Phân biệt cấu trúc when ở giữa câu, cấu trúc when và while trong tiếng anh

Cấu trúc When cùng While là kết cấu khá quan tiền trọng hầu như được sử nhiều trong các bài thi IELTS, TOEIC. Đừng vội lo lắng, trong bài viết này Heenglish sẽ khiến cho bạn hiểu một cách chi tiết về cấu trúc When với While. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tổng quan về kết cấu When cùng While trong giờ đồng hồ Anh

Khái niệm chung

When với While đông đảo là hai cấu tạo được áp dụng để nói về sự việc việc, hành động, tình huống đang diễn ra trong cùng tại 1 thời điểm. Sau đây, bọn họ cùng khám phá ý nghĩa, cấu tạo cũng như bí quyết sử dụng cấu trúc When – While trong tất cả các thì giờ Anh.

Bạn đang xem: Cấu trúc when ở giữa câu

Ví dụ:

When you get to lớn school early, you won’t be penalized

(Khi chúng ta đến ngôi trường sớm, bạn sẽ không bị phạt)

While my sister is cooking the meal, my mother is working

(Trong khi em gái tôi sẽ nấu bữa ăn, chị em tôi đang làm cho việc)

Giải nghĩa When, While trong giờ đồng hồ Anh. Phương pháp dùng when cùng while

When tức là khi, vào khi, lúc…

When và while rất dễ dàng nhầm lẫn trong quy trình sử dụng. Cùng để né nhầm lẫn chúng ta có thể tìm đọc cách áp dụng thông qua phân tích và lý giải dưới đây:

Sử dụng kết cấu when khiến người hiểu hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như là ngay sau hành động gõ cửa. Hành vi gõ cửa chỉ xẩy ra trong khoảng thời gian ngắn.Sử dụng kết cấu while khiến người gọi hiểu rằng hành vi mở cửa ngõ xảy bên cạnh đó với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xẩy ra trong một khoảng thời hạn nhất định.

Ngoài ra:

When được sử dụng nhiều trong những mệnh đề với địa điểm là liên từ chỉ thời gian. When hoàn toàn có thể đứng thân hai mệnh đề nhằm liên kết, hoặc hoàn toàn có thể đứng ngơi nghỉ đầu mệnh đề chính, nhưng lại hai mệnh đề được chia cách nhau bởi vì dấu (,).

Thêm một trường hợp quan trọng khác, When hoàn toàn có thể xuất hiện tại trong câu hòn đảo ngữ với cấu tạo dưới đây:

Hardly/ Scarcely + had + S + PII (Past Participle)… when + S + V.ed: Vừa mới…. Thì….

Cấu trúc và bí quyết chia When với những thì trong giờ Anh

1. Vị trí: Mệnh đề When hoàn toàn có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

When + present simple, simple future/simple present

Khi làm nắm nào …..thì (sẽ )… ( ở hiện tại / Tương Lai)

Ví dụ:

When you get home, your mom’s dinner is ready.

(Khi bạn về đến nhà, buổi tối của mẹ bạn sẽ sẵn sàng)

2. When + simple past, past perfect

Diễn tả hành vi xảy ra cùng hoàn vớ trước hành động ở mệnh đề when.

Ví dụ:

When I just got out of the exam room, I realized that I was off topic.

(Khi nhưng tôi vừa bước thoát khỏi phòng bình chọn thì tôi đã nhận được ra là mình đã lạc đề)

3. When + simple past, simple past

Diễn tả hai hành vi xảy ra ngay gần nhau, hay là một hành động vừa hoàn thành thì hành động khác xảy ra.

Ví dụ:

When the rain stops, we will go home from school.

(Khi tạnh mưa, cửa hàng chúng tôi sẽ đi học về.)

4. When + past continuous (clear point of time – thời gian cụ thể ), + simple past

Khi một hành động đang diễn ra ở một thời điểm rứa thể, thì một hành động khác xảy đến.

Ví dụ:

When we were playing ball at 6pm yesterday, there was a terrible accident.

