BÀI THỰC HÀNH 10 ĐỊA 9

Địa Lí 9 bài xích 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu thứ về sự chuyển đổi cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng bầy gia súc, gia cầm

Để giúp đỡ bạn học tốt môn Địa Lí 9, phần dưới là danh sách những bài Giải bài tập Địa Lí 9 bài xích 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ và phân tích biểu vật dụng về sự biến hóa cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng bầy gia súc, gia cầm.

Bạn đang xem: Bài thực hành 10 địa 9

Câu hỏi 1 (trang 38 SGK Địa lí 9): Cho bảng số liệu:

Bảng 10.1. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, PHÂN THEO NHÓM CÂY

Năm 19902002
Tổng số9040,012831,4
Cây lương thực6474,68320,3
Cây công nghiệp1199,32337,3
Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng quả, cây khác1366,12173,8

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn trụ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng những nhóm cây. Biểu thứ năm 1990 có nửa đường kính là đôi mươi mm; biểu thiết bị năm 2002 có nửa đường kính là 24 mm.

b)Từ bảng số liệu với biểu đồ đã vẽ, hãy dấn xét về sự biến đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của những nhóm cây.

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể các loại biểu đồ: hình tròn

- Đơn vị vẽ: %

- cập nhật số liệu:

Bảng: Cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây (Đơn vị: %)

Loại cây19902002
Tổng số100100
Cây lương thực71,664,9
Cây công nghiệp13,318,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác15,116,9

- Vẽ biểu đồ

Biểu đồ miêu tả cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây tiến độ 1990 – 2002.

*

b.Nhận xét

- Quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng những nhóm cây tất cả sự vận động và di chuyển rõ rệt qua những năm.

- Cây lương thực:

+ diện tích gieo trồng có xu thế tăng, tăng trường đoản cú 6474,6 ngàn ha (1990) lên 8320,3 nghìn ha (2002), tăng 1845,7 nghìn ha.

+ Tỉ trọng diện tích s gieo trồng sút từ 71,6% xuống 64,9%, bớt là 6,7%.

- Cây công nghiệp:

+ diện tích gieo trồng tăng từ bỏ 1199,3 ngàn ha (1990) lên 2337,3 ngàn ha (2002), tăng 4,9%.

+ Tỉ trọng diện tích s cây công nghiệp tăng trường đoản cú 13,3% (1990) lên 18,2% (2002), tăng 4,9%.

- Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây không giống

+ diện tích s gieo trồng tăng từ bỏ 1366,1 nghìn ha (1990) lên 2173,8 nghìn ha (2002), tăng 807,7 ngàn ha.

+ Tỉ trọng diện tích s gieo trồng cây công nghiệp tăng từ 15,1% (1990) lên 16,9% (2002), tăng 1,8%.

- vn đang cải tiến và phát triển theo hướng nhiều chủng loại hóa cây trồng.

Câu hỏi 2 (trang 38 SGK Địa lí 9): Dựa vào bảng số liệu 10.2:

a) Vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ bốn đường màn biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia chũm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) nhờ vào bảng số liệu với biểu đồ đang vẽ, hãy dấn xét và phân tích và lý giải tại sao đàn gia nuốm và bọn lợn tăng? trên sao đàn trâu không tăng?

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể một số loại biểu đồ: mặt đường tăng trưởng

- Đơn vị vẽ: %

- Bảng xử lý số liệu:

Chỉ số tăng trưởng (%)TrâuLợnGia cầm
1990100,0100,0100,0100,0
1995103,8116,7133,0132,3
2000101,5132,4164,7182,6
200298,6130,4189,0217,2

- Vẽ biểu đồ:

*

b.Nhận xét

- quy trình tiến độ 1990 – 2002 số lượng lũ gia súc, gia cố của nước ta đều tăng nhưng vận tốc tăng trưởng không giống nhau.

+ Đàn lợn có tốc độ tăng nhanh nhất, tăng hơn 2,2 lần.

Xem thêm: Những hình xăm hợp với tuổi tỵ ? hình xăm hợp tuổi tỵ

+ Đàn gia cầm tăng rộng 2 lần.

