ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ - ĐẠI VIỆT SỬ KÝ BẢN KỶ TOÀN THƯ QUYỂN 15

*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử ký Toàn ThưBản in Nội các quan bản
MỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bản Alpha

Thiết kế và thực hiện Văn chống Nôm mãng cầu (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, & Ngô Thanh Giang
Chỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, & Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Biên soạn thảo (1272 - 1697).Viện khoa học Xã Hội việt nam dịch (1985 - 1992).Nhà xuất phiên bản Khoa học tập Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: Đại việt sử kí toàn thư

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư còn lại đến ngày này là một bộ Quốc sử lớn, có giá trị, lần trước tiên được tự khắc in toàn thể và chào làng vào năm Đinh Sửu, niên hiệu bao gồm Hoà máy 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Trong lời tựa của lần xuất phiên bản đó - hotline là Tựa Đại Việt sử ký kết tục biên - nhóm soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình cỗ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho thấy thêm bộ Quốc sử này là tác dụng của một quá trình biên soạn, tu bổ qua nhiều đời: "Nước Việt ta, sử ký những đời do các tiên nhân từ Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên làm ra trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh soạn tiếp sau, mang đến đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai bọn tể thần Phạm Công Trứ xem thêm sử cũ như sử ký kết ngoại kỷ, phiên bản kỷ toàn thư, phiên bản kỷ thực lục các y theo danh lệ của những sử trước, lại tham xét soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ nhà vua (1533 - 1548) "sai lũ khảo thần khảo thêm sử cũ, ở đâu sai thì sửa lại, nơi nào đúng thì chép mang Lại tham khảo sự tích cũ, tìm hiểu thêm các dã sử, loại biên, từ Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ 2 (1675), tất cả sự thực vào 13 năm, cũng điện thoại tư vấn là phiên bản kỷ tục biên. Sách làm cho xong, nhấc lên ngự lãm, bèn không đúng thợ xung khắc in, ban ba trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử ký tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, cỗ Đại Việt sử ký kết toàn thư là một công trình tập đại thành nhiều bộ sử vì chưng nhiều công ty sử học của các đời biên soạn, trường đoản cú Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, cho Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng đa số người tập sự với họ. Theo bạn dạng in từ ván xung khắc năm thiết yếu Hoà 18 (1697) có danh hiệu bạn dạng in Nội các quan phiên bản - trường đoản cú đây gọi tắt là phiên bản Chính Hoà - bộ sử này bao gồm quyển thủ 24 quyển, biên chép một cách khối hệ thống lịch sử dân tộc bản địa từ họ Hồng Bàng mang đến năm 1675.

Bố cục của bộ sử như sau:

Quyển thủ: gồm các Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dâng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Ngoại kỷ: có 5 quyển, từ chúng ta Hồng Bàng đến các Sứ quân.

Xem thêm: Máy xay thịt làm giò sống - máy xay thịt làm giò chả 2kg

Quyển 1: kỷ họ Hồng Bàng, kỷ bọn họ Thục
Quyển 2: kỷ chúng ta Triệu
Quyển 3: kỷ ở trong Tây Hán, kỷ Trưng người vợ Vương, kỷ trực thuộc Đông Hán, kỷ Sĩ Vương
Quyển 4: kỷ ở trong Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ tiền Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ ở trong Tùy - Đường, ký kết họ Ngô

Bản kỷ: có 19 quyển, tự triều đình cho năm 1675.

Quyển 1: kỷ nhà Đinh, kỷ công ty Lê
Quyển 2: kỷ đơn vị Lý: Thái Tổ, Thái Tông
Quyển 3: Thánh Tông, Nhân Tông
Quyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu Hoàng
Quyền 5: kỷ đơn vị Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông
Quyển 6: Anh Tông, Minh Tông
Quyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ Tông
Quyển 8: phế truất Đế, Thuận Tông, thiếu hụt Đế, hồ Quý Ly, hồ Hán Thương
Quyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ nằm trong Minh
Quyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái Tổ
Quyển 11: Thái Tông, Nhân Tông
Quyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy Mục
Quyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Khanh
Quyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh cho Mạc Mậu Hợp
Quyển 17: cố Tông, Mạc Mậu Hợp
Quyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần Tông
Quyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bản kỷ lại chia làm 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: từ bỏ quyền 1 mang lại quyển 10Bản kỷ thực lục: trường đoản cú quyển 11 đến quyển 15Bản kỷ tục biên: trường đoản cú quyển 16 mang lại quyển 19

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư với bố cục tổng quan như trên đã có hoàn thành, tương khắc in và chào làng vào năm 1697.

Một sự việc khoa học được đưa ra là quá trình biên soạn tự Lê Văn Hưu đến Lê Hy ra mắt như cố gắng nào, những ai đã tham gia vào công trình xây dựng đó, góp sức của mọi cá nhân (hay từng nhóm) ra sao và còn lại dấu ấn gì trong bộ quốc sử sót lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp sự việc trên, chúng ta hãy lấy cỗ Đại Việt sử ký toàn thư đời chủ yếu Hoà làm các đại lý và ngược dòng thời gian, nghiên cứu và phân tích những bộ sử chi phí thân của nó, ban đầu từ Đại Việt sử cam kết của Lê Văn Hưu đời Trần.