(Khi cửa hàng chúng tôi đang nghịch bóng thời gian 18h ngày hôm qua, thì gồm một tai nạn đáng tiếc kinh hoàng.)

5. When + simple past, past continuous

Tương tự như phần 2.4, tuy thế nghĩ chỉ khác một chút về mặt thời gian cụ thể.

Ví dụ:

When we called, she was reading a book.

(Chúng tôi hotline khi cô ấy đã đọc sách)

6. When + past perfect, simple past

Hành cồn ở mệnh đề when xảy ra trước, nó dẫn đến công dụng ở thừa khứ. Cấu tạo này hay được dùng để diễn tả sự nhớ tiếc nuối.

Ví dụ:

When the opportunity passed, I realized the regret

(Khi cơ hội qua đi, tôi mới phân biệt sự nuối tiếc nuối)

7. When simple past, simple present

Tương trường đoản cú như mục 6, những hành vi ở mệnh đề when sống thể quá khứ còn hành động sau ở hiện tại.

Ví dụ:

When the opportunity passed, I know there’s nothing can be done.

(Khi mà thời cơ đã tột đi rồi thì giờ tôi bắt đầu biết là chẳng gì có thể được làm cho nữa cả.)

Cách sử dụng cấu trúc When trong giờ đồng hồ Anh

When: Mệnh đề gồm chứa WHEN, họ thường phân tách động từ chưa hẳn dạng tiếp diễn.

Chúng ta KHÔNG áp dụng động từ phân tách ở dạng tiếp nối cho mệnh đề tất cả chứa WHEN. Vị mệnh đề cất WHEN thường sẽ tiến hành sử dụng ở 2 cách bao gồm sau:

Khi nói về chuỗi các hành động xảy ra thường xuyên nhau:

Ví dụ:

When I called, a guy picked up her phone

(Khi tôi gọi, một chàng trai vẫn bắt máy của cô ấy ấy)

Khi một hành vi đang diễn tả thì bị một hành động khác (diễn ra chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn) xen vào.

Ví dụ cấu tạo when trọng điểm câu:

He was watching TV when you knocked on his door.

Xem thêm: Mua bán bộ giải mã dac cũ - bộ giải mã giá tốt tháng 3, 2023

(Lúc chúng ta gõ cửa thì anh ấy đang xem TV) => hành động xen vào tại chỗ này đó là “lúc các bạn gõ cửa”.)

Cấu trúc và phương pháp dùng While trong giờ đồng hồ Anh

WHILE gồm nghĩa vào lúc, vào khi, trong vòng thời gian, vẫn lúc,…

Mệnh đề WHILE cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể đứng sống đầu hoặc cuối câu hệt như WHEN

Ví dụ:

I was having lunch when the phone rang.

(Tôi đang ăn uống trưa thì điện thoại reo chuông.)

While they were cooking, someone ruined their garden.

(Trong khi tôi nấu cơm trắng thì có một vài người chạy trong sân vườn của họ)

Cấu trúc:

While + S + V + Clause

While subject + verb

Cách dùng:

While: Mệnh đề tất cả chứa WHILE, bọn họ thường phân chia động từ sinh sống dạng tiếp diễn.

Khi nói tới 2 hành động xảy ra gần như cùng 1 thời gian với nhau. (kéo dài trong một khoảng thời hạn nào đó)

Ví dụ:

He is playing soccer while she is talking on the phone

(Anh ấy đang nghịch bóng đá trong những khi cô ấy đang thủ thỉ điện thoại)

=> Mệnh đề thiết yếu (không chứa WHILE) rất có thể chia sinh hoạt dạng không tiếp nối trong một trong những trường hợp.

Ví dụ:

While he was talking, his child is playing

(Khi anh ấy rỉ tai điện thoại, đứa con của anh ấy đang chơi )

Phân biệt When và While

Hai cấu tạo ngữ pháp giờ Anh trên rất liên tục bị nhầm lẫn. Vì vậy các em hãy tham khảo các ví dụ sau đây để biết rõ hơn về phong thái phân biệt chúng.