+ Đàn trườn tăng tăng hơn 1,7 lần.

+ Đàn trâu ko tăng.

- Giải thích:

+ Đàn lợn và gia chũm tăng nhanh vì đây là nguồn cung ứng thịt chủ yếu cho nhỏ người; nguồn thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo; mức sinh sống của tín đồ dân được nâng cao, nhu yếu của thị trường về thịt, trứng tăng nhanh; các bề ngoài chăn nuôi được không ngừng mở rộng hơn; chính sách khuyến khích phạt triển trong phòng nước, thương mại dịch vụ cho chăn nuôi được chi tiêu và chú trọng.

+ Đàn trâu không tăng do quá trình công nghiệp hóa tiến bộ hóa đất nước, nhu yếu về lực kéo giảm.

Học 247 xin reviews đến các em học viên bài:Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ dùng về sự chuyển đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo những loại cây, sự tăng trưởng bầy gia súc, gia cầmsẽ giúp các em biện pháp quan sát, up date số liệu, vẽ biểu thiết bị tròn và biểu đồ dùng đường. Thông qua đó dựa avfo biểu đồ đã vẽ để rất có thể phân tích, so sánh, đánh giá và giới thiệu nhận xét đúng độc nhất về biểu đồ đã được vẽ xong. Để phát âm kĩ rộng về bài học kinh nghiệm này mời tất cả các em học viên cùng tìm hiểu.


1. Tóm tắt lý thuyết

2. Rèn luyện và củng cố

2.1 Trắc Nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp bài 10 Địa lí 9


Bài 1. Cho bảng số liệu(trang 38 SGK 9):

Bảng 10.1. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, PHÂN THEO NHÓM CÂY (Đơn vị: ngàn ha)

Năm

1990

2002

Các team cây

Tổng số

9040,0

12831,4

Cây lương thực

6474,6

8320,3

Cây công nghiệp

1199,3

2337,3

Cây thực phẩm, cây ăn uống quả, cây khác

1366,1

2173,8

a) Hãy vẽ biểu đồ hình trụ thể hiện tại cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểu trang bị năm 1990 có bán kính là đôi mươi mm; biểu vật năm 2002 có bán kính là 24 mm.

b)Từ bảng số liệu với biểu đồ sẽ vẽ, hãy dìm xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích s gieo trồng của những nhóm cây.

Cách làm:

a) Vẽ biểu đồ

Xử lý số liệu (%):Ta có, cách tính cơ cấu diện tích s gieo trồng từng nhóm cây vào tổng số cây như sau:% cơ cấu diện tích s cây
Lương thực(hoặc cây khác)= (Diện tích cây Lương thực(hoặc cây khác)/ Tổng diện tích) x 100% = ?%Ví dụ:% Cơ cấu diện tích s cây thực phẩm năm 1990 = (6474,6 / 9040,0) X 100% =71,6%% Cơ cấu diện tích s cây Công nghiệp năm 2002 = (2337,3 / 12831,4) X100% =18,2%

Cuối cùng,ta được bảng kết quả đầy đủ như sau:

Bảng:CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÁC NHÓM CÂY (Đơn vị: %)

Năm

1990

2002

Các nhóm cây

Tổng số

100,0

100,0

Cây lương thực

71,6

64,8

Cây công nghiệp

13,3

18,2

Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng quả, cây khác

15,1

17,0

Vẽ biểu đồ

Lưu ý:Bán kính biểu đồ:1990: 20 mm2002: 24 mm
Nên dùng các nét khác nhau nhưng cùng một màu mực nhằm phân biệt các kí hiệu bên trên biểu đồ cùng phần chú thích

*

(Biểu đồ: Cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 1990 với 2002 (%))

b) nhấn xét

Quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích s gieo trồng những nhóm cây năm 2002 so với năm 1990 bao gồm sự đổi khác là:Cây lương thực: diện tích gieo trồng tăng 1845,7 nghìn ha tuy thế tỉ trọng giảm là 6,8%.Cây công nghiệp diện tích gieo trồng tăng 1138 nghìn ha với tỉ trọng tăng 4,9%.Các cây khác diện tích gieo trồng tăng 807,7 ngàn ha và tỉ trọng tăng.