Đại Việt sử cam kết toàn thư(chữ Hán:大越史記全書),đôi khi call tắt là Toàn thư , là bộ quốc sử viết bởi văn ngôn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử hào hùng Việt nam từ thời đại thần thoại cổ xưa Kinh Dương vương vãi năm 2879 TCN đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông bên Hậu Lê. Cỗ sử này được xung khắc in toàn thể và kiến tạo lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu chủ yếu Hoà năm sản phẩm 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Nó là bộ bao gồm sử vn xưa độc nhất còn trường tồn nguyên vẹn cho ngày nay, vị nhiều đời sử quan tiền trong Sử cửa hàng triều Hậu Lê biên soạn.


Bộ sử ban đầu được Ngô Sĩ Liên, một vị sử quan thao tác làm việc trong Sử quán dưới thời vua Lê Thánh Tông, biên soạn dựa vào sự chỉnh lý và bổ sung cập nhật hai bộ quốc sử nước ta trước kia cùng có tên Đại Việt sử cam kết của Lê Văn Hưu với Phan Phu Tiên. Chấm dứt vào niên hiệu Hồng Đức thiết bị 10 (1479), cỗ sử mới tất cả 15 quyển, khắc ghi lịch sử vn từ một thời điểm huyền thoại là năm 2879 TCN mang lại năm 1427 khi đơn vị Hậu Lê được thành lập và sở hữu tên Đại Việt sử cam kết toàn thư<2>. Sau đó, dù đã hoàn thành, Đại Việt sử ký kết toàn thư không được tương khắc in để phát hành rộng rãi nhưng mà tiếp tục được rất nhiều đời sử quan trong Quốc sử quán sửa đổi, bổ sung và phát triển thêm. Khoảng chừng niên hiệu Cảnh Trị đời vua Lê Huyền Tông, chúa Trịnh Tạc hạ lệnh cho một nhóm văn quan, dẫn đầu là Tham tụng Phạm Công Trứ, thay thế sửa chữa bộ quốc sử của Ngô Sĩ Liên, đôi khi sai biên soạn tiếp lịch sử Việt Nam từ năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ đến năm 1662 đời vua Lê Thần Tông nhà Hậu Lê<2>. Bộ sử của tập thể nhóm Phạm Công Trứ, gồm 23 quyển, được mang khắc in để chế tạo nhưng quá trình chưa xong, cần bỏ dở. Khoảng tầm niên hiệu thiết yếu Hòa đời vua Lê Hy Tông, chúa Trịnh Căn lại hạ lệnh cho một đội văn quan, đi đầu là Tham tụng Lê Hy, liên tục khảo đính bộ sử của nhóm Phạm Công Trứ, đồng thời biên soạn tiếp lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1663 đời vua Lê Huyền Tông mang đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê<2>. Bộ quốc sử này lấy tên là Đại Việt sử ký kết toàn thư, theo như đúng tên nhưng sử gia Ngô Sĩ Liên cách đó gần hai ráng kỷ vẫn đặt cho cỗ sử của ông, có 25 quyển, được tự khắc in toàn thể và phát hành thành công vào thời điểm năm Đinh Sửu, niên hiệu chính Hòa năm trang bị 18 đời vua Lê Hy Tông, có nghĩa là năm 1697<2>.Sau khi xuất bản, Đại Việt sử ký kết toàn thư liên tục được tái bạn dạng bởi các hiệu in của tổ chức chính quyền và tư nhân, không chỉ là ở vn mà còn trên khắp gắng giới, trong tương đối nhiều thế kỷ sau. Nửa thời điểm cuối thế kỷ 20, nghỉ ngơi Việt Nam mở ra các bản dịch Đại Việt sử ký toàn thư ra chữ quốc ngữ, phổ cập nhất là bản dịch dựa trên cơ sở phiên bản in Nội những quan phiên bản - hiện giờ đang lưu duy trì tại thư viện Viện Viễn Đông chưng cổ sống Paris, vì chưng Nhà xuất bạn dạng Khoa học xã hội thành lập lần đầu năm 1993.Đại Việt sử cam kết toàn thư là bộ bao gồm sử vn xưa tuyệt nhất còn mãi mãi nguyên vẹn đến ngày nay, là di sản vô giá chỉ của văn hóa dân tộc Việt Nam, là kho tứ liệu phong phú không những cần thiết cho ngành sử học mà còn hỗ trợ ích cho nhiều ngành công nghệ xã hội không giống nữa<3> với cũng là 1 bộ sử có mức giá trị văn học. Những bộ quốc sử sau này của vn như Đại Việt sử cam kết tiền biên, Khâm định Việt sử Thông giám cưng cửng mục đông đảo được biên soạn dựa vào cơ sở của Đại Việt sử cam kết toàn thư
*
*
Đại Việt Sử ký Toàn Thư_Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.