"12 × 12 × 10 cm","display_price":4400000,"display_regular_price":4400000,"image":"title":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko u0111u00f4i","caption":"","url":"https://dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg","alt":"u0110u1ed3ng hu1ed3 Seiko u0111u00f4i","src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg?fit=600%2C801&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg?w=863&ssl=1 863w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg?resize=225%2C300&ssl=1 225w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg?resize=767%2C1024&ssl=1 767w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg?resize=768%2C1025&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg?resize=600%2C801&ssl=1 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg?fit=863%2C1152&ssl=1","full_src_w":863,"full_src_h":1152,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg?fit=75%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":75,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/dwatch.vn/wp-content/uploads/2021/04/u0110u1ed3ng-hu1ed3-Seiko-u0111u00f4i.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":801,"image_id":25230,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.400.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":25287,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g">">
Mã Sản PhẩmChọn một tùy chọn
Cặp mặt Đen
Cặp phương diện Trắng
Nam khía cạnh Đen

Xem thêm: Top 13+ cách làm súng bút đơn giản từ chiếc bút bi hay nhất, top 13+ cách làm súng bắn bằng bút bi hay nhất

Nam phương diện Trắng
Nữ khía cạnh Đen
Nữ khía cạnh Trắng
Clear

✓SEIKO là thương hiệu đồng hồ đeo tay số 1 Nhật Bản, luôn luôn mang đến phần nhiều chiếc đồng hồ đeo tay tốt nhất, sang trọng nhất đến tay tín đồ tiêu dùng. Cùng với bề dày lịch sử hình thành rộng 130 năm, sánh ngang với những thương hiệu đồng hồ thời trang Thụy Sĩ, Seiko vẫn luôn luôn là dòng tên được nhiều người thân thiện nhiều.

✓Đồng hồ Seiko: Nổi giờ cả với những mẫu đồng hồ thời trang thạch anh và đồng hồ Automatic cùng với độ bền vững và đúng chuẩn cao. Không đều vậy bộ máy Seiko được rất nhiều thương hiệu đồng hồ khác chắt lọc sử dụng.

✓Seiko rất chú trọng mang lại mặt kính của đồng hồ và độ kháng nước. Khía cạnh kính cứng và kính Sapphire đầy đủ là loại kính cao cấp, tất cả độ chống xước và kháng sốc cao, kính Sapphire tất cả độ bền siêu cao.

✓Đồng hồ Seiko máy cơ Automatic cũng tương đối mạnh mẽ và bền bỉ, được các chuyên viên đồng hồ đánh giá cao. Dòng đồng hồ thời trang Seiko Automatic được yêu thương thích, là bé cưng của Seiko đó là Seiko 5 quân đội, Seiko Premier, Seiko Sportura …. Dòng đồng hồ đeo tay thân thiện với môi trường xung quanh Seiko Solar cũng chính là điểm mạnh.

-***-

THÔNG TIN SẢN PHẨM

✓Thương hiệu: SEIKO

✓Mã sản phẩm: SEK4204

✓Giới tính: Đồng hồ nước Nam

✓Loại máy: Cơ (Automatic)

✓Kiểu mặt: phương diện tròn (Đen)

✓Kích thước mặt: 42mm

✓Mặt kính: Mineral Crystal

✓Loại dây đeo: Dây kim loại

✓Độ phòng nước: 5 ATM

-***-

*

Đồng hồ nước Nam Seiko Automatic Cơ-Lộ Tim Dây kim loại mặt Đen

-***-

THÔNG TIN DỊCH VỤ

✓Bảo hành sản phẩm 03 năm

✓ bh điện tử theo SĐT

✓Miễn tầm giá giao hàng, 100% được xem như hàng và soát sổ hàng trước khi thanh toán tiền

✓Tại TPHCM: giao hàng ngay trong thời gian ngày từ 09h00-21h00

✓Tại Tỉnh/Thành phố khác: gửi phát nhanh 01-03ngày

✓Khách mặt hàng ”Ưng ý” bắt đầu nhận mặt hàng và giao dịch thanh toán tiền

-***-

✓Miễn phí thương mại dịch vụ thay sạc mới dung tích sử dụng 03 năm

✓Miễn phí thương mại dịch vụ lau dầu máy đồng hồ đeo tay cơ, auto định kỳ

✓Miễn phí dịch vụ chống nước cho đồng hồ, hấp tương đối nước

✓Miễn phí dịch vụ đánh bóng phương diện kính đồng hồ đeo tay khi trầy xước

✓Miễn phí dịch vụ thương mại đính phân tử đá Swarovski, chi tiết máy rơi rớt cùng bề mặt số của đồng hồ

-***-

✓Miễn phí dịch vụ thương mại Vệ sinh, bảo dưỡng đồng hồ đeo tay trong suốt quy trình sử dụng sản phẩm

✓Chính sách giá ưu đãi: chũm dây da new (Giảm giá chỉ 15-30%)

✓Chính sách giá bán ưu đãi: thay thế sửa chữa mặt kính new nếu đồng hồ thời trang bị bể vỡ lẽ (Giảm giá bán 15-30%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.