→ Kết luận:ngành trồng trọt của việt nam phát triển theo hướng phong phú hóa cơ cấu tổ chức cây trồng.

Bài 2. Mang đến bảng số liệu(trang 38 SGK 9):

Bảng 10.2. SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞ
NG (năm 1990 = 100,0%)

Số lượng(nghìn con)

Trâu

Lợn

Gia cầm

Năm

1990

2854,1

3116,9

12260,5

107,4

1995

2962,8

3638,9

16306,4

142,1

2000

2897,2

4127,9

20193,8

196,1

2002

2814,4

4062,9

23169,5

233,3

Bảng 10.2(tiếp theo)

Chỉ số tăng trưởng(%)

Trâu

Lợn

Gia cầm

Năm

1990

100,0

100,0

100,0

100,0

1995

103,8

116,7

133,0

132,3

2000

101,5

132,4

164,7

182,6

2002

98,6

130,4

189,0

217,2

a) Vẽ trên thuộc hệ trục toạ độ tứ đường trình diễn thể hiện tại chỉ số tăng trưởng bọn gia súc, gia cố qua những năm 1990, 1995, 2000 cùng 2002.

b) phụ thuộc bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhấn xét và phân tích và lý giải tại sao lũ gia ráng và bọn lợn tăng. Tại sao lũ trâu ko tăng.

Cách làm:

a) Vẽ biểu đồ:

*

(Biểu đồ trình bày chỉ số phát triển gia súc gia cầm năm 1990-2002)

b) thừa nhận xét:

Thời kì 1990 – 2002, số lượng lũ gia súc, gia nỗ lực của vn đều tăng nhưng tốc độ tăng khác nhau.Đàn lợn có tốc độ tăng nhanh nhất (tăng rộng 2,2 lần), kế kia là lũ gia cụ (tăng rộng 2 lần).Đàn trườn tăng tương đối (tăng hơn 1,7 lần), bầy trâu không tăng.Giải thích:Đàn gia súc, gia chũm tăng do:Mức sống nhân dân được cải thiện nên yêu cầu về thực phẩm động vật tăng.Nguồn thức nạp năng lượng cho ngành chăn nuôi được nâng cao.Chính sách khuyến khích cách tân và phát triển chăn nuôi trong phòng nước.Tốc độ tăng không giống nhau do nhu cầu thị trường, điều kiện cách tân và phát triển và kết quả của chăn nuôi.Đàn lợn và lũ gia gắng có tốc độ tăng nhanh hơn bầy trâu, bò do:Thịt lợn, trứng cùng thịt gia chũm là các loại thực phẩm truyền thống cuội nguồn và thịnh hành của người dân nước ta.Nhờ số đông thành tựu của ngành phân phối lương thực, cần nguồn thức ăn uống cho lũ lợn và bầy gia cụ được bảo vệ tốt hơn.Trâu ko tăng: vị trâu được nuôi công ty yếu để mang sức kéo, việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp & trồng trọt đã ảnh hưởng tới sự cách tân và phát triển của lũ trâu.
A.Cây lương thực
B.Cây công nghiệp
C.Cây ăn uống quả
D.Cây thực phẩm khác

Câu 3-5: Mời các em singin xem tiếp ngôn từ và thi demo Online nhằm củng cố kỹ năng và kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài xích tập SGK

bài bác tập 1 trang 38 SGK Địa lý 9

bài tập 2 trang 38 SGK Địa lý 9

bài tập 1 trang 28 SBT Địa lí 9

bài xích tập 2 trang 28 SBT Địa lí 9

bài bác tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9

bài xích tập 2 trang 15 Tập phiên bản đồ Địa Lí 9

bài xích tập 3 trang 15 Tập phiên bản đồ Địa Lí 9

bài bác tập 4 trang 15 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 9

bài tập 5 trang 15 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 9

bài bác tập 6 trang 15 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 9


Trong quá trình học tập ví như có thắc mắc hay cần trợ góp gì thì các em hãy bình luận ở mục
Hỏi đáp, cộng đồng Địa lí
thibanglai.edu.vnsẽ hỗ trợ cho những em một cách nhanh chóng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x