Ví dụ:

She went out when I arrived. (Cô ấy đã đi ra ngoài ngay sau khi tôi cho nơi) (1)She went out while I arrived. (Cô ấy đã đi ra ngoài ngay lúc tôi đang đến) (2)

=> lấy ví dụ (1) sử dụng cấu trúc when khiến cho người hiểu hiểu được rằng hành vi “đi ra ngoài” xảy ra gần như ngay sau hành vi đến. Hành động đi ra bên ngoài chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.

=> lấy ví dụ như (2) sử dụng cấu trúc while khiến cho người hiểu hiểu được rằng hành động “đi ra ngoài” xẩy ra đồng thời với hành vi đến. Hành vi đi ra ngoài xảy ra trong một khoảng thời hạn nhất định.

Bài tập và lời giải về cấu tạo When và While

Bài tập kết cấu When với While

Bài tập 1: lựa chọn when/while trong địa điểm trống
I first met my husband (when/while) ………….. I was staying in UK.(when/while) ………….. I was talking to lớn my boyfriend on phone, my mom came home.We were playing video clip games (when/while) …………. The electricity went off.(when/while) ………….. Teddy is working, he doesn’t often listen to music.(when/while) ………….. I was in my hometown, nguồn cuts were very frequent.He texted me (when/while) ………….. I was going to sleep.Mary was very upset (when/while) ………….. Things hadn’t been going well for days.We were having breakfast ___ the Kate came.He watched TV ___ I cooked dinner.I often visited my grandmother ___ I was a child.Bài tập 2: phân tách động từ theo hình thức đúng

1. When I (study)_________hard for the exam, my crowd (pass) _______ by khổng lồ visit me.

2. When Lisa (do)________a language course in French, she (visit)________ the Paris.

3. Happily, when we (get up) _________ yesterday, the rain (not, fall) _________ 4. While Sophia (play) ________ the piano, her sister (walk) ________ the dog.

5. While I (jog)_______ in the park, I (see) ________ the first signs of spring.

6. While my mother is cooking dinner, my grandmother (read)_________ newspaper.

Đáp án của bài bác tập cấu tạo When cùng While

Bài tập 1:while
Whilewhen
While
Whenwhilewhenwhenwhilewhen
Bài tập 2:

1. Was studying/passed

2. Was doing/visited

3. Got up/wasn’t falling

4. Was playing/was walking

5. Was jogging/saw

6. Is reading

Trên đây là cục bộ kiến thức về cấu trúc when, while trong giờ Anh vì đội ngũ giáo viên Heenglish nghiên cứu và biên soạn. Hy vọng đây sẽ là phần đa kiến thức hữu ích giúp những em học tốt môn học này. Giả dụ gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình học tập và sử dụng tiếng Anh thì đừng rụt rè mà điền vào form sau đây để được support miễn mức giá nhé!

Bởi vì When cùng While trong giờ đồng hồ Anh thuộc mang ý nghĩa tương trường đoản cú nhau về việc mô tả hành động xảy ra cùng thời điểm, mang đến nên có nhiều bạn vẫn còn đó nhầm lẫn giữa 2 kết cấu này.

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop xin giới thiệu đến chúng ta phần tổng thích hợp kiến thức cụ thể nhất về cách sử dụng cấu trúc When While, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm để rất có thể phân biệt được bọn chúng nhé!


Định nghĩa kết cấu When, While

Trong tiếng Anh, When /wɛn/ và While /waɪl/ đều hoàn toàn có thể được hiểu là “”khi” tuyệt “trong khi”. Kết cấu When và While cho nên vì thế đều dùng làm nói về việc việc, hành động, tình huống đang diễn ra cùng 1 thời điểm.

E.g.: Don’t bother me when I am busy. (Đừng làm cho phiền tôi khi tôi bận.)

Please sit still while the barber cuts your hair. (Vui lòng ngồi yên trong lúc thợ cắt tóc mang lại bạn.)

Tuy nhiên, mời các bạn theo dõi những phần sau đây để coi When và While không giống nhau ở điểm nào nhé!


Giảm ngay 20.000.000đ tiền học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ


Vui lòng nhập tên của bạn
Số năng lượng điện thoại của khách hàng không đúng
Địa chỉ email bạn nhập ko đúng
Đặt hẹn

Các kết cấu When

Trong ngữ pháp tiếng Anh, ta dùng cấu trúc When cùng với nghĩa khi, vào lúc, hồi, trong khi… When có thể được đặt tại đầu câu (khi kia 2 mệnh đề tách với nhau bởi dấu phẩy) hoặc giữa câu (không bắt buộc dấu phẩy).


*
*
*
Cách sử dụng kết cấu While

Trái ngược với When, thì với mệnh đề tất cả While bọn họ thường phân chia động từ ở dạng tiếp nối khi:

Diễn tả 2 hành vi xảy ra gần như cùng 1 cơ hội với nhau và kéo dãn trong một khoảng thời gian nào đó

E.g.: While he was painting, she was reading some books. (Trong lúc anh ấy vẽ tranh, cô ấy vẫn đọc một vài cuốn sách.)

Diễn tả các hành vi hay sự việc xảy ra trong một thời gian dài.

E.g.: My sister didn’t eat fast food at all while she was pregnant. (Em gái tôi trọn vẹn không nạp năng lượng thức nạp năng lượng nhanh khi có thai.)

Phân biệt cấu tạo When cùng While

Bạn chú ý phân biệt When cùng While như sau:

E.g.: When I was knocking on the door, he opened it. (Khi tôi đã gõ cửa, anh ấy mở nó ra.)

⇒ cấu tạo when: hành vi mở cửa ngõ xảy ra gần như là ngay sau hành động gõ cửa, và hành vi gõ cửa xảy ra trong khoảng thời hạn ngắn.

While I was knocking on the door, he opened it. (Trong lúc tôi gõ cửa, anh ấy sẽ mở nó ra.)

⇒ cấu trúc while: hành vi mở cửa ngõ xảy tuy nhiên song với hành vi gõ cửa, và hành vi gõ cửa xẩy ra trong khoảng thời hạn nhất định.

Tham khảo: Lý thuyết và bài tập thì thừa khứ đối chọi và quá khứ tiếp nối có đáp án

Bài tập cấu tạo When với While

Bài tập 1: Fill in the blank with “When” or “While”

I was having lunch __________ James arrived.__________ I heard the doorbell, I went khổng lồ the door.__________ Jo was washing her hair, và I did my homework.__________ I buy the bread, you can go to lớn the butcher’s.I was at the baker’s __________ I met Jo.The customer was being helped by the salesman __________ the thief came into the store.__________ you saw Keith, was he with Jo?
I was in the siêu thị __________ someone stole my bag.I hurt my back __________ I tried lớn lift the piano.__________ we were standing outside the cinema, someone picked my pocket.__________ Mrs Scott came back to lớn her hotel, she called the elevator.

Bài tập 2: Choose the correct answer

I saw him while/when I was on my way home
While/when he was young, he used to smoke a lot
George had a terrible accident while/when he was a child
While/when Jane was taking a bath, the phone rang three times
While/when we lived in London, we met many interesting people
Where are my friends while/when I most need them?
While/when I was driving, I listened khổng lồ a very interesting radio program.Who did you meet while/when you arrived at the party?
While/when I was speaking, they were thinking of something else!I had many problems while/when I was a teenager

Đáp án

Bài tập 1:

when
When
While
Whilewhenwhen
Whenwhenwhen
While
When

Bài tập 2:

while
When
When
While
Whenwhen
Whilewhen
Whilewhen

6 cấu tạo tiếng Anh thường rất dễ gây nhầm lẫn

Bài tập các thì trong giờ đồng hồ Anh từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Sự hòa hợp các thì (Sequence of tenses) sử dụng như vậy nào?

Qua bài viết trên, Vietop mong muốn đã hỗ trợ được cho chúng ta phần kỹ năng về 2 cấu tạo When với While, cũng tương tự cách thực hiện và cách phân biệt bọn chúng trong giờ Anh. Chúc các bạn học xuất sắc ngữ pháp và hãy thuộc đón chờ những bài viết tiếp theo từ Vietop nